Fyzika 7.tř.

TÉMATICKÝ PLÁN - první pololetí 2021/22

Opakování ze 6. ročníku

Opakování fyzikálních veličin a jejich jednotek                                září

Převody jednotek délky, hmotnosti , času, obsahu, objemu, hustoty a síly

El. proud v kovech

Sestavení elektrického obvody- součástky

Elektrický proud a napětí

Vodiče elektrického proudu a izolanty

Tepelné elektrické spotřebiče                                                       říjen

Tepelné elektrické spotřebiče

Pojistka

Zásady správného používání elektrických spotřebičů

Magnetické pole elektrického proudu

Magnetické pole cívky s proudem - galvanometr

Elektromagnet a jeho využití

Elektrický obvod rozvětvený a nerozvětvený

1.laboratorní práce - sestavení elektrického obvodu               listopad

Elektrický proud v kapalinách a plynech

Vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech

Blesk a ochrana před ním

Základní pravidla bezpečnosti při zacházení s elektrickým zařízením

Pohyb tělesa

Klid a pohyb tělesa                                                                   prosinec

Trajektorie a dráha, druhy pohybů

Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb

Rychlost rovnoměrného pohybu

Dráha při rovnoměrném pohybu

Průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu                            leden

Shrnutí celku - pohyb

2. labor.práce - určení rychlosti těles (např. autíčka)