DOMÁCÍ ÚKOLY:

3.12.

Pro Týnu:

ČJ - opakovat VS po V ( školákov )

M - geometrie PS 46 / 1, 2, 1, 2,  47 / 1

- PS str 5 / 1, 2, str. 6 / 3, 4, 5, 6, str. 7 / 7

2. 12.

Pro Týnu:

ČJ - do sešitu věty na slova str. 32 / 5 a str. 33 / 4, 32 / 3 - do sešitu, PS 28 / 3, 1, 2

M - učeb. str. 42 / 2, 8 vždy 4 příklady do sešitu, PS str. 19 / 3,  4, 20 / 7, 9

VL - učeb. str. 21 - 24 zopakovat, psali jsme test

18. 11.

Pro nemocné:

ČJ - pravopis - okopír. p. cv.3 + první sloupeček, opakovat dvojice slov, která se liší pravopisem, PS str. 22 / 3, 23 / 1, 2, vyjmenovaná slova po L - projít + slova příbuzná

M - učeb str. 36 / 1, 2, 3, 4 - jen ústně, cv. 5 - výsledky do sloupečků do sešitu, str. 40 - zaokrouhlování - Připomeň si !, PS str. 14 / 12, 13, 14,, str. 15 / 1, 3, 6, 7, 8

- ( místo VL ) - rostliny - dělení rostlin, části rostlin, fotosyntéza - obrázek do sešitu

16. 11.

Pro nemocné:

ČJ - okopír. papír cv. 1, 2, PS  str. 22 / 1, 2

15. 11.

Pro nemocné:

ČJ - do sešitu celé cvičení 4 učeb. str. 28

M - okopír. papír cv. 16 druhý sloupec, aritmetický průměr PS str. 12 / 1

VL - PS str. 9

12. 11.

Všichni do konce příštího týdne naučit básničku z PS "Co dělali kluci v pravěku"

Pro nemocné:

M - rýsování učebnice str. 35 všechna cvičení postupně narýsovat do sešitu na Geometrii a zapsat kolmost a rovnoběžnost

ČJ - PS str. 21 / 4, 7, psali jsme opakovací prověrku na Nauka o slově - napíší po návratu do školy, ČJ - učeb. str.28 / 3

11. 11.

Pro Emu:

M - učeb. str. 33 / 5 - 4 př. se zkouškou do sešitu, cv. 6 - do sešitu

ČJ - PS str. 19 / 17, 18, str. 20 / 1, 2

10. 11.

Pro Šárku:

M - do sešitu vypočítat příklady z učeb. str. 31 / 13

ČJ - PS str. 19/17, opakovat VS po B a slova k nim příbuzná - učeb str. 27

VL - doplní si zápis zítra

5. 11.

Pro Kristiána:

ČJ - PS str. 17 / 14 psali jsme jako diktát, ať si doplní, učeb. 23 - opakování - zkusit všechny úkoly ústně

M - G - PS str. 45 / 1, 2, 3

4. 11.

Pro Kristiána:

ČJ - PS - str. 17 / 12, 13, 14, učeb. str. 22 / 3 - do sešitu, 4

M - PS dodělat str. 9, učeb. str.30 - čísla do 10 000 celá strana ústně, okopír. papír 15 / b

3. 11.

Pro Kristiána:

M - okopír. papír ? ( vyzvednout nebo po někom poslat ? ) 15 / a, PS str. 9 / 2, 3, 4

ČJ - opět okopír. papír, učeb. str. 22 / 1, 2

VL - Velkomoravská říše, v PS dodělat str. 8

2. 11.

PRO NEMOCNÉ: ČJ - učeb.21 / 2, 3 - procvičování psaní slov se slabikami bě, pě, vě, bje, vje, slova ze cv. 3 vypsat do sešitu do dvou sloupečků, PS str. 16 / 10, 11, str. 17 / 12, 13

M - učeb. str.25 / 19, 20 - do sešitu, zelené příklady 3 sloupečky do sešitu, 26 / 23, 24 také do sešitu

Př - Houby


26. 10.

