Fyzika 6.tř.

Učivo:


září 2021  Látka a těleso

                 Vlastnosti pevných látek, kapalné l., plynné látky

                 Vzájemné působení těles

                  Síla

 říjen  2021  Gravitace     

                    Složení látek

  listopad 2021: Atomy a molekuly

                          Prvek

                          Iont     

prosinec 2021 :Magnetické vlastnosti  -úvod   

leden 2022:  Magnetické vlastnosti - dokončení

                      Fyzikální veličiny. Fyzikální jednotky.

                      Hmotnost

únor 2022: Objem