Přírodopis 8.tř.

Učivo:


září 2021        Opakování - vyšší rostliny

                      Člověk- znaky, zařazení do systému.

 

                       Evoluce člověka: australopithecus

říjen 2021      Evoluce člověka:  Homo habilis

                                                    Homo erectus

                                                    Homo sapiens

                        Rasy člověka

                        Stavba těla:  buňka, tkáně, orgány, org.soustavy

listopad 2021:  Opěrná soustava

                         Svalová soustava

prosinec2021:  Oběhová soustava - úvod

leden  2022: Oběhová soustav -  dokončení.

únor 2022: Dýchací soustava.

                   Vylučovací soustava.