Český jazyk + Matematika 5.tř.


27.11. Č - uč. 43/2 d,e,f),  43/3,  44/4,5,6  + zopakujte si řady vyjmenovaných slov               sami:  uč. 43/3 - vymysli a nakresli další slova (na papír)

         M - uč. 53/1,2,8,  54/1       úkol na víkend: uč. 53/6 do sešitu, výsledky na Učebnu


26.11. Č - uč. 40/10,  41/1,2 + výklad      sami: uč. 43/2 jen do ŠS

         M - uč. 52/5,6,7           úkol: uč. 52/1 napiš do ŠS a do Učebny pošli výsledky


25.11. Č - uč. 39/7a),b),   40/9         úkol: uč. 40/8 - do Učebny

         M - kontrola zadané práce PS 22/14 a 24/3 + PS 24/4,5,6

         čtení - s. 60 - plynulé čtení


24.11. M - PS 23/4,5,   22/1,2   sami PS 24/3

         Vv - návrh adventního kalendáře


23.11. Č - uč. s. 38 a 39 (žluté rámečky s výkladem), PS 22/6,7      úkol: uč. 38/3 - do Učebny

         M - PS 22/11,12,13,  23/1,3      sami PS 22/14

         čtení - vlastní básničky o čertovi, s. 58 rým, přednes            úkol: s. 58 básničku zpaměti (30.11.)


20.11. Č - kontrola zadaného úkolu + výklad psaní předložek s, z    uč. 36/1,2,4,5,  37/6,   36/3 do ŠS

               37/6 a-h), 38/4, 39/5

         M - uč. 48/3,4,5,6,   49/2,5       úkol:  uč. 41/4 - výsledky do Učebny

        Pč - sovička (nebo jiné zvířátko) z ruličky od toaletního papíru a kousků vlny


19.11. Č - kontrola úkolu + uč. 35/12,13    sami: uč. 12/13 do ŠS

        M - kontrola úkolu + PS 21/5,6,7   22/8,9,10        úkol: uč. 49/7 - výsledky mi pošli do Učebny


18.11. Č - kontrola zadané práce v PS s. 26-27, uč. 23/9 + výklad, 35/11 část ústně

              úkol: uč. 35/11 (Balon...) pošli do Učebny

        M - uč. 48/1,2,3,  49/1,  PS 21/1,2,4   sami: PS 21/3

        čtení - s. 55 + úkoly 1 a 2


13.11. Č - uč. 34/8,10,  PS 24/2,3  s.26-27/doplň tři rámečky vpravo (i/y)

        M - PS 28/3,4,5,6      úkol: uč. 43/6 - vypočítej do škol. sešitu a na Učebnu (Matematika 5) mi pošli výsledky

V pondělí se na on-line výuku nepřihlašujte (celý den!), budete mít na Učebně zadání Matematického klokana, jeho řešení mi pošlete v přiloženém dokumentu Klokan - řešení  (např. 1a, 2c, 3b, 4c,...)


12.11. Č - uč. 33/4,5,6,7  + výklad         úkol: uč. 33/6 a 7 napiš a pošli mi do Učebny

        M - procvičování římských číslic + PS 1,2,3


11.11. Č - uč. 32/1,2,3,  PS 24/1 + výklad       úkol: další cvičení v google Učebně mi pošli

       M - kontrola zadané práce ve ŠS  + 47/1,2,3 a tabulka s výkladem zápisu čísel

       čtení - s. 54 + úkol 1


Komu se stále nedaří odeslat úkol do Učebny, nabízím tu jeden ze způsobů, jak to udělat:

Otevři si Učebnu a rozklikni nahoře uprostřed Práce v kurzu

Rozklikni si zadané cvičení a splň ho (např. doplň -ě/je-, i/y,...)

Klikni vlevo nahoře na Soubor a sjeď na Přidat zástupce na Disk

Objeví se malý rámeček Můj disk. Klikni na Přidat zástupce

Vpravo nahoře klikni na ODEVZDAT

Objeví se malý rámeček uprostřed obrazovky, teď klikni na Zrušit  (- tady asi děláte chybu !!!!!!!!!!)

Zase klikni vpravo nahoře na + Přidat nebo vytvořit  (a vyber z Disku svůj úkol)

Vpravo dole dej Vložit

Nahoře klikni na Odevzdat

A ještě jednou potvrď Odevzdat

A máš hotovo, teď by mi měla Tvoje práce přijít, opravím ji a ohodnotím, pošlu Ti ji zpátky a KONEC  :-)
10.11. M - kontrola zadané práce (42/6 ve ŠS)  +  uč. 46/1,2,4,  47/1     sami: 46/3 do ŠS

        Vv - posílám vám inspiraci, můžete si vybrat libovolný světadíl nebo obrys České republiky  (až budete mít hotovo, budu ráda, když mi výsledek vaší práce ofotíte a pošlete na e-mail) 

Pokud se vám listy nevydrolí, přinesete je do školy, až budete moci a tady si je vystavíme  :-)

https://www.testovanonadetech.com/aktivita/1141-listova-mapa-sveta

Pokud se v deštivém počasí doma nudíte, posílám vám pro zábavu únikovku  :-)

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTW64NbC_z2FhGBZfzIfHgg-Pt40KIJTqQX3O-rgx0h75yei6gDeQyzkZmtbvkJPeBeFSUBEjvjrpMa/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&fbclid=IwAR3M745BV4_Z_RMZHbBueKQdy_990kpl-sKFlnGXtjVbleql0OhAUyh7tqA#slide=id.p

Přeji vám hezkou zábavu!9.11. Podle mých informací máte již z hodin informatiky všichni založený účet na google (...gmail.com).

