Přírodopis 6.tř.

12.11.

Probírané učivo( distanční výuka)

Buňka rostlinná a živočišná

Viry

Bakterie

Sinice

Řasy(jednobuněčné)


22.říjen:

Probírané učivo (distanční výuka):

vznik života,evoluce života,znaky  života,potravní vztahy,

potravní řetězec, potravní pyramida


29. září  :

Probírané učivo:   Země ve Vesmíru, sféry Země , látky na Zemi, fotosyntéza

plánovaná pís. práce: sféry, stavba Země, Země ve Sluneční soustavě