Domácí úkoly 1. třída

27.11.

Dú - Písanka s. 14 (4 řádky), učit se vybranou básničku, kterou si děti nalepily do notýsku, procvičování čtení do s. 47

26.11.

Dú - četba s. 46, Víme to? - děti zapisují jednoslovnou odpověď do prázdného rámečku

25.11.

Dú - Písanka s. 13 - 4 řádky, četba s. 45

24.11.

Dú - M s. 1/4, 6, procvičování čtení do s. 44, vystřihnout písmeno k a v matematice kartu s číslem 7

23.11.

Dú - Písanka s. 12 - 4 řádky, četba s. 43 (levý sloupeček slov - hbité čtení)

Nahlédněte do tř. informací.

20.11.

Dú - Písanka s. 11 - 4 řádky (po slabiku jí), četba s. 43, vystřihnout písmena p a založit do desek

19.11.

Dú - ČJ četba s. 42, Písanka s. 10 ( pojmenovat, co je na obrázku a na první řádek napsat počáteční písmeno slova a na druhý řádek napsat slovo, ve kterém se vyskytuje písmeno z předchozího řádku - alespoň 2 slova) 

18.11.

Dú - ČJ četba ze s. 41

Nahlédněte do tř. informací.

 13.11.

Dnes jsme procvičovali:

ČJ - četba slov a slabik, seznámení se slabikou NI uč s. 40, dělení slov na slabiky, opis vhodného slova

M s. 30, 31, příklady podle dom. kostek

co je nutné dodělat:

ČJ - četba s. 40, Docv. psaní s. 8, Písanka dokončení s. 8

M s. 31/dopočítat tabulku Znázorni a vypočítej, Počítání zpaměti 2/6

V pondělí má být celá škola bez on-line výuky. Zadávám tedy domácí práci:

ČJ - procvičování čtení až do s. 40, Docvič. psaní s. 9, Písanka s. 9 (kdo by nestíhal, napíše jen polovinu stránky)

M - Poč. zpaměti 3/7

V pondělí 16.11. nechoďte do školy s okopírovanou písankou. Všem velice děkuji za pomoc s výukou. Děti byly báječné:)

 12.11.

Dnes jsme procvičovali:

ČJ - četba slov s. 38, Běhací diktát, záporná slova

M s. 29, sčítání do 6, příklady dle dominových karet

co je nutné dodělat:

ČJ - četba slov v sloupečku - hbité čtení, uč. s. 39 - vyznač správnou odpověď u otázek, Docv. psaní s. 8 (nácvik písmene t, poté napsat řádky s písmenem t + řádek se slabikou to), Písanka s. 8 - 4 řádky

https://www.youtube.com/watch?v=88zzA0yISKo

M s. 30/Porovnej, Doplň řady čísel, Zelenou tabulku přepsat a vypočítat do sešitu

11.11.

 Dnes jsme procvičovali:

ČJ - četba slabik a slov, četba s. 38, vyznačování obloučků pod slabikami, Syntéza slov - ,,Marťanská řeč,,

M s. 29, sčítání do 6

co je nutné dodělat:

ČJ - uč. s. 38/ čtení u obrázků - samostatná práce dětí, děti vyznačují slova, která patří do vět, totéž u poslední věty s trojicí slov - prosím poslat ke kontrole, Docvič. psaní s. 7, Písanka s. 7 po slovo Mámo!

https://www.youtube.com/watch?v=VprX4GfOcyo

https://www.youtube.com/watch?v=jLWnt8PO1_U

M s. 29/ Vypočítej, kdo vlastní Domino, může si ho na zítra připravit, maximální počet puntíků na jednom dominu musí být 6 - budeme vymýšlet příklady 

Info ze školní družiny

Posílám odkaz na družinovou hru. Zapojit se mohou i děti, které do družiny nechodí.

https://zs-velke-porici2.webnode.cz/informace-pro-rodice-druzina/


 10.11.

