Domácí úkoly 1. třída3.12. Slabikář - str. 34,35, Prvouka - str. 28/cv.4

2.12.  Písanka - str. 8 - 4 řádky, Docvičování čtení - str. 9 - poslední úkol  (maluj), Slabikář - str. 33

Pro nemocné: Docvičování psaní - str. 8, Docvičování čtení - str. 9, Matematika - str. 32

1.12. Matematika - str. 31 - zelený rámeček - opsat a vypočítat do malého sešitu, Slabikář - str. 33 a vystříhat písmenko v,V

 Pro nemocné: Matematika - str. 30 - poslední cvičení a  str. 31,  Písanka - str. 6 - přepis písmen a slabik,

Docvičování čtení - str. 9 - polovina strany

30.11. Písanka - str. 7 - 5 řádků, Slabikář - str. 32

 Pro nemocné: Docvičování psaní - str. 7, Matematika - str. 29 - dokončit a str. 30 - až po číselné řady

29.11.  Matematika - str. 29 - slovní úlohy a označené příklady, Slabikář - str. 31

Pro nemocné: Matematika - str. 29 - kromě posledního cvičení, Prvouka - str. 25,26

26.11. Písanka - str. 6 - 5 řádků, Docvičování čtení - str. 8

Pro nemocné:  Docvičování psaní - str. 6 - dokončit, Prvouka - str. 23

25.11. Matematika - str. 28 - poslední cvičení - nakresli a porovnej, Slabikář - str. 30

 Pro nemocné: Matematika - str. 28 - celá, Slabikář - str. 29,30, Procvičování psaní - str. 6 - 3 řádky

24.11.  Psaní číslic - str. 6 - 3 řádky,  někteří mají dostříhat y,Y a slabiky

 Pro nemocné: Slabikář - str. 29,30, Psaní číslic - str.6, Písanka - str. 5 - dopsat, Matematika - str. 26,27

22.11. Matematika - str. 25 - označené cvičení - vypočítej 4 sloupečky, Slabikář - str. 29

Pro nemocné: Slabikář - str. 29, Docvičování psaní - str. 5 - dokončit, Docvičování čtení - str. 7 - poslední úkol,

Matematika - str. 25 - celá

Připomínám zítřejší výlet, sraz v 6.20 u školy! Vstup 185 Kč zaplatím z třídního fondu, na autobus budeme vybírat po dodání faktury. Nezapomeňte na igelitový pytlík pro případ nevolnosti!

Pokud se zítra vrátí někdo z nemocných, bude se ráno testovat.


18.11. Dnes jsme měli projektový den - besedu s paní knihovnicí, byli jsme si prohlédnout knihovnu a vyrobili záložku do knihy. Úkoly nemáme, pouze procvičovat čtení.

Děti dostaly k podepsání další lístečky na exkurzi  "Vánoční Postštejn", info je v Třídních informacích.

Zítra připomínám dopoledne v Dominu Hronov!

16.11. Písanka - str. 5 - 5 řádků, Slabikář - str. 28

Pro nemocné: Docvičování psaní - str. 5 - 5 řádků, Docvičování čtení - str. 7 ( kromě posledního úkolu),

Matematika - str. 24 a str. 25 - první úkol

15.11.  Matematika - str.23 - zelený rámeček (opiš a vypočítej do malého sešitu), vystříhat nové písmenko s,S

Pro nemocné: Slabikář - str. 27 a vyvozovali jsme nové písmenko s,S, Písanka - str.4 - dokončit,

Matematika - str. 23 a 24 (první dva úkoly), Prvouka - str. 22- Moje rodina ( na příští hodinu v pondělí si mají děti přinést fotografii rodiny, budou o své rodině vyprávět)

V pátek jedeme na zážitkové dopoledne do DDM Domino Hronov. Sejdeme se ráno v šatně (z ranní družiny děti vyzvednu). Pojedeme linkovým autobusem v 8,06 , vracíme se v 11,47 a jdeme rovnou na oběd. Vstup 50 Kč a autobus uhradím z třídního fondu. S sebou batůžek, svačinu, pití, ve škole si přibalíme boty z tělocviku. Prosím o vyplnění lístečku (děti mají v deskách), děkuji.