Úkoly na prázdniny: - opakovat řady VS po B, L, M, P

                                   - dodělat okopír. papír z M - písemné násobení

                                   - VL - PS str. 7 / 1

                                   - oprava diktátu a podpis

25. 10.

Pro nemocné: M - písemné násobení okop. papír další 2 řádky, M - učeb, str.25 / 15, 16 do sešitu

                          VL - PS str 6

22. 10.

Pro nemocné: ČJ -učeb str. 20 / 1, 2, 3 -do sešitu, 4 - do sešitu, 21 / 2 - vysvětlení psaní bě, vě, pě * bje, vje

                         M - PS 8 / 6, 9 / 1, 2, učeb. str. 24 / 10, 12, 13 - dělali jsme společně na tabuli a na papíry

21. 10.

Pro nemocné: ČJ - učeb. str. 19 / 3 napsat do sešitu, příprava na diktát - cv.4, PS str. 15 / 7, 8    

                          M - PS str. 8 / 2, 4, 6, učeb. 24 / 9 - dokončení do sešitu

20. 10.

Pro nemocné: ČJ - PS str. 14 / 4, 15 / 7, učeb. 18 / 2 - ústně, 19 / 1, 2 - ústně

                         M - učeb. 20 / 24 do sešitu, písemné dělení 24 / 8 - budeme ještě dodělávat zítra, sešit G - zkusit narýsovat 3krát 2 kolmice a zapsat

                        VL - Sámova říše - přečíst v učebnici, velmi stručný zápis do sešitu ( dopíše si )

19. 10.

DÚ: ČJ - učeb. str. 18 / 3, vystřihnout a zítra přinést na PČ 2 kruhy z kartonu ( na klubíčko ), mají je narýsované na kartonu ode mě, kdo má nějakou silnější vlnu, může si jí určitě také přinést, nejlépe bílou, černou, zelenou, fialovou, jinak ve škole nějaké vlny máme

PŘ - krátký referát na příští týden od středy, každý ví, co si má připravit.

Pro nemocné: ČJ -  učeb. str. 18  PŘEDLOŽKY A PŘEDPONY, M -  učeb. 19 / 14 modré cvičení, 16, 17, 18, 19 - stačí přes folii, začali jsme písemné dělení učeb. str. 23 /2 zkusit do sešitu podle vzoru - oranžová tabulka nad tím.  - podnebné pásy - obrázek do sešitu - od někoho opsat, učeb. str. 8 - 10

Fotografie - viz. třídní informace

18. 10.

Pro nemocné:

M - SÚ do sešitu  učeb. str. 18 / 3, 5,  str. 19 / 9, 15, geometrie - PS str.44 / 1, 2, 3, cvičení 2 a 3 zapsat do sešitu na G, DÚ - okopír. papír 3 řádky písemného násobení

VL - PS str. 5 - celá, pokud nebudeš něco vědět, tak si to pak doplníš od spolužáků

14. 10.

Pro nemocné: ČJ - Opakujeme češtinu ve 3. - 5. r.  str. 5 / 3 všechny sloupečky, Stavba slova - učeb. str. 17 - projít si celé cv. 1,   M - písemné násobení - učeb str. 18 / 2 - napsat si příklady do sešitu , str. 19 / 13 a), cv. 14 - růžové příklady, vše do sešitu

12. 10.

Někteří žáci nesplnili úkoly z Přír. nebo Vlast. Chci jen upozornit na to, že N v Bakalářích znamená v podstatě za 5, X znamená, že odevzdal popřípadě dodatečně dodělal.

11. 10.

Vl - PS str. 4 celá stránka ( opakování ) - na středu

Pro nemocné: doplnit si M - PS str. 7 / 4, 5, 6,    v učebnici Vlastivědy si přečíst str. 11 - Příchod Slovanů ( příští hodinu si budou podle toho doplňovat informace na známky! )


4. 10.

VL - pořádně si přečíst str . 8 - 9 Keltové. Vědět význam slov oppidum, druid, Bójové, vědět, co vynalezli Keltové. ( na středu 6. 10. )

29. 9. 

Dnes dva DÚ - jeden za nekázeň,  do konce týdne vybírám Čtenářské deníky ( 1 kniha za prázdniny ) !

