Fyzika 7.tř.

26. a 27. 11. pracovali jsme podle videa: https://www.youtube.com/watch?v=qot3tO8rsjs Počítali jsme průměrnou rychlost nerovnoměrného pohybu (po 4.minutu), rýsovali jsme tabulku a graf (od 11.minuty do konce). Opakovali jsme převody jednotek.

 

19. a 20. 11. řešili jsme dva příklady z přírodovědného klokana, pokračovali jsme ve videu z minulého týdne - zapsali jsme si do sešitu dva řešené příklady. Do g.učebny byla zadána labor.práce (výpočet rychlosti).


12. a 13.11. pro ty, co nebyli na hodině: opište do sešitu dvě stránky z videa (do 5.minuty):  https://www.youtube.com/watch?v=zlrBXg25W5w a pošlete do g.učebny.   

22.a 23.10. Četli jsme strámku 126, žáci si opsali žlutý rámeček. Učebnici jsme ukončili na str.150 První pomoc při úrazu el.proudem https://www.youtube.com/watch?v=OfIU_Mywnfc  Další práce zadána v g.učebně.


16.10. str. 125 - přečíst, opsat žlutý rámeček, shlédli jsme část videa https://www.youtube.com/watch?v=n_naJKWs80c

15.10. Minulou hodinu jsme probrali na str. 142 Nerozvětvený a rozvětvený obvod - přečíst a nakreslit obrázky. Dnes jsme se vrátili na str. 138 k tématu Elektromagnet - opište ze str. 139 rámeček nahoře, dále tabulku uprostřed a vypracujte ze str.140/1,2,3. Zatím mi nic nikam neposílejte.

8.10. Žáci mají vypracovat protokol LP.


2.10. Příští týden bude labor.práce (mají zapsáno v ŽK). Nové téma: magnetické pole cívky s proudem (str. 133).

29.9. Prověrku z převodů jednotek nepsali pouze dva žáci. Na konci měsíce října budou psát žáci obdobnou prověrku. Tento týden zopakujeme téma: elektrický obvod.

19.9. Chválím žáky, kteří přinesli do školy ukázky k danému tématu a také službu, která měla připravená zajímavá videa ke shlédnutí. Pro ty, co nejsou ve škole: zvládli jsme str. 120 až 124. Příští týden bude prověrka z převodů jednotek a značek fyzik.veličin

12.9. Téma, které jsme začali: Elektrický obvod (str.117 - 119).

3.9.2020 - opakujeme převody jednotek a značky fyzik.veličin, na konci září budou psát žáci prověrku.