12.11. Slabikář - str. 27 - cvičit čtení slov ve sloupečku

Pro nemocné: Docvičování psaní - str. 4 - dokončit, Slabikář - str. 26,27, Docvičování čtení - str. 6 - dokončit,

Prvouka - str. 18 a 21

11.11. Písanka - str. 4 - 5 řádků, Slabikář - str. 26 - číst

 Pro nemocné:  Písanka - str. 3 - dokončit, Docvičování psaní - str. 4 - 5 řádků,  procvičovat skládání slabik a slov,

M - str. 22 - dokončit, str. 23 - první dva úkoly

10.11. Dnes jsme měli besedu se sportovním kynologem a policistou, děti byly nadšené! :-)

Domácí úkol je jen procvičovat čtení známých slabik, slov a vět ze Slabikáře a Docvičování čtení.

9.11.  Matematika - str. 21 - označené cvičení (napiš čísla na řádek) a str. 22 - dominové karty, 

vystříhat a zařadit písmenko l,L a slabiky

Pro nemocné: Slabikář - str. 25, Písanka - str. 3 - 2 řádky, Docvičování psaní - str. 3 - dokončit, Docvičování čtení - str. 6 - první úkol ( vybarvi dílky s l,L), M - str. 21 - dokončit a str. 22 - první dva úkoly

8.11. Písanka - str. 3 - 3 řádky, Slab. - str. 24

Pro nemocné: Docvičování psaní - str. 3 - 4 řádky, M - str. 21 - první tři úkoly, Prvouka - str. 17

Připomínám vánoční fotografování - zítra v 9,45 h.

Ve středu budou mít děti besedu s kynologem.

5.11. Prvouka - str. 16/ cv.2 

Ve čtvrtek budou děti potřebovat na Pč podzimní plody ( kaštany, žaludy, šípky, ... ) a špejle.

 Pro nemocné: Písanka - str. 2 - dokončit, procvičovat čtení, Prv - str, 15, 16/ cv.1,2

4.11.  Matematika - str.20 - zelený rámeček opiš a vypočítej do malého sešitu (tužkou!)

Pro nemocné: M - str. 20 - dokončit, Slabikář - 22,23 - procvičovali jsme čtení a pracovali se skládací abecedou, Docvičování psaní - str. 2 - dokončit

3.11.  Písanka - str. 2 - 4 řádky, Slabikář - str. 22, 23 - procvičovat čtení

Pro nemocné: Slabikář - str. 22,23, Docvičování psaní - str. 2 - 4 řádky, Docvičování čtení - str. 5, M - str. 20 - první tři úkoly

 Kdo má doma draka, přineste si ho v pátek do školy. Půjdeme je pouštět. :-)

2.11. Matematika - volný list  - počítej příklady a doplň čísla v řadě, vystříhat j,J a slabiky

Pro nemocné: - Slabikář - str. 22, Písanka - str. 1  - další 2 řádky, Docvičování psaní - str. 1 - dokončit, M - str. 19

1.11.   Písanka - str. 1 - 4 řádky (píšeme tužkou!), vystříhat a zařadit slabiky  s m a t, 

Docvičování čtení - str. 4 - namaluj mamuta

26.10. Procvičovali jsme čtení, pracovali se skládací abecedou a novým sešitem ( nemocným dětem dám po prázdninách).

Úkol na prázdniny - procvičovat čtení ve Slabikáři na str. 20,21 a na volném listě.

Přeji pěkné podzimní prázdniny!

25.10. Cviky - str. 5 - poslední dva řádky, Prvouka - str. 14 /cv.1 - namaluj a spočítej

Zítra přinést vylisované listy!

22.10.  Úkol na víkend - procvičovat hláskování slov, pořád mají některé děti problém !

 Pro nemocné - procvičovat skládání slabik, slov a čtení

21.10. Cviky - str. 5 - 3 řádky (číslice 5), vystříhat a zařadit dom desek nové písmenko t,T

Pro nemocné: Cviky - str.5 - číslice 5, Slabikář - str. 20 -vyvozovali jsme nové písmenko t,T, opakovali jsme na volném PL, Matematika - str. 18 - sčítání do 4 ( až po slovní úlohy)

20.10. Domácí úkol na volném pracovním listě - spočítej příklady, Slabikář - str. 19 a volný list -  procvičovat čtení

Pro nemocné: Cviky - str. 4 - 3 řádky  (číslice 4), Matematika - str. 17 - dokončit, procvičovali jsme numeraci do 3 a porovnávání čísel