24. 9.

objevily se problémy s velkou násobilkou, proto děti dostaly papír na procvičování na dny volna - měly by vypočítat první stránku ( s rozkladem ) + první sloupec z druhé str.

17. 9. 

Pro nemocné:  ČJ - PS  str. 4 / 13, 14, 15, učeb. str. 8 - přečíst a projít ústně celou stránku

                           M - PS str. 4 / 6, 7, 8, str. 5 / 1, 2

16. 9.

Pro nemocné :

ČJ - PS str. 4 / 11, 12, 13

M - učeb. str. 7 / 30, 31, 32 - zkusit si vypočítat na papír, 8 / 39 - 5 příkladů do sešitu udělat

15. 9.

DÚ: VL - doplnit si informace v sešitě ( na pondělí ) 

Pro nemocné:

ČJ - opakování SD - procvičit v učebnici na cvičení 7 / 10, 11 , diktát na párové souhlásky

M - opakování sčítání a odčítání dvojcifer. čísel ( pětiminutovka ), učeb. str.7 / 29, 34 - vypočítat do sešitu z každého cvičení 5 příkladů i se zkouškou

VL - mladší doba kamenná - doplnit informace na okopír. papír a vlepit do sešitu, přečíst v učebnici

14. 9. 

DÚ: okopír. papír ČJ 2 sloupce doplnit i / y

Pro nemocné:

ČJ - učeb. 6 / 7 doplnit ústně a odůvodnit, vlastní jména dětí vypsat a seřadit podle abecedy, str. 7 / 10 2 řádka napsat do sešitu

M - učeb. str. 6 / 27 zelené cvičení zkusit počítat zpaměti, tabulku na str. 7 - zaokrouhlování - pošlu na nalepení a udělání do sešitu

- zápis do sešitu ( až se vrátí, od někoho půjčit ), str. 4 - VODA

13. 9. 

DÚ : M - učeb. str. 6 / 26 - počítej výhodně.

Pro nemocné: M - učeb. str. 5 - opakovat jednotky délky, cv. 22 ústně, 6/ 23, 24 - ústně, 25 - 2 sloupečky do sešitu ( první a třetí ), růžový rámeček - Připomeň si

VL - zápisky si nalepí, až přijdou a doplní si, učeb. str. 4 - 5 přečíst, příště zopakujeme a zapíšeme
10. 9. 

Pro nemocné:

ČJ - přepsat do sešitu bez chyb:  Pohátki

                                                       Chitrá horákině

                                                       o dvanácti měsýčkách

                                                       Dlouhí, širokí a Bistrozraki

                                                       O žapce

                                                       Pejsek a Kočyčka

                                                       Sněhulka a osm trpaslýků

PS str. 3 / 10

M - PS str. 4 / 1, 2, 3,4, 5


9. 9.

DÚ: ČJ - PS str. 3 / 6

Pro nemocné : ČJ - učeb. str. 6 / 8 napsat do sešitu, okopír papír - doplňování 2. sloupec - ú /ů

                          M - učeb. str. 5 / 16 přes folii, 17 - zkusit vymyslet, 18 - přes folii, 19 - napsat příklady do sešitu, PS - str. 3 / 6

8. 9.

Pro nemocné: 

M - malá násobilka - opakování, PS str. 2 / 4, 5, 6,  str. 3 / 1, 2, 3

ČJ - učeb. str. 5 /4 doplnit ústně, 5 / 5, 6, psaní vlastních jmen - opakování

VL - PS str. 2 / 1, 2, 3

6. 9. 

DÚ: M - učebnice 4/9 3 sloupečky

Pro nemocné: M - učeb. 3 / 5 přepsat do sešitu 1 - první dva sl. na desítky, další dva na stovky, cv. 6 počítat zpaměti

                        Vl - učeb. str. 3 - Lidé a čas celá stránka


7. 9. 

