Dějepis 8.třídaOpakování z dějepisu písemnou formou vždy na konci měsí (event. na přelomu měsíců)

Opakování úsní - průběžně

Distanční výuka:

27.11.2020

Josef II. viz učebna.

20.11.2020

Marie Terezie, Josef II. viz učebna

11.12.2020

Marie Terezie, Josef II.


6.11.2020 Rusko, České země po 1648, Marie Terezie

15.10.2020 Francie za Ludvíka XIV.

google učebna: https://classroom.google.com/c/MTUwOTI2MTIzMDU0?cjc=nbngwso


Předpokládaný plán práce na jednotlivé měsíce:

Září

Učivo přesunuté ze 7. ročníku:

České země - nástup Habsburků

Třicetiletá válka

Společnost

Osvícenský absolutismus

Říjen

Velká Británie

Vznik USA

Rusko za Kateřiny Veliké a Petra

Prusko

České země po 1648

Listopad

Marie Terezie a Josef II.

Kultura

Dělení Polska

Kultura, vzdělanost

Velká fr. revoluce

Prosinec

Společnost

Evropa po napoleonských válkách Průmyslová revoluce

Leden

Habsburská monarchie za Metternicha

Národní obrození

Kultura

Únor

Revoluce 1848 v Evropě

Porážka revoluce 1848

Březen

Společnost

Viktoriánská Anglie

Sjednocení Itálie, Německa

České země v pol. 19. stol.

Duben

Habsburská monarchie

USA

Rusko

Japonsko

Kultura

Květen

Kultura

Evropa před 1. sv. válkou

České země před 1. sv. válkou

Červen

První svět. válka