Novinky

 

1.2.2023 nastupuje veřejnou funkci místostarostky Městyse Velké Poříčí paní Mgr. Jana Pitašová. Výuka v 1.B třídě je zajištěna, třídu převezme Mgr. Nataša Šancová.

V úterý 31.1.2023 v 16:30 hod. se v budově školy uskuteční schůzka rodičů žáků 9. třídy k informacím o přijímacím řízení na střední školy

Hezké Vánoce

21.12.2022

Všem žákům, zaměstnancům, rodičům a přátelům školy přejeme klidné, pohodové Vánoce, v novém roce 2023 hodně spokojenosti, důvodů k radosti a zdraví.

Vánoce. Všichni už se na ně těšíme, a tak jsme si letošní čekání zpříjemnili. Ve vestibulu školy svítí vánoční stromeček a okolo něj se vyjímají mnohé betlémy, práce našich dětí, které soutěžily v tradičním Poříčském beránku, soutěži vyhlašované školním parlamentem. Vítězem betlémského klání se nakonec stal Vojta Krmaš ze 3. třídy.

Ve středu 14.12.2022 od 15:30 hod. zveme na tradiční vánoční prodej žákovských výrobků spojený se společným zpíváním u vánočního stromku Vánoční cinkání žáků 1. stupně s dětmi mateřské školky, které proběhne u školy v 16:30 hod.

Dle školského zákona č. 561/2004 Sb. par. 24 odst.2 jsem na čtvrtek 22.12.2022 vyhlásil volný den ředitele školy. Důvodem tohoto opatření je omezený provoz školy a úsporná energetická opatření.

Žáci anglického jazyka z 5.A ze skupiny p.uč. Heinzelové vyhráli okresní kolo soutěže v procvičování slovíček v aplikaci Wocabee. V krajském kole se umístili na nepostupovém místě, tzn. nepostoupili do republikového kola. K úspěchu gratulujeme a dětem přejeme zábavu při učení!