Matematika 9.tř.

27.11. Společně jsme řešili do sešitů str.14/3,6. Do pondělí vyřešit do sešitu str.12/11. Zopakovali jsme rovnice se zlomkem.


26.11. Zkontrolovali jsme samost.práci z min.hodiny. Nová látka - str.12 Objem jehlanu - výklad, do sešitu žáci řešili str.14/1,2


25.11. Ústně jsme zopakovali smíšená čísla. Procvičili jsme výpočet povrchu jehlanu podle videa: https://www.youtube.com/watch?v=t4dMY5dUcSs . Žáci mají vypracovat do sešitu str.12/10.

24.11. Procvičovali jsme ze sbírky Běloun rozklad čísla na prvočísla a slovní úlohy na výpočet nsn a NSD, video:  https://www.youtube.com/watch?v=2BbwxoZ5BNA zadáno str.27/7,8 na příští úterý 1.12.

23.11. Ústně jsme prošli str.10/C, str.11 rámeček nahoře. Podle videa žáci rýsovali síť pravidelného čtyřbokého jehlanu: https://www.youtube.com/watch?v=u3XNKjf6Nws

 

20.11. Ústně jsme řešili str. 8/9, písemně do sešitu str.9/1 (při hodině jsme společně počítali povrch jehlanu).


19.11. Řešili jsme ústně str.6/2,4. Žáci rýsovali do sešitu podle videa jehlan: https://www.youtube.com/watch?v=8AczzxP5718 , ústně jsme řešili str.9/A


18.11. Řešili jsme str.46/4,6, nová látka na str.5 Jehlan - překreslit rámeček.

16.11. Matem.klokan

13.11. Využití podobnosti str.45/3, kontrola sam.práce z 9.11.


12.11. Využití podobnosti - řešili jsme str.42/11 + str.44/A,1. Video: https://www.youtube.com/watch?v=1ICqs6jucPA

 

11.11. Využití podobnosti - dělení úsečky str.42/F, 10 (do sešitu), ústně str.40/6,D


10.11. Opakovali jsme na přij.zkoušky ze sb.Běloun str.20/18 + str.21/20 (slovní úlohy na nejmenší společný násobek), dále str.22/23, 24 (největší společný dělitel) https://www.youtube.com/watch?v=YI_zUV0Ddlk


9.11. zadána sam.práce v g.učebně (podobnost)

6.11. Řešili jsme str.39/2, procvičovali jsme vzorce pro dvojčleny. Opakovali jsme věty o shodnosti trojúhelníků a postup konstrukce. Práce zadána v g.učebně.


5.11. kontrola cvičení str.39/1, opakování postupu konstrukce v geom.symbolice, opakování vzorců na dvojčleny


4.11. Věty o podobnosti trojúhelníků https://www.youtube.com/watch?v=CxFx-Vl_sxo , uč.str.38 a 39 - zapsat rámečky, řešit str.39/1


3.11. Opakovali jsme na přij.zkoušky ze sbírky Běloun str. 18ú2,5,6,7 + str.19/řešený př.2 + pravidla dělitelnosti : https://www.youtube.com/watch?v=94dBCk-lAbs

 

2.11. Procvičovali jsme sčítání mnohočlenů, řešili jsme str.36/12, 13 + str.37/B (věty o shodnosti trojúhelníků)


22. a 23.10. Pomocí videa jsme procvičovali podmínky lom.výrazů. Ze 2.dílu jsme řešili na str.34/5,6,8,9, str.35/10,11. Další práce bude zadána v g.učebně.


21.10. Pomocí videa jsme procvičovali podmínky lom.výrazů. Začali jsme nové téma: podobnost - 2.díl str.31 a 32. Společně jsme řešili str. 33/1,2.


20.10. Ze sbírky Běloun jsme počítali ze str. 16/38 a ze str. 17/45. Shlédli jsme video o přímé a nepřímé úměrnosti https://www.youtube.com/watch?v=3_F8Olq0gvY Za Dú str. 16/40.

19.10. Řešili jsme str.74/14 a 75/15. Podle videa jsme procvičovali podmínky lom.výrazů.


16.10. Ústně jsme řešili str.72/5,7a 10, písemně str72/6 a 8 + str.75/16.

14.10. Začali jsme téma: lomený výraz v uč.str.70. Shlédli jsme video: https://www.youtube.com/watch?v=8jiPq3h1s9I - nutné vše zapsat do sešitu. Řešit z uč.str.71/1,2,4.


8.10. Procvičujeme rozklad mnohočlenů na součin str.65/D, str.66/9.


5.10. Procvičujeme vzorce pro dvojčleny v uč.str.66/E, 11, 12. Možno procvičovat pomocí youtube nebo sbírka Běloun str. 71/47,48,49,50.


29.9. Ukončili jsme téma statistika a žáci psali prověrku. Chybějící žáci si ji napíší v následujících hodinách. Probíráme téma: mocniny z 1.dílu učebnice pro 9.tř. str.61 až 65.

19.9. Do konce září mají žáci ve dvojicích zpracovat jakýkoli stat.soubor, vypočítat relativní četnost a sestrojit kruhový diagram.

10.9. - zopakovali jsme téma mnohočleny a napsali samostatnou práci. Dále jsme zopakovali rovnice. Nové téma bude během září: statistika. Žáci mají odevzdat ke kontrole řešení příkladů z přijímacích zkoušek 1.řádného termínu z r.2019 (počítali si během distanční výuky).

12.9. Během příštího týdne mají žáci odevzdat příklady z přijímacích zkoušek 2. řádného termínu r.2019 (opět už by měli mít vypracováno z doby distanční výky).