Matematika 7.tř

27.11. Procvičovali jsme násobení, sčítání a odčítání zlomků. V g.učebně zadána samostatná práce.

25.11. Žáci si opsali rámeček ze str.31 násobení zlomku zlomkem. Společně jsme řešeili do sešitu str.31/E,9, ústně jsme procvičovali smíšená čísla.


24.11. Ústně jsme řešili str.29/2,3A, procvičovali jsme smíš.čísla pomocí programu: Umíme matiku. Do sešitu žáci řešili samostatně str.29/4,5.

23.11. Společně jsme řešili str.27/4A, 6. Žáci si opsali do sešitu rámeček na str.28 dole (násobení zlomku přirozeným číslem).

20.11. Str.26 Odčítání deset.čísel, ústně jsme řešili str.26/1A, opsat do sešitu rámeček na str.27, písemně do sešitu str.27/3


18.11. video https://www.youtube.com/watch?v=SfMICcWXq_A , řešili jsme str.25/11a, 12, 9f.

16.11. Matematický klokan

13.11. Do sešitu jsme řešili str.24/6,7,8a,b,c + 24/C. Video: https://www.youtube.com/watch?v=VHwmZ_eEDds 

11.11 Kontrola z minulé hodiny str.23/3, řešili jsme do sešitu str.23/4, procvičovali jsme hledání společn.jmenovatele.


10.11. Kontrola sam.práce z minulé hodiny, uč.str.22/1 + str.23/3. Počítání podle videa    https://www.youtube.com/watch?v=hXB4eS4NbRY (do 4.minuty)

9.11. Sam.práce - podle videa zapsat téma: sčítání a odčítání zlomků a poslat do g.učebny.

5. a 6.11. rýsování trojúhelníků - zaslání práce přes g.učebnu.

3.11. První část hodiny - procvičování    https://www.youtube.com/watch?v=LesNKsJc3Q8 (des.čísla a zlomky), druhá část hodiny - konstrukce trojúhelníku.

2.11. První část hodiny - opakování smíš. a deset.čísel, druhá část hodiny - shodnost přímá a nepřímá.


23.10. Řešili jsme slovní úlohy na procvičování zlomků, z geometrie si žáci zapsali tři věty o shodnosti trojúhelníků https://planimetrie.kvalitne.cz/shodnaz_shod3uhel.html


21.10. Společně jsme řešili str.21/12. Podle videa https://www.youtube.com/watch?v=mfjNh1pJ_Fs rýsovali žáci trojúhelník (věta usu). Pošlete narýsovanou práci do g.učebny. Děkuji.

20.10. Kontrolovali jsme DÚ a rýsovali trojúhelník podle věty usu videa https://www.youtube.com/watch?v=3d6429OZwJ0 

19.10. Rýsovali jsme podle videa https://www.youtube.com/watch?v=XAUs0TeqNlo trojúhelník podle věty sus, ústně jsme znovu prošli úlohy na závěr ze str.21. Domácí úkol str.21/sk.B 4,5,6 (počítat oběma způsoby - dělením i přes společný násobek)

15.10. Ukončili jsme kapitolu o zlomcích, řešili jsme úlohy na závěr. Začali jsme téma: trojúhelníky. Podle videí jsme rýsovali trojúhelníky podle věty sss a zítra podle věty sus. Odkazy: www.youtube.com/watch?v=Xb5S5ALpiWQ a www.youtube.com/watch?v=hB-U9u1Jz9U

8.10. Procvičovali jsme porovnávání zlomků na str. 16 a 17.

5.10. Přečetli jsme str. 15/C, do sešitů jsme řešili str. 16/4.

2.10. Žáci psali sam.práci (krácení a rozšiřování zlomků). Nové téma: porovnávání zlomků.

29.9. Procvičujeme rozšiřování a krácení zlomků, v učebnici jsme došli na str.14.

19.9. I přesto, že většina žáků měla vypracovaný domácí úkol, samostatná práce se jim moc nezdařila (šlo o výšky a těžnice v trojúhelníku + společní dělitelé dvou čísel). Zopakovali jsme kružnici opsanou a vepsanou, procvičujeme zlomky. Nutné se doučit převodové řady jednotek délky, obsahu, objemu hmotnosti a času!

10.9. Domácí úkol bude zadáván vždy v pondělí. Zopakovali jsme témata: rozklad čísel na prvočísla, pravidla dělitelnosti a dělení deset.čísel. Psali jsme i samostatnou práci do šk.sešitu. Od zítra začneme opakovat geometrii. Nutné mít geom.sešit a rýsovací potřeby!

12.9. Pro ty, co nebyli ve škole: pokud chcete jakékoli informace o učivu, klidně mi napište mail (tak jako David - chválím).