Dějepis 7. třída


Opakování z dějepisu písemnou formou vždy na konci měsí (event. na přelomu měsíců)

Opakování úsní - průběžně


Distanční výuka

27.11.2020

Slované viz učebna.

20.11.2020

První státní útvary u nás viz. učebna

11.11.2020

Slované, kmeny na našem

prezentace, zápis v učebně

6.11.2020

Arabové - viz učebnice, opakování viz učebna

22.10.2020

Francie, Sv. ř. římská, Anglie, Vikingové probráno v hodině on line, učebnice str. 31-37

doplňující video: kompas času Franská říše, Vikingové

15.10.2020 Byzantská říše viz učebnice

google učebna: https://classroom.google.com/c/MTg2OTYzNjExNzcx?cjc=2yxwgwuPředpokládaný plán práce na jednotlivé měsíce:

Září

Učivo přesunuté z 6. ročníku:

Řím - císařství

Řím - stěhování národů

Řím - kultura

Raný středověk

Říjen

Společnost

Franská říše

Svatá říše římská

Byzantská říše

Arabská říše, Vikingové

Slované

Listopad

Dějiny českých zemí

Počátky českých dějin

Východní a jižní Slované

Velká Morava

Počátky Uherského státu

Prosinec

Počátky Českého státu

Kultura raného středověku

Vrcholný středověk

Společnost

Města ve středověku

Leden

Východní Evropa

Jižní Evropa

Přemyslovci u nás

Kultura

Únor

Objevné plavby

Poslední Přemyslovci

Lucemburkové

Husitství

Březen

Jagellonci

Kultura

Stoletá válka a Evropa

Jižní a východní Evropa

Pozdní středověk, raný novověk

Společnost

Duben

Civilizace Asie, Afriky, Ameriky

Reformace

Ostatní evropské státy (Anglie a Francie,

Svatá říše římská, Rusko, Polsko

Španělští Habsburkové)

Turecko

Květen

Habsburkové u nás

Rudolf II.

Předbělohorské období

Bílá hora

Renesance a humanismus

Červen

Kultura

Baroko a rokoko

Prusko

Třicetiletá válka

Vývoj po třicetileté válce u nás a v Evropě

Baroko a rokoko u nás