19.10. Matematika - str. 17 - označená cvičení - piš čísla podle teček, Slabikář - str. 19 -  číst slabiky na žebříku

Pro nemocné:  Slabikář - str. 19 - procvičovat čtení, Cviky - str. 3 - psaní číslice 3, Matematika - str. 17 - první půlka strany

18.10. Cviky - str.2 - 4 řádky

Pro nemocné:  Slabikář - str. 18 - čtení slabik, spoj slabiku se správným obrázkem,, Matematika - procvičovali jsme počítání do 3 a porovnávání čísel (pracovní list), Prvouka - str. 12,13 - Příroda na podzim

Zítra budou mít děti v notýsku nabídku vánočního focení ( 9.11. v 10 hod.) V případě zájmu vyplňte prosím objednávku (lze i se sourozencem).

14.10. Matematika - str. 16 - 2 slovní úlohy -  znázorni a vypočítej (obě úlohy jsme dělali ve škole na tabuli) - nezapomenout úkol doma, procvičovat čtení slabik ( dnes nám to šlo docela pěkně, mám radost :-))  )

Můžete začít lisovat podzimní listy, budeme potřebovat na Vv a Pč, děkuji.

Pro nemocné: Matematika - str. 16 - úkol Porovnej., Cviky - str. 34,35

13.10. Cviky - str. 33 - dokončit 4 řádky, Slabikář - str. 18 (první úkol)  - písmenka m na kartičkách hledají kamaráda - tvoř slabiky a zkoušej číst, sestavuj i ze skládací abecedy

 Pro nemocné: Cviky str. 32,33, Matematika -str. 16 - vypočítej modré cvičení, jinak jsme procvičovali sčítání a odčítání do 3

12.10. Matematika - str. 15 - napsat podle znázornění příklady a vypočítat (označený sloupeček),  vystříhat a založit do desek písmenko m,M

Pro nemocné: Slabikář - str. 18 - vyvozovali jsme nové písmenko m,M, Cviky - str. 31 - dokončit, Matematika - str. 16 - vypočítat první tři sloupečky

11.10. Cviky - str. 31 - 4 řádky

Pro nemocné:  Cviky - str. 30, Slabikář - str. 17, Matematika - str. 15 - slovní úlohy, Prvouka - str. 10/cv. 1 a,b

8.10. Opět dostaly některé děti k podepsání přihlášky na kroužek AJ, prosím v pondělí vrátit do školy.

         Děkuji a přeji pěkný víkend.

7.10. Matematika - str. 15 - vypočítej příklady v označeném cvičení

Pro nemocné: Slabikář - str. 15 - zakroužkuj stejnou barvou dlouhé a krátké samohlásky, str. 16 - vybarvi ocas dráčkovi podle zadání, Cviky - str. 28, str.29 - 3 řádky , Matematika - procvičovali jsme na pracovním listě a na tabuli

Některé děti dostaly vytištěnou přihlášku na kroužek florbalu. Prosím podepsat a vrátit do školy. Děkuji.

6.10. Cviky - str. 27 - dokončit 4 řádky, kdo nemá, vystříhat do desek dlouhé samohlásky

 Pro nemocné:  Matematika - str. 15 ( první tři úkoly), Cviky - str. 26,27, Slabikář - str. 15

5.10. Matematika - str. 14 - napiš čísla

Pro nemocné: Matematika - str. 14, Cviky - str. 25 - dokončit, Slabikář - procvičovat čtení samohlásek, pracovali jsme na pracovním listě

4.10.  Cviky - str. 25- 4 řádky

 Pro nemocné: Slabikář - str. 13 -  procvičovat čtení, Matematika - str. 14 - psaní číslice 3 a první cvičení - doplň čísla,   Prvouka - opakovali jsme na volném pracovním listě

1.10. Domácí úkol na víkend - procvičovat čtení písmen a číslic na str. 13, jinak užívejte slunečné dny :-)

Pro nemocné: Slabikář - str. 14, Cviky - str. 24 ( 3 řádky), Prvouka - str. 9

30.9.  Domácí úkol na samostatném pracovním listě - vybarvi správně obrázky podle písmen,

dobarvit obrázkovou osnovu - Perníková chaloupka

Pro nemocné: Slabikář - str. 12,13, Cviky - str. 23, Matematika - str. 13 - procvičovali jsme pojmy - větší, menší a rovná se

29.9.  Cviky - str. 22 - šikmé čáry, Slabikář - 12 - vypravuj podle obrázkové osnovy

 Pro nemocné: Cviky - str. 21,22, Matematika - str. 13

24.9. Dnes jen vystříhat a zařadit do desek nové písmenko u,U.

Připomínám v pondělí ředitelské volno, do školy se vracíme ve středu.

