Přírodopis 6.tř.         

Učivo:

září 2021     Země a Vesmír.

                    Vznik Země, sféry Země

                    Vznik a vývoj života na Zemi

 říjen 2021:  Znaky života

                    Potravní vztahy.

                    Potravní pyramida.

listopad 2021: Buňka rostlinná a živočišná

                        Mikroskop.

                        Mikroskopický preparát

                        Jednobuněčnost,kolonie,mnohobuněčnost

prosinec 2021:  Viry, bakterie, sinice

                          Jednobuněčné řasy

                         

leden 2022:  Prvoci

                      Houby

únor 2022:  Mnobuněční živočichové-bezobratlí.

                     Žahavci.