Anglický jazyk 4.A Machová

6.12.


13.9. - učebnice str.73-74 slovní zásoba; předložky: on , in, under, next to

        - PS str. 62

(po dobu nemoci p. uč. Machové, jsou žáci spojeni se skupinou p. uč. Zelené)