Dějepis 9. třída

Opakování z dějepisu písemnou formou vždy na konci měsí (event. na přelomu měsíců)

Opakování úsní - průběžně

Prezentace na zadané téma podmínkou klasifikace za 2. pololetí


Distanční výuka

27.11.2020

Druhá sv. válka - začátek, napadení Skandinávie, Beneluxu, Francie viz učebna a učebnice.

20.11.2020

začátek 2. sv. války, koncentrační tábory viz učebna

11.11.2020 ČSR - mobilizace, učebna, video:

Den mobilizace československé armády (23. září ... - Slavné dny

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-mobilizace-ceskoslovenske-armady-23-zari-152412


6.11.2020 Hitlerovo Německo, Mnichov

15.10.2020 Světová hospodářská krize

google učebna: https://classroom.google.com/c/MTg3OTc0ODYxOTI4?cjc=5mxmwqi


Předpokládaný plán práce na jednotlivé měsíce:

Září

Učivo přesunuté z 8. ročníku:

Konec 1. světové války

Vznik ČSR

Poválečné uspořádání světa

Meziválečné období v Evropě

Totalitní režimy

Říjen

Totalitní režimy

Meziválečné období v Evropě

ČSR o období mezi válkami

Světová hosp. krize

Listopad

Rozbití Československa

Kultura

Prosinec

Kultura

Nástup nacismu

Rozpad versailleského systému

II. sv. válka

Leden

Šoa, koncentrační tábory

Genocidy

Židé

Únor

Československo za války (Mnichov

Protektorát a život v něm

Heydrichiáda

Zahr. odboj)

Vojenské jednotky Čechů a Slováků

Březen

Československo za války

Poválečné uspořádání světa

Duben

Studená válka

Východní blok, dekolonizace

Květen

Československo po válce (Odsun

Důsledky II. sv. války

Poválečné Československo 1948, kultura a život v Československu

Komunistické Československo

III. odboj

Rok 1968

Normalizace)

Červen

Období před "Sametovou revolucí"

Vznik České republiky

Kultura