Český jazyk 7

27.11.

Vysvětlili jsme si, co je limerik a udělali PS 17.

26.11.

Zopakovali jsme si slovesné kategorie a vypracovali pracovní list (Google učebna).

25.11.

Vysvětlili jsme si, jak psát návody a popisy pracovních postupů a udělali v uč. strany 152-154.

24.11.

Zopakovali jsme shodu podmětu s přísudkem, udělali PS 10/7.

23.11. Čjc

- procvičovali jsme činný a trpný rod u sloves

20.11.

Vysvětlili jsme si pojmy epiteton a oxymorón a vypracovali PS 16.

19.11.

Udělali jsme PS hnědý 9/3, 10/4,5,6.

18.11.

Zapsali jsme si látku Popis osoby a popsali člověka v našem okolí či z knhy/filmu.

16.11. Čjc

Procvičte si slovesa (na Zoom se dnes nepřihlašujte):

https://syrole.sweb.cz/CESK%C3%9D_JAZ/4_rocnik/slovesa/cviceni_1.htm

https://syrole.sweb.cz/CESK%C3%9D_JAZ/4_rocnik/slovesne_kategorie/cviceni_2.htm

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/slovesny_zpusob1.htm

13.11.

Opakovali jsme druhy rýmů  udělali celou PS 15.

12.11.

Vyvsvětlili jsme si rod činný a trpný u sloves, udělali PS 9/1,2.

11.11.

Dělali jsme reklamní popis předmětu.

10.11.

Opakovali jsme, co víme o slovesech - osoba, číslo, rod, způsob a čas.

6.11.

Dnes jsme si vysvětlili metaforu a metonymii a udělali PS 14-celou.

5.11.

Dnes jsme opakovali zájmena, dostupné na tomto odkaze:

https://www.zszidlochovice.cz/wp-content/uploads/2013/09/Z%C3%81JMENA-pracovn%C3%AD-list-%C4%8D.-1-2.pdf

4.11.

Termín odevzdání dalšího zápisu do čtenářského deníku: 27.11.

Dnes jsme si na slohu zapisovali zásady popisu předmětu.

3.11.

Ve čtvrtek 6.11. budeme psát test na pravopis přídavných jmen (mladý, jarní, otcův, matčin, ty otcovy boty x ti otcovi přátelé)

19.10

Od 20.10. se na mé hodiny přihlašujte přes moje údaje:

ID 486 089 9505

heslo: 1uE3FGkm

12.10.

Dne 13.10. proběhne online výuka Čj. Pozvánky máte v emailech. Přijměte prosím také pozvánku do Google classroom na předmět Čj. Prosím Vojtu Mokrého, aby mne kontaktoval na email, Tvůj email mi to hlásí jako neplatný. 

10.10.

Na Vaše emaily Vám přišly pozvánky na pondělní online výuku a také do google classroom. Prosím zkontrolujte odkazy (zoom Vás pustí na videokonferenci až potom, co Vás přijmu, mezitím setrváte v "čekárně").

29.9.

Ve čtvrtek 1.10. budeme psát diktát na velká a malá písmena, viz zápis v sešitě či hnědý PS str. 3-5. 

10.9.

Opakovací test z Čj bude 17.9. - téma: Věta jednoduchá a souvětí

Do 30.9. přinést 88Kč na pracovní sešity z mluvnice a 85Kč na pracovní sešit z literatury.

Čtenářský deník - uvést autora, dílo a popsat vlastními slovy děj

                            - co se mi na knize líbilo a proč

                             - komu bych knihu doporučil a proč

                             - termín odevzdání 1. zápisu je 25.9.