Přírodopis 8.tř.

listopad 2020:(