COVID - opatření školy proti šíření nákazy


Nová opatření MŠMT k 17.9.2020 jsou zde

Postup při příznacích onemocnění dítěte zde

Pokyny MŠMT k provozu škol vzhledem ke COVID-19 jsou zde

Hygienická a protiepidemická opatření k provozu školy a školní jídelny
ve školním roce 2020/2021                                                     zde