Přírodopis 7.tř.

Učivo:


září 2021:     Opakování- buňka, bezobratlí

                     Vyšší živočichové

                      Strunatci: pláštěnci, bezlebeční

                       Obratlovci: Kruhoústí

                                          Paryby

říjen: 2021                         Ryby

                                          Obojživelníci

                                          Plazi

listopad 2021:   Ptáci

prosinec 2021: Ptáci, savci -úvod

leden 2022:  Savci. Řády savců.

únor 2022: Řády savců - dokončení.

                    Botanika.

                   Rostlinná buňka. Pletiva.