Chemie 8.tř.

12.11.2020

učivo listopad 2020 (distanční výuka)

Hmotnostní zlomek,koncentrac(výpočty)

Stavba atomu,Z,A

Prvky,PSP-periodická soustava prvků

22.10.: voda, vzduch (dist.výuka)

5.- 15.říjen 2020 : směsi, dělení směsí ( dist.výuka)

září 2020:  úvod do chemie, alchymie ,  látky a tělesa, vlastnosti látek, bezpečnost látek

                    ( S - věty, P - věty)