Dnes jsme procvičovali:

ČJ - seznámení s písmenem n, orientace v textu, vyhledávání slov s písmenem n, Běhací diktát

M s. 28 - psaní nuly, tabulka Čti a opiš, Zakroužkuj příslušná č.

co je nutné dodělat:

ČJ - čtení ze strany 37, vystřihnout písmena n -N, skládání slabik a slov například: na, ne, no, nu, ná, né, nó, nů, nová, ten, vana, Jana, lano, Docvičování psaní dokončit stranu 6, Písanka dokončit s. 6 (za tiskací písmena napsat psací)

U psaní děti obtahují předepsaná písmena, slova.

M - dokončení strany 28, poslední cvičení (porovnávání) je dobrovolné, vystřihnout a založit do desek nulu, Poč. zpaměti s. 2/5

 9.11.

Dnes jsme procvičovali:

ČJ - čtení slabik, slov, seznámení s písmenem ů, vyhledávání slov v textu, psaní písmene ú

PRV s. 24 (rodina)

co je nutné dodělat:

ČJ - čtení ze strany 36, skládání slov: sůl, mám vestu, u stolu, jesle, Docvičování psaní s. 5, 6 - 5 řádků, Písanka dokončení s. 5, strana 6 - 3 řádky  

https://www.youtube.com/watch?v=VprX4GfOcyo

https://www.youtube.com/watch?v=LQLn-ftnIHQ - video není k naší písance, je vidět pěkný nácvik psaní písmene m a na co si mají dát děti pozor - v čem často chybují

Před psaním do písanky děti procvičují psaní na stírací tabulku či do mouky. 

Dnes se odevzdávají písanky, děkuji.


6.11.

Dnes jsme procvičovali: 

ČJ - určování písmen, čtení slabik, učebnice s. 35, psaní na stírací tabulku: o, ou

M s. 26, 27

 co je nutné dodělat:

ČJ - učebnice s. 35  - přečíst a u vět podtrhnout vhodné slovo, i o víkendu je nutné procvičovat čtení,  Docvičování psaní s. 4, 5 - po písmeno ó, Písanka dokončit s. 4 (vedle obrázků napsat psací podobu písmene), strana 5 - 4 řádky, je potřeba dodržet správné psaní čárky nad písmenem, vystřihnout písmeno ů

Připomeňte dětem, že písanka je na krásné psaní. 

lze procvičovat:

https://wordwall.net/cs/resource/6382658/slabiky

M - dokončit stranu 27, u číselných os děti zkouší ústně vymýšlet příklady, Počítáme zpaměti 2/4, vystřihnout číslici 6 + kartu s 6 puntíky

Všechny děti si zaslouží velikou pochvalu. 

5.11.

Dnes jsme procvičovali: 

ČJ - četba ze s. 34, skládání a přepis slabik: so, lí, má, vá, la, me, te, ty, ti

M s. 25 - Vypočítej, slovní úloha s dětmi

co je nutné dodělat: 

ČJ - četba s. 34, spojit jména, která začínají stejným písmenem (podpis a zapsat, kolikrát stránku dítě přečetlo) 

     - sešit Docvičování psaní s. 4 - obtáhnout několikrát zvětšená písmena O, o, děti napíšou 5 řádků nanečisto (do tohoto sešitu si to trénují, písmo v něm nebudu opravovat ani hodnotit), jakmile děti nacvičily psaní písmen začnou psát do Písanky 1 strana 4 - napsat krásně 5 řádků, písmo v Písance hodnotit budu, každý má v písance podložku, kterou si vloží pod stránku, podle šikmých čar děti vedou sklon písma, děti obtáhnou v písance i zvětšená písmena a nezapomenou obtáhnout i písmena na začátku každého řádku

M - Počítáme zpaměti s. 1/3

PČ - krásně si ukliď pokojíček:), můžete zaslat foto

Nahlédněte do TŘÍDNÍCH INFORMACÍ:)


Prosím všechny rodiče, aby se připojovali na naši on-line výuku pouze z jednoho zařízení. (1 dítě = 1 zařízení) Všechna další připojená zařízení nám mohou komplikovat výuku - systém padá, zasekává se. Děkuji za pochopení. 

4.11.