Přeji všem pěkný prodloužený víkend!


23.9.  Matematika - str. 13  - jeden řádek jedniček a cvičení pod ním - doplň čísla, dokresli obrázky

Pro nemocné: Matematika - str. 12 - doplň chybějící čísla, Slabikář - str. 10 klauni - najdi rozdíly, Cviky - str. 18


22.9.  Slabikář - str. 10 - vybarvi stejně velká a malá písmenka

Pro nemocné: Slabikář - str. 10 - vybarvi hrozny podle zadání, Cviky - str. 17 - malé a velké vlny,

Matematika - str. 12 - poslední úkol

Kdo máte ještě zájem o kroužek angličtiny (samozřejmě i o další kroužky), vyplňte přihlášku na webových stránkách, ať může kroužek začít.

Na kroužcích se skupiny dětí do 20 netestují!


21.9.  Matematika - str. 12 - dvě označená cvičení s korálky, vystřihnout a zařadit písmenko o,O

Pro nemocné: Matematika - str. 11/ poslední cvičení, str. 12 / první dvě cvičení, Slabikář - str. 9 - nové písmenko, Cviky -

str. 15 - dolní oblouk a str. 16 - vlnovka

Zítra přijede p. Hurdálek dofotit chybějící děti a celou třídu (kolem 11 h).


20.9.  Cviky - str. 14 - horní oblouk,  někteří mají dokončit prvouku - str. 8

Pro nemocné:  Slabikář - str. 8 - dělali jsme diktát písmen, Cviky - str. 14, Matematika - str. 11 ( kromě posledního cvičení ), Prvouka - str. 8/ cv. 1,2,3

16.9.  Dnes pouze vystřihnout písmenko i, I  a zařadit do desek.

15.9. Matematika - str. 9 - přikresli do každého rámečku jednu hvězdičku a potom zakroužkuj správný počet

 Pro nemocné: Matematika - str. 8 a 9 (kromě posledního cvičení), Čj - Cviky - str. 10,11 a procvičovali jsme

písmenka a,A,  e,E na PL a tabuli

Připomínám zítřejší třídní schůzky, budu se těšit v 16 hodin.

14.9.  Uvolňovací cviky - str. 9

Pro nemocné: Uvolňovací cviky - str. 8,9, Slabikář - str. 6 - do rámečků namaluj stejný obrázek, a vybarvi kapra podle zadání, Matematika - str. 7 - dokončit, jinak jsme pracovali na interaktivní tabuli a v pracovním listě

Připomínám zítřejší fotografování!  :-)

13.9.  Matematika - str. 7 - domaluj zeleninu správně podle čísel

10.9.  Děti dostaly do notýsku lísteček ohledně třídních schůzek, prosím o podpis. V deskách mají přílohu z matematiky, kterou si mají vytrhat a dát do obálky.

Přeji pěkný víkend!

9.9. Matematika - str. 5 - spojit správně karty se stejným počtem, vystřihnout do desek písmenko e,E

Kdo ještě nemá ve škole desky na číslice, prosím přinést.

8.9. Slabikář - str. 4 - chytání rybiček, Uvolňovací cviky - str. 1,2 - děti si mohou vybarvit obrázky

Příští středu bude fotografování prvňáčků s p. Hurdálkem. Děti mají v notýsku objednávku, v případě zájmu prosím o vyplnění.

7.9. Matematika - str. 3 - domaluj pod hrušky správný počet koleček,

Čj - vystřihnout písmenko a, A a založit do desek na písmenka

Děti dostaly do notýsku lísteček s informacemi ze ŠD!

Některé děti ještě nemají všechny pomůcky na VV - chyběly igelitové ubrusy, kelímky, hadříky, štětce, zástěrky, prosím o doplnění.

6.9. Prosím vyplnit první stranu v Prvouce ( jméno, ... )  - do pátku.