DÚ: ČJ - učeb. str. 5/4, poslední odstavec napsat do sešitu ČJ 1

Pro nemocné :

ČJ - Opakování - dělení hlásek ( zítra na známky ! např. j je souhláska měkká, á je samohláska dlouhá atd. ), okopír. papír dva sloupečky, 

M - opakování - zaokrouhlování na stovky a desítky, PS str. 2 / 1, 2, 3

PŘ - Živá a neživá příroda - přečíst v učebnici na str. 3, potom PS str. 2 na linky stručný zápis ( opíší si od dětí ), a udělat cvičení 1, 2, 3

.


11. 11. Info ze školní družiny

Posílám odkaz na družinovou hru. Zapojit se mohou i děti, které do družiny nechodí.

https://zs-velke-porici2.webnode.cz/informace-pro-rodice-druzina/ 

10. 11.

ZÍTRA NENÍ ONLINE VÝUKA!

M - dnes jsme dělali v učebnici na str. 30, jinak v učebnici je spousta cvičení, která přeskakujeme, klidně si mohou děti procvičovat a psát si přes folie, dále v PS dodělat str, 9, ve čtvrtek budeme dodělávat geometrii

ČJ - učebnice str.30 dělali jsme cv. 1 a úkoly k němu. Děti si pak měly zapsat do sešitu 2 sloupečky slov - i/í po měkkých sohláskách a y/ý po tvrdých souhl.        Zítra mají vypracovat PL 22 - nahoře je básnička Metro pro krtky - přečíst a pak vybarvit obrázek. Mohou se také pomalu učit vyjmenovaná slova po B.

Čítanka - zítra přečíst básničky na str. 42 a připravit si do sešitu pár vět, zajímavostí buď o Řecku nebo o jiné zemi, kterou navštívili nebo si přejí navštívit. Původně jsem to dala jak dobrovolný úkol, ale rozmyslela jsem si to a je to povinné pro všechny. Kontrola v pátek! Dále pak přečíst Hloupý Honza ve velkém světě.

Písanka -  zítra str. 15 - číslovky slovy! a pak 4 věty s příslovci.

Pracovní činnosti - vyrobit z ruličky od toaletního papíru sovu nebo strašidlo nebo dýni. Náměty pošlu do emailu. Kontrola v pondělí!

9. 11.

M - prosím dodělat celou str. 9 v PS, nestihli jsme

ČJ - prosím poslat prověrku, kterou jsme dělali do sešitu, jinak kdo nebyl připojený - učeb. str. 29 - SLOVNÍ PŘÍZVUK cv. 1 opsat hádanky a najít slova s obojetnou souhl.

AJ - prosím o procvičování otázek a odpovědí - pošlu do emailu, také pošlu obrázky dětí, kde si mohou procvičovat He is...., She is..... Za úkol mají v PS na str. 11 cv. 1 a 2, ať si to také zkusí u toho říkat nahlas např. Adel is from Egypt....

6. 11.

ČJ - četli jsme v čítance str. 38, 39 a sami si mají dočíst str.40 - 41. V Písance na str. 14 jsme společně udělali jedno podstatné jméno, dále si měli vybrat ještě další 4 a ke každému vymyslet 3 přídavná jména.

M - z učebnice do sešitu str. 23/ 47 první 4 sloupečky pouze výsledky, M - PS str. 8/ 8, 9, 11 ještě v rámci hodiny měli dokončit

Nemusíte posílat.

Dobrovolný úkol - vytvořit podobné příklady jako Ondra v PS na str. 7 cv. 6. Kdo si to připraví, tak v pondělí bude zadávat dětem. Budu to počítat ke klasifikaci jako práci navíc.

5. 11.

V rámci dnešní výuky si žáci měli dodělat v učebnici ČJ na str.28 cvičení 3 - pouze napsat slova a udělat rozbor, na str. 29 cvičení 4 napsat. Z M v PS str. 6/15,  str, 7/ 1, 2, 3, 6.

AJ - číst !! učeb. 14 - 15

3. 11.

Zítra není výuka online!

ČJ - dnes si měli žáci dodělat z učebnice na straně 27 cvičení 1 f) do sešitu ČJ - Š, na zítra mají dodělat celý PL 20 včetně slohového cvičení a Písanku str. 13

M - učebnice str. 8 nastudovali jsme společně SÚ 31, 32 a do sešitu Matematika Š si mají udělat SÚ 33 a 34. dostali pokyny jakým způsobem. Do sešitu ještě ze strany 10 cv. 40 první a třetí sloupeček. Dále jako zítřejší náhradní práci mají v PS na straně 5 cv. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8.

