Přírodopis 7.tř.

Učivo:


září 2021:     Opakování- buňka, bezobratlí

                     Vyšší živočichové

                      Strunatci: pláštěnci, bezlebeční

                       Obratlovci: Kruhoústí

                                          Paryby

říjen: 2021                         Ryby

                                          Obojživelníci

                                          Plazi

listopad 2021:   Ptáci

                          Savci