Matematika 8.tř.


Matematika 8.tř.

Listopad:

23.11. - domácí úkol: uč. str. 24 cv. 1 A

Učivo: Pythagorova věta (uč. str. 23 - 33)

12.11. - domácí příprava: uč. str. 22 cv. 1.7 A, Kdo byl Pythagoras? (vyhledat a stručně zapsat)

10.11. - domácí příprava: uč. str. 16 cv. 5, 6

9.11. - domácí příprava: žáci mají opravit a zaslat samostatnou práci na téma Hranol z 5.11.

5.11. - žáci mají dořešit úlohu 2 a 6 z uč. str. 14

2.11. - domácí úkol: uč. str. 9 cv. 6 A

Říjen:

19.10. - domácí úkol: uč. str. 4 cv. 3 A

Učivo: Druhá mocnina, odmocnina (učebnice strana 3 - 22)


Září:

7.10. - domácí úkol: dokončení úlohy z učebnice str. 82 cv. 1

Během podzimu budou žáci opakovaně psát do prověrkových sešitů krátké samostatné práce na výpočet procent a úlohy na obvody, obsahy základních rovinných obrazců.

5.10. - domácí úkol: úloha z kopírovaného textu (síť a povrch hranolu)

23.9. - domácí úkol: uč. str. 74 cv. 3 B

učivo: Hranol

21.9. - domácí příprava: připravit model hranolu (uč. strana 76)

16.9. - domácí příprava: uč. str. 57 cv. 8 A, str. 61 cv. 5 A

Učivo: Obvody, obsahy obrazců

10.9. - domácí příprava: úlohy na procenta z kopírovaného textu

7.9. - domácí příprava: úlohy 3. - 7. z kopírovaného textu

Učivo: Procenta