Prv. - na straně 9 v učebnici nastudovat mapu ( už jsme si společně vysvětlovali ) a podle toho vybarvit mapu ČR v PS str. 9.

2. 11.

ČJ - v PL str. 20 cv. 1 přečíst text a udělat úkol a) a b)

Chci pochválit  děti za velmi pěkné vypracování úkolů k čítance. Mám u sebe zapsáno a ohodnoceno.

M - počítali jsme příklady do sešitu, prosím o zaslání, oznámkuji si je ( WhatsApp nebo email ), sami si  měli dodělat v PS na str. 4 cv. 14, 15, 16

AJ - snažila jsem se přidat nová slovíčka k Halloweenu, pošlu vám je do emailu, za úkol mají poslechnout si v učebnici na str. 14 - Katia a Adel a naučit se číst. Budu ústně zkoušet slovíčka - číslovky, barvy, slovíčka ze str. 11 a fráze se slovesem to be ( He is, She is, I am )

23. 10.

Zde jsou úkoly přes prázdninové volno. Protože při online výuce nestíháme číst, zadávám hlavně čtení. Prosím, aby si četli alespoň jeden článek nahlas.

Čítanka str. 31 - básnička a k tomu splnit úkol 2 ( zpaměti kdo chce, obrázek na A4 všichni ), a úkol 4 do sešitu, dále str. 32 - Zpátky do Afriky a str. 36 - O dudákovi ze Strakonic - splnit úkol 4 a 5 a zapsat do sešitu ( mají u sebe sešit na čtení )

Písanka str. 10 - dopsat a opravit zbylé věty, str. 12 - doplnit chybějící znaménka a napsat prvních 6 vět ( až po ...hněvá )

Z M prosím dodělat v PS celou stránku 3.

v Matematických minutovkách si mohou děti procvičovat podle libosti až do konce, až se sejdeme ve škole, mrknu na to a budu to brát jako práci navíc. Je to dobrovolné, doporučuji dětem, které stále zápasí s násobilkou ale i se sčítáním a odčítáním s přechodem.

PŘEJI VŠEM HEZKÉ PRÁZDNINY A SNAD PO PRÁZDNINÁCH SE UVIDÍME VE ŠKOLE

( DOUFEJME )!

22. 10.

ČJ - slova příbuzná, pojem - kořen slova, předpona, příponová část, učeb. str. 26, PL str. 19/ 5

M - opakování sčítání a odčítání do 100 - učeb. 4/ 7 ústně, v PS opakování geometrie ( měli by umět ) str. 2/ 16, 17, 18

AJ - posílala jsem prosbu na email

21. 10.

ČJ - učeb. 26/1 - co jsou slova příbuzná - vypsat do sešitu a označit barevně kořen slova ( - lék- ),

cv.2 - odůvodnit, proč?, PL str. 19/ 1, 2

M - učeb. 3/ 4 - vybrat a do sešitu vypočítat 2 sloupečky, PS - str. 2/ 11, 12 - dělali jsme , dodělat mají cv. 13 a 15, na zítra připravit rýsovací potřeby

SLOH - okop. p cv. 2 a 3 dodělat

PÍSANKA - str. 10 dělali jsme 4 věty

2O. 10.

ČJ - dodělat PL str. 17, zítra budeme dělat slova příbuzná, připravit si PL str. 19

M - opakovat násobilku, modrý PS str. 1/ SÚ 7, 8, mají mít hotové cv. 1, 2. 6, 9

Prv. - učebnice str. 8 - měly by umět do testu, dnes jsem zjistila 

 že si nic nepamatují, bohužel ve třetí třídě už to není taková legrace a něco se prostě musí naučit ( sousední státy, státní symboly, rozdělení ČR, kdo to byl T. G. Masaryk, pamatovat si některá pohoří a velké řeky ČR, města )

do PS doplnit na str. 7 cv.3 - podle kalendáře, udělat cv. 4

19. 10.