Klikněte jen na odkaz, který vám tu posílám a tím se přihlásíte do Učebny Český jazyk

https://classroom.google.com/c/MjA0NDM3ODk2NTU5?cjc=qw7l4yc

Ještě jednou klikněte na další odkaz, kterým se dostanete do Učebny Matematika

https://classroom.google.com/c/MjA0NDM3ODk2NTc3?cjc=erwfp3b

Č - uč. 29/1 d,e) - ústně,  30/2 a 4 - napiš do ŠS

M - uč. 42/9, 43/1,2,3,7   42/6 do ŠS

čtení - s. 56-57  + úkoly 1-3

Děkuji. Jste šikovní, až tu budete všichni přihlášení, vyzkoušíme si práci v těchto google Učebnách.


6.11. Č - kontrola diktátu + PS 18/2, 20/5a), 22/9, 23/1f),   uč. 27/1a,b,c)     na příště: uč. s. 30 - opiš do ŠS žlutý rámeček nahoře

        M - kontrola zadané práce + uč. 42/8 mi pošli co nejdříve


5.11. Č - kontrola zadané práce PS s. 23 + diktát uč. 11/24

       M - kontrola zadané práce v PS s. 9 a 10           uč. 40/6 pošli mi


4.11. Č - PS s. 23/1 (celá stránka)

       M - PS 9/1,2 (dole), 10/2,3,4,7

       čtení - s. 52 Příchod zimy + úkol 1, Zimní pranostiky - přečti si a zkus je vysvětlit

                  s. 53 Prosinec a Ladovská zima - přečti si a pusť si odkazy:

https://www.youtube.com/watch?v=tC53v_E9WWU

https://www.youtube.com/watch?v=mgo5qz-4G7E

+ úkoly 2 a 3 (dole)3.11. M - kontrola zaslaných cvičení + uč. 38/8, 40/1, 41/1, 42/1, PS 10/1

       Vv - nakresli ilustraci k článku Požár Národního divadla (vodovky, pastelky,... - jak chceš)


2.11. Č - kontrola zadané práce + uč. 28/5,6 (opak.), 28/7  na čtvrtek: PS 23/2 a příprava diktátu uč. 11/24

       M - kontrola zadané práce + uč. 38/1-4       dnes mi pošlete na e-mail: uč. 38/6

      čtení - s. 49-51


23.10. Č - kontrola zadané práce + uč. 28/3,5,6   PS 22/5 a 8    na příště:  uč. 28/4

          M - kontrola zadané práce + PS 15/1      na příště: PS 15/2,322.10. Č - kontrola zadané práce + 26/5 i, k, l), s. 27 - výklad     na zítra: 27/2 (do ŠS)

           M - kontrola zadané práce + uč. 37/8, PS 14/1     na zítra: PS 13/6,7 a 14/3


21.10. Č - kontrola zadané práce uč. 25/2,3  +  uč. 25/4, 25/5 a,b,c), 26/6   na zítra: 26/5 d,e,f)

         M - kontrola uč. 36/2,4  +  uč. 36/1, 36/3,5,7    na zítra: uč. 37/5 (do ŠS) a PS 13/5

         čtení - kontrola bonusu z minulého týdne "TEPLO" a "OMÍSKRAT", 45/1,2,4,5   +  s. 46-47

       

20.10. M - kontrola zadané práce + uč. 35/1, 3, 4, 5,  36//1    na zítra: 36/2 (na papír)  a  36/4 (do ŠS)

          Vv - nasbírejte si a vylisujte barevné listy (zatím na út 3.11., uvidíme, co bude dál...)


19.10.  Sára s námi stále nepracuje!  :-(

Č - kontrola zadané práce z pátku + uč. 25/2 a 3 do ŠS

M - kontrola zadané práce z úterý a pátku + 35/1, na zítra: 35/6, 7, 8

čtení - s. 44-45, na papír vypracuj úkoly za článkem 45/1, 2, 4, 5


16.10. Skvělá práce! Chybí nám tu už jen Sára a Lukáš  :-(

Č - PS - kontrola zadané práce + PS 16/3, 17/5, 4, 6, s.17/oba rámečky vpravo, s. 16/horní rámeček vpravo (doplňte)

M - PS kontrola zadané práce + PS 13/1 - 4

15.10. Práci na pondělí až středu jste dostávali na svůj e-mail. Nyní se v jednotlivých hodinách přihlašujete na ZOOM, proto už vám nebudu každý úkol posílat. Pouze pro nepřihlášené (omluvené!) žáky sem napíšu, co jsme dělali.

Č - kontrola úkolů z pondělí PS s. 9-11, potom samostatná práce PS 11/7

M - kontrola úkolů z pondělí PS s. 4-6, potom samostatná práce PS 7/1, 2, 3, 5


9.10. Č - uč. 24/8

8.10. M - uč. 30/5  Služba vám nerozdala sešity!  :-(    Napište prosím úkol na papír.

7.10. Č - uč. 23/3

1.10. Č - uč. 17/5

29.9. M - uč. 21/1

25.9. zopakuj si řady vyjmenovaných slov a malou násobilku!


23.9. M - 17/1

17.9. Č - uč. 10/17 - napiš správně

15.9. M - uč. 9/9 b)

11.9. Č - uč. 10/20

9.9. M - uč. 7/5

7.9. Č - Naučte se na příští pondělí zpaměti básničku - čít. s. 3 nebo PS s. 2