Poradenství


Na naší škole mají žáci nebo i rodiče možnost informovat se na problémy související s výukou, třídním kolektivem nebo s volbou povolání. 

Poradci na škole jsou:

Ondřej Hůlek - preventista, řešení krizových situací ve škole

Věra Křivohlávková - výchovný poradce, volba povolání, integrované děti

Jiří Polej - ICT