Přírodopis 6.tř.         

Učivo:

září 2021     Země a Vesmír.

                    Vznik Země, sféry Země

                    Vznik a vývoj života na Zemi

 říjen 2021:  Znaky života

                    Potravní vztahy.

                    Potravní pyramida.

listopad 2021: Buňka rostlinná a živočišná

                        Mikroskop.

                        Mikroskopický preparát

                        Jednobuněčnost,kolonie,mnohobuněčnost