Fyzika 6.tř.

Učivo:


září 2021  Látka a těleso

                 Vlastnosti pevných látek,kapalné l., plynné látky

                 Vzájemné působení těles

                  Síla

 říjen  2021  Gravitace     

                    Složení látek

  listopad 2021: Atomy a molekuly

                          Prvek

                          Iont