Digitální technologie 8. třída

Většinu úkolů a známky najdete v Googlu učebně DT 8

18.11. tabulky - Programování tabulek - sčítání

11. 11.- tabulky - řazení dat

4. 11. - tabulky - spojování buněk