ČJ - dodělat Písanku str. 9

M - Matem. minutovky 24 / 47

AJ - namalovat do malého sešitu sebe a svého kamaráda a kdo zvládne, napsat k tomu pár větiček podle učebnice str. 13 cv. 3

16. 10.

M - PS str. 30 celá

ČJ - diktát na str. 18 vyzkoušet a provést opravu, PL 16/3, čítanka 28 přečíst a připravit si úkoly za článkem

15. 10.

Ještě přidávám úkol z PČ - nasbírat šípky nebo jeřabiny nebo obojí a vyrobit si podzimní korále popř. za pomoci rodičů zkusit nějaké zvířátko z kaštanů.

M - PS 29 / 5, 6, procvičovat o kolik více, méně a kolikrát více, méně, 30 /1

ČJ - slova souznačná učeb. str. 22 - 23, PL str. 16/ 1, 2

AJ - opakování čtení na str. 12 v učebnici, str. 13/1 , PS str. 9/1, 2


14. 10.

Co jsme dnes dělali a co si mají děti dodělat:

ČJ - procvičování slov protikladných učeb. str. 22/ 2, 3 - ústně, PL str. 15 / 1, 2 - samostatně, 3 - dělali jsme částečně společně

M - opakování násobků ( katastrofa ! ), PS str. 29 / 3 - příklady zapisovat do škol.sešitu ( např. 35 - 27 = ..., udělat rozklad ), cv. 4 - pracovali jsme společně, 7, 8 mají dodělat samostatně

12. 10.

DÚ: M - PS str. 29/1, Písanka 8/seřaď správně slova, Aj ( moje skupina ) - v malých sešitech procvičit psaní číslovek.   Je toho dnes více - neumí  se ukáznit na začátku hodiny, potom nám vše déle trvá.

8. 10.

DÚ: M- PS  str. 26/8

Prosím, sledujte webové stránky školy o víkendu, je možné, že dojde ke změnám ohledně plaveckého výcviku.

5. 10.

DÚ: M - PS str.24/1

2. 10.

Udělat opravu diktátu. Jednalo se o " běžecký diktát", děti si došly přečíst větu, zapamatovaly a pak v lavici napsaly.

1. 10.

DÚ: M - PS str. 21/3, dělali jsme to samé ve škole společně do sešitů, měli by si to znovu jen zopakovat

30. 9.

DÚ: Písanka str. 5 - tvořit věty rozkazovací

29. 9. 

DÚ: AJ ( moje skupina ) - dodělat okopír. papír - najít číslovky v osmisměrce.

Pro Týnu: M - PS str. 21/ 1, 7,  22/ 2, ČJ - psali jsme diktát z učebnice 11/ 7, procvičovali jsme skupiny bě, pě, vě, mě na papíře, ať si napíše cv.2 a 3 ze str. 13

25. 9.

Naučit se zpaměti říkanku buď z učebnice ČJ ( 13/1 )nebo z okopírovaného papíru.

Pro nemocné: M - PS str. 20 celá, str. 18/2, 4,    ČJ - slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě mě - procvičování na skolakov.cz, okopír. p. ( nezastihla jsem sourozence ), učeb. str. 13

24. 9.


DÚ: M - PS vybarvit násobky 8

Pro nemocné: násobky 8 v PS, ČJ - str. 11/ 4 - doplnit slova a napsat, seřadit podle abecedy, cv. 5 - přečíst pozorně a pak zkusit napsat 3 - 4 jednoduché věty zpaměti

23. 9.


DÚ: M - PS vybarvit násobky 8

DÚ: Prvouka - úkol je až na příští týden, v PS mají na str. 5 vypracovat úkol 6 - zvolí si cíl výletu ( nějaké známé město nebo místo ) a samy si zkusí vyhledat na IDOS v kolik hodin pojedou tam a zpět, kdy tam budou a v kolik se vrátí. Pojedou autobusem nebo vlakem. Vše jsme si v hodině ukazovali, ale možná jim budete muset trošku pomoci. Přestupy psát nemusí.

