Občanská výchova 9. třída

Vložte svůj text...

EU - výhody a nevýhody členství, eurozóna

9. 11.

Evropská unie - orgány unie, úřední jazyky,...

2. 11.

Evropská unie - důvody vzniku (volný pohyb osob, zboží, kapitálu), výhody - nevýhody členství

Eurozóna, Schenghenský prostor