Chemie 8.tř.         

Učivo:


září 2021         Chemie a  alchymie

                        Látky a tělesa

                       Vlastnosti látek

                       Význam chemie, nebezpečí chemie - piktogramy


říjen 2021:  Chemické látky

                   Roztoky(stejnorodé směsi).

                   Hmotnostní zlomek. Koncentrace

                   Různorodé směsi- suspenze, emulze, pěna, aerosol

                   Vzduch.

                   Voda.

listopad 2021       Složení látek. Atom, iont.

                             Prvek, molekula,sloučenina

prosinec2021  Chemická reakce

leden 2022:  Chemické reakce.

                       Látkové množství.

únor 2022:  Prvky - nekovy.

                     Prvky - kovy.