Přírodopis 7.tř.

listopad 2020: (distanční výuka)

PLAZI

PTÁCI

říjen 2020: RYBY, OBOJŽIVELNÍCI (distanční výuka)

29. září Paryby

24.září Kruhoústí

15.září: STRUNATCI - znaky

- Pláštěnci, Bezlebeční, Obratlovci

září 2020: opakování - BEZOBRATLÍ