Co se děje ve škole

V pondělí 29. 11. si třeťáci donesli pekáče, lopaty a vyrazili s nadšením na nedaleký kopec. Sníh byl umrzlý a jízda ďábelská. Všichni si zábavu na sněhu užili.

Dne 26.11. se žáčci 3. třídy vydali na "Tajný výlet nočním lesem". Na konci strašidelné stezky čekala Luciferka se svými rohatými pomocníky, kteří ukryli pro všechny odvážlivce čertovský poklad. A po takové náročné cestě se bylo potřeba občerstvit pěkně opečeným čertovským špekáčkem. Všichni jsme si výlet užili.

V pátek 19. 11. si žáci 4. B třídy udělali ve třídě projektový den na téma "Slované". Zopakovali si všechno, co se naučili ve Vlastivědě formou kvízů, doplňovaček a soutěžních úkolů. Hádali známé osoby ze Starých pověstí českých a zahráli si živé pexeso. Většina z nich přišla i náležitě oblečena, takže to ve třídě vypadalo jako ve skutečném...

Žáčci ze 3. třídy si v rámci prvouky připravili pro své kamarády zajímavé pokusy s vodou. Děti zjistily, že i tekutina, která nám denně teče z vodovodního kohoutku, má spoustu neobyčejných vlastností.

Zde je několik fotografií z kroužků v naší škole. Paní učitelka Fialová ještě k nim přidala krátký komentář:

Ve čtvrtek 18.11.2021 navštíli žáci 7. třídy Teplickoadršpašské skály. Cílem naší exkurze byl jeden z několika možných pramenů Metuje. Prošli jsme část liduprázdných Adršpašských skal, nad jezírkem navštívili pramen a Vlčí roklí došli až na teplické náměstí. Počasí nás nezklamalo, výlet se podařil.

V úterý 23.11.2021 se žáci 6. a 7. třidy vydali do archeoparku ve Všestarech, aby si mohli vyzkoušet způsob života pravěkých lidí a dozvědět se něco nového o nejdelším období lidských dějin.

Plavání

19.11.2021

16.11. 2021 ukončili žáci 3.- 4. ročníku plavecký výcvik v náchodském bazénu. Plavání probíhalo v rámci hodin tělesné výchovy. Díky profesionálnímu a laskavému přístupu trenérek se děti naučily výborně plavat a zdokonalily si různé plavecké styly. Žáci zasluhují velkou pochvalu a na památku všichni získali "Mokré vysvědčení". Gratulujeme!!!

Drakiáda 

19.11.2021

26.10.2021 se děti ze 3.třídy věnovaly tradiční podzimní aktivitě. Vítr foukal, nechyběla dobrá nálada a dětský smích se ozýval z louky při pouštění různobarevných draků.

Do první třídy zavítala nezvyklá návštěva. Kynologové si pro nás připravili besedu o své práci a samozřejmě s sebou přivezli své pejsky. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého o výcviku psů, vyzkoušely si spoustu věcí a nejvíc si užily venkovní aktivity, do kterých se s nadšením zapojovaly. A aby to nebylo líto druháčkům z vedlejší třídy, v pátek měli...