Informace pro rodiče - školní družina

Písemné omlouvání dětí ze školní družiny

Prosím, aby omluvenka byla psána dle vzoru:

Dobrý den, dne ........(datum).......... odchází ..............(jméno).........sám(a) domů v ......(čas)........ Přebíráme odpovědnost.                           Podpis