Naše škola čerpá dotatace z evropských strukturálních a investičních fondů


EU Šablony II Velké Poříčí -  1.9.2019 - 31.8.2021

Posílení matematické a čtenářské gramotnosti žáků. Zařazení prvků polytechnické výuky do hodin. Volnočasové aktivity v oborech badatelské činnosti a výuce cizích jazyků. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Projektové dny ve škole i mimo školu.