Dnes jsme procvičovali:

ČJ - vyvození hlásky a písmene V, v, čtení slabik, které začínají písmenem v, okopírovaná složka - práce se slabikami u vážky

M - s. 24 sl. úloha s Mikuláši, s. 25 - lyžaři, Vypočítej a doplň

co je nutné dodělat:

ČJ - s. 33 - zakroužkovat písmena v, přečíst slova s písmenem v, přečíst celou stranu 33, složit z písmen (desky) slova: vila, sova, loví, mává, Písanka s. 3 (k obrázkům děti napíšou počáteční písmeno psacím písmem)

M - s. 25 - Vypočítej a doplň (prosím o zaslání na e-mail či WhatsApp), dobrovolné procvičování z odkazu:

https://rysava.websnadno.cz/matematika_1.roc/procvic_poctydo5_1.htm

vkládám odkaz školní družiny:

https://zs-velke-porici2.webnode.cz/informace-pro-rodice-druzina/


3.11.

Dnes jsme procvičovali: 

ČJ - slabiky TI - TY, čtení s. 32, M - 24/ Je to pravda? Domin. karty, Vypočítej, Procvičuj

domácí úkoly: Čj četba s. 32

                         Písanka 1 s. 2 (za tiskací písmena děti píšou psací)

                         vystřihnout písmena V - v

                         M - sešit Počítáme zpaměti s. 1/1 - výsledky zapisovat obyčejnou tužkou

Některé děti velice pěkně čtou - moc je (vás) chválím. Super! Kdo procvičuje a stále to není ono, nezoufejte, je to naprosto normální. Během listopadu by se to mělo zlepšit:)

Prosím o zapsání dětí do výsledkové tabulky (včerejší úkol). 

2.11.

ČJ - Čtení s porozuměním

https://wordwall.net/cs/resource/6062390/%c4%8dten%c3%ad-s-porozum%c4%9bn%c3%adm

- zapište děti do výsledkové tabulky

- vybarvit naučená písmena (obdélníky) z nové okopírované složky - ABECEDA, Písanka 1 (která na vás čeká ve škole) s. 1 (ne Docvičování psaní)

TV - pokus se trefovat do nějaké krabice (koše, boxu na hračky) - na hod můžeš použít plyšáky, když ti to půjde, házej z větší vzdálenosti :))

Zítra budeme procvičovat slabiky TI - TY. Ať si děti připraví malého plyšáka a kaštan či kámen. Děkuji. 


23.10.

ČJ - čtení s. 29, vystřihnout písmenka y, Y, složit slova z písmen: tety, umýt, umyl, motýl, Písanka s. 3 (dokončit) - nejdřív procvičit na stírací tabulku nebo do mouky a poté psát do písanky (pozor na psaní dvojhlásky au, Au) 

M s. 23/zelenou tabulku přepsat a vypočítat na papír

Prv s. 21 (opakování)

Děti by měly každý den alespoň 10 minut denně nahlas číst (slabiky vyslovují hned nahlas, ne pro sebe potichu a až pak nahlas). Čtení přes prázdniny z učebnice do s. 31. 

Rodičům i dětem moc děkuji za zvládnutí výuky:) Děti, užijte si prázdniny, odpočiňte si a hlavně buďte všichni zdraví.  

22.10. 

ČJ - zopakuj si čtení slov ze s. 27 (pod Otíkem), s. 28 opět si přečti (podpis rodiče a zapsat, kolikrát dítě přečetlo), skládání slov ze slabik či písmen (říkáte slova a děti slovo vytleskají, rozdělí na slabiky a po slabikách složí) = sama, malá, asi, léto, mele, Míla, lítá, láme, Písanka s. 3 - 3 řádky   https://www.youtube.com/watch?v=A3RB1xiSo24

děti mohou procvičovat: https://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/samohlasky.htm

 M - procvičovat sčítání o odčítání do pěti, můžete využít odkaz: https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-5/kocici-pocitani/priklady1.htm

21.10.

Vystřihnout písmena S. Nahlédněte do třídních informací. 