Pro  nemocné: M - PS str. 17 - 4, 5 a 6 se zápisem do sešitu M - Š, ČJ - procvičování psaní i/y po tvrdých a měkkých slabikách učeb. str. 10, okopír. papír, oprava diktátu, Prv. - viz. nahoře

22. 9.

DÚ: ČJ - okopír. papír

Kdo ještě neudělal úkoly, které plníme v naší třídní soutěži "Putování s Malým princem", má příležitost do konce příštího týdne ( referát o známé osobnosti, vymyslet krátkou říkanku s letní tematikou ).

Připomínám odevzdání Čtenářských deníků do konce tohoto týdne! (Zatímco předchozí úkol je dobrovolný, deníky jsou povinné! )

Pro nemocné: M - dělení 7 PS str. 17/1, 2, 3,  ČJ - okop. papír 5/4, 5, diktát z učebnice str. 9, učeb. 10/1,

                        Písanka - dodělat str. 4 horní cvičení,  Prvouka - učebnice 4 - 5


21. 9.


DÚ: M - PS str. 16/4

nemocní si přidají ještě cvičení 1 a 2 

AJ pro nemocné: nalepit slovíčka a napsat, barvy také, procvičovat barvy a písničku ze str. 818. 9. 


Pro nemocné: M - PS str. 15/2, 3, 6, opakování + a - do 20 s přechodem přes 10 na skolakov.cz ( 2.                             tř. )

ČJ - procvičování psaní u/ú/ů, učeb. 6/3, 4, 5 - diktát zatím připravit, str. 10/1, opakování tvrdých a měkkých slabik, okop. p. - pošlu v pondělí

Písanka str.4/ tři řádky

17. 9.

DÚ: ČJ - učebnice 9/2

Pro nemocné: ČJ - učebnice 9/1, procvičování ů/ú na skolákov.cz, psali jsme diktát a opakovali                                   abecedu

                         čítanka - str. 10/N, zkusit vymyslet větu nebo říkanku na stejné písmenko a napsat ji,                            str. 11 - 12

                         M - Matem. minutovky 23/45, PS - SÚ 15/1, 5, 2 - zelené cvičení

                         AJ - Colours, výslovnost,  učeb. str. 8, 9

16. 9.

Pro nemocné:  ČJ - učeb. 8/5, 8/6 - řadit jména do sešitu

                          Písanka str. 3

                         M - PS str. 14 celá

                         Prv. PS str. 4 celá

15. 9.

DÚ: M- PS 13/4

Pro nemocné: ČJ - opakování a procvičování abecedy - děti dělaly na okopír. papír, bohužel se mi nepodařilo zastihnout nikoho ze sourozenců, abych jim ho předala, prosím, ať si  přijdou zítra ke mně do třídy, jinak abeceda je v učebnici na str. 7

                        Písanka - dokončení str.2

                        Čítanka - Nový žák

                         M - sestavovaní řady násobků 7 s příklady, v PS jsme stihli pouze 14/1, jinak píšeme 5timinutovky na násobení a dělení 2 - 6.

                         AJ - učeb. 7/1, 2 - výslovnost, str. 8 - písnička, procvičování barev, PS str. 5


1 0. 9.

DÚ: dodělat v PS z M stránku 11.

Pro nemocné: ČJ - učebnice str. 5/ 6 napsat do sešitu.

AJ - str. 6 procvičování výslovnosti

9. 9.

Pro nemocné: ČJ - dodělat celou stránku na okopírovaném papíře - cv. 4, 5, 6

M - opakování násobků 5, dělení a násobení 5. PS - str.10/ 6, 8, měla by být hotová již stránka 11 celá )

Prvouka - učebnice str. 3 dopravní značky, v PS str. 2/1, 3

8. 9.

DÚ: Prvouka - PS 2/1 - řadit jména podle abecedy

Pro nemocné: ČJ - opakování druhů vět , učebnice 4/3 - napsat do školního sešitu

M - opakování násobení a dělení 4 - okopírovaný papír celý, násobky 6 - PS 10/ 2, 3, 4, 5

AJ - procvičovat výslovnost podle obrázků v učebnici str. 5/2, 3 - pouze interaktivně,

to samé str.6/1, PS - str.4/1, 2