ČJ - procvičovat skládání a čtení slabik - nejméně 10 minut (desky s písmeny), texty na procvičování jsem všem poslala na e-mail (dobrovolné procvičování, které však doporučuji), český jazyk s. 28 - děti barevně vyznačí všechna písmena S, s a text se snaží po slabikách přečíst (doporučuji vyznačit obloučky pod slabikami), Písanka - dokončit s. 2, za tiskací písmena děti píšou psací (samy mají poznat tiskací písmeno), prosím o obtažení - vyznačení pomocných linek

M - dokončit s. 22, zelenou tabulku se děti pokusí přepsat a vypočítat na papír

procvičování z odkazu: https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-5/cestujeme/priklady.html

HV - zazpívej rodičům své oblíbené písně :)

20.10.

ČJ - skládání a čtení slabik (desky s písmeny) - toto je velice důležité, četba s. 26 - 27, Písanka s. 2 - 4 řádky (dbát na úpravu a sklon písma - viz mail), děti obtáhnou i předepsaný začátek řádku, nemohou psát všechny 4 řádky najednou, napíšou 2 řádky - následuje pauza - poté dokončí další 2 řádky

M s. 21 - dokončení posledního cvičení, s. 22 - dominové karty (ke každé kartě napiš 2 příklady), procvičování z odkazu 

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-5/podzimni-uroda/priklady.html

 

19.10.

ČJ - je nutné s dětmi procvičovat skládání a čtení slabik (desky s písmeny), děti mohou procvičovat z tohoto odkazu https://www.naucsecist.cz/m/syllables/

Můžete mi zaslat ofocenou písanku k nahlédnutí přes WhatsApp nebo na e-mail :) Děkuji.

 četba s. 27 - pod slovy vpravo udělat obloučky podle slabik, přečíst celou stranu alespoň 3x a podepsat, Písanka dokončit s. 1, vedle obrázků napsat písmeno, kterým slova začínají 

PRV s. 22  - Nakresli obrázek své rodiny, s. 23

TV https://www.youtube.com/watch?v=m4eMgMTHNN8 - protáhni se se Zvířátkovou abecedou 16.10.

ČJ - čtení s. 26 (je dobré dětem udělat obloučky), do rámečků nakreslit slova, která se rýmují (podepsat a napsat, kolikrát dítě přečetlo), diktovat slabiky a dítě skládá z písmen (např. má, to, je, jí, lu, MO, TÉ, JU, .. - děti slabiky čtou), okopírovaný list z písanky (na mail vám zašlu videa) - děti zkouší psát tvary na stírací tabulku a poté na okop. list - napsat 4 řádky, prosím, narýsujte na list pomocné linky

M s. 21 - psaní číslice 5, Doplň čísla, Napiš čísla - na každém řádku budou 3 krásně napsané číslice, Doplň chybějící čísla

PRV s.19 - Rozstříhej jednotlivé kartičky a vybarvi kolečka na zadní straně kartiček (ovoce = červená barva, zelenina = zelená barva) - ulož kartičky do obálky, kterou máš nalepenou na konci učebnice

TV - zacvič si s Míšou https://www.youtube.com/watch?v=QVzsoTAAw_8

15.10.

ČJ  - seznámení s písmenem L, l, uč. s. 25 - tiskací text přečíst alespoň 5x - ne najednou (zapsat a podepsat), zkusit přečíst i psací text - to půjde obtížně, okopírované listy s. 6 - vyhledej v obrázku písmena L, l a vybarvi je, pokus se přečíst 2 věty pod obrázkem letadla, MPP s. 35 - dokončit (dbát na správný sklon), M s. 20/zelenou tabulku přepsat na papír a vypočítat (pokusit se zapisovat čísla, znaménka a rovná se pod sebe) 

Pč (pracovní činnosti) - pokus se vyrobit obálku, návod najdeš na konci učebnice prvouky (na deskách), obálku nalep na vyznačené místo. Těším se, až si obálky prohlédnu :)

14.10.

Prosím o vystřižení písmen L - zítra budeme potřebovat:)

ČJ s. 24/čtení (raději dělejte obloučky pod slabikami), prosím, napište, kolikrát děti přečetly, MPP s. 34 - vyznačené kličky několikrát obtahují, s. 35 - 3 řádky, MPP z druhé strany Psaní číslic s. 3 -  3 řádky, M s. 19/slovní úlohy, 20/dominové karty, porovnej a doplň, vypočítej

13.10.

Dú: Slabikář s. 23 - čtení, komu to nepůjde, dělejte pod slabikami dětem obloučky, je dobré dětem dát záložku - jinak se ztrácí

pro nemocné: ČJ - čtení s. 23, MPP s. 33, M s. 18/slovní úlohy, 19/ celá strana, bez slovních úloh

12.10.

Dú: Čj s. 23/ děti skládají z písmen v deskách podle učebnice  2 modré věty + slova (Jéje, umím i toto. jáma, teta, mete, její, tají, jíme, A toto motám. tamto, motat, ......) - děti slava čtou, učebnici podepište a napište, kolikrát dítě přečetlo

pro nemocné: Čj s. 23 (viz Dú), slova vytleskáváme a děláme obloučky pod slabikami, Prv s. 16 - 18


9.10.

Dú: M s. 18/ Nakresli a vypočítej, čtení z ČJ s. 22 - Děti čtou slabiky (slova na této straně ne). Přečíst alespoň 5x, přečtenou stránku podepsat a zapsat, kolikrát byla stránka přečtena - 5x Macháčková. Děkuji:)

pro nemocné: ČJ s. 22 - čtení slabik, M s. 18 (slovní úlohy ne)

Koukněte na třídní informace :)

8.10.

VYSTŘIHNOUT PÍSMENA J. 

pro nemocné: ČJ s. 21/ přečíst po slabikách celou stranu, pod každou slabikou udělat tužkou oblouček, MPP s. 30 - 31, M s. 17

7.10.

pro nemocné: Čj s. 20/četba písmen a poté slabik - t- a = ta, nad obrázky děti vybarví slabiku, na kterou slovo začíná, MPP s. 28 - 29, M dokončení strany 16

6.10. 

Dú: M s. 16/Napiš a vypočítej příklady - druhou tabulku si děti dopočítají a do třetí zapisují příklady, které vypočítají, vystřihnout písmena T, t + slabiky ma, má, me, mé, mi, mí, mo, mu, mů

Děti musí každý den pracovat s deskami na písmena (přibližně 10 minut):  řadí písmena a slabiky dle vašeho diktování, ptáte se dětí - z jakých písmen se skládá slabika MO, me, .......

pro nemocné: 

Čj s. 19 - četba slabik, slov a vět, u slov děti dělají obloučky podle slabik ma (obloučky jsou pod slabikou), M s. 15/dvě slovní úlohy, s. 16/příklady pod horními obrázky + tři tabulky Napiš a vypočítej příklady, MPP s. 26 - 27

5.10.

Dú: Čj s. 19/ četba slabik u stromu, vystřihnout (podepsat) písmena M, m, skládat  z písmen v žebříku slabiky, MPP s. 25 - 3 řádky

Děti si do školy přinesou 1 špejli - budeme ji potřebovat až příští týden.

2.10.

Dú: ČJ s. 18/ modře vytištěné slabiky a obrázky  - děti obrázky pojmenují a zakroužkují slabiku, na kterou slovo začíná + děti si zkouší modré slabiky číst

29.9.

pro nemocné: MPP s. 22 (stromy), M s. 13/ Dokresli, Napiš čísla

25.9.

pro nemocné: Slabikář - číst písmena na s. 13, s. 14/ vybarvit plot podle barev, spojit písmena s obrázky dle počáteční hlásky, karty s písmeny - nakreslit obrázek od daného písmene, MPP do s. 21, M do s. 12, s. 13 jen psaní číslice 1, Prv s. 9/6 

24.9.

Dú: Slabikář s. 13/ čtení písmen a číslic z tabulí, vystřihnout a založit písmena U a do desek  na matematiku založit znaménko: větší, menší, rovná se

Kdo chce, může procvičovat z vložených odkazů:

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/predmatematicke-predstavy/prostorova-orientace/baleni-darecku/cviceni1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/nez-zacneme-cist/zrakove-vnimani/hrajeme-si-s-detmi/vyber.htm


22.9.

pro nemocné: Slabikář s. 11 - žlutou pastelkou vybarvi malé u a červenou velké U, pod obrázky grafickou podobu slova = uhlí (podle počtu a délky slabik) . _

MPP - s. 18, M s. 11/ nakresli daný počet hrnečků, 12/ Zakroužkuj vždy náležité číslo

21.9.

pro nemocné: ČJ - opakování naučených písmen, MPP s. 15 - 17

18.9.

Dú: Slabikář s. 10 (vybarvi hroznové víno)

17.9. 

Dú: viz notýsek, vystřihnout a založit písmena O

16.9.

pro nemocné: MPP s. 13 - ležatá osmička, M s. 8 - 9 (klobouky už ne)

15.9.

Dú: Vystřihnout všechna písmena I, i a založit do desek, Práce s písmeny z desek - děti řadí písmena dle vašeho zadání, poté určují název písmene = velké tiskací I, ...dětí zkouší písmena číst A, E, ....

14.9.

Dú: Čj - okopírovaný list Vybarvi jablíčka podle zadání

11.9.

pro nemocné: Slabikář s. 6/ryba, určování písmen - malé psací e, velké tiskací A, ..., vytleskávání slov a určování počtu slabik, M s. 5, Prv s. 7

10.9.

Dú: Čj - okopírovaný list s. 4/vybarvi obrázky podle zadaných barev A - a, psací A - a, s dětmi procvičujte určování písmen: malé tiskací a, velké psací E, ...., ukazujte na písmena a děti je čtou

Některým dětem stále chybí dlouhá písmena ( 1x á, 1x Á, 1x é, 1x É) nebo číslice a kolečka. V deskách budou mít děti zařazená jen ta písmena, která se učíme - nyní je to a, A, á, Á, e, E, é, É. Děkuji. 

pro nemocné: Slabikář s. 6/překreslování obrázků do rámečků, MPP s. 9 - 10, s dětmi procvičujte určování písmen: malé tiskací a, velké psací E, ...., ukazujte na písmena a děti je čtou, M dokončení strany 4

9.9.

Zítra dejte dětem do aktovky 2 roušky, děkuji. Nejspíš si je už budeme muset nasazovat :(.

Někdo stále nemá vystřižené písmeno a, á, A, Á, někomu chybí dlouhá písmena. Prosím o doplnění, v hodině s písmeny pracujeme!

Dú: Vystřihnout a založit  do desek (podepsat) na matematiku číslice 1 - 5 a kolečka s počtem od 1 do 5.

pro nemocné: Slabikář s. 5, seznámení s písmenem e v psací i tiskací podobě, MPP s. 8, M s. 3 - Urči počet hrušek, 4 - Urči počet, Pokračuj v řadách (máme jen první sloupeček), procvičování geometrických tvarů - čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh

8.9.

Dú: M ( Matematika) s. 3 - Doplň kolečka, MPP (Moje první psaní) s. 7, vystřihnout a založit (podepsat) písmena e

pro nemocné: Slabikář s. 4 - doplnit pod obrázky grafickou podobu slova, např. slovo AUTOBUS je trojslabičné, všechny slabiky jsou krátké = pod autobus děti nakreslí 3 kolečka, ANTÉNA - trojslabičné slovo, druhá slabika je dlouhá - je tam dlouhé É, záznam bude kolečko - pomlčka - kolečko, MPP s. 5 - 7, M s. 2 - květiny ne

procvičovat: vytleskávat slova, syntéza a analýza slov - vyslovujete slovo po hláskách P - E - S a dítě poví PES, Slovní fotbal

7.9. 

pro nemocné: Slabikář s. 4, žlutou pastelkou vyznačit všechna malá a, zelenou pastelkou vyznačit všechna velká A, akvárium - žlutou pastelkou vylov malá a, zelenou pas. vylov velká A, vystřihnout a založit do desek písmeno a, MPP s. 3, 4, Prv s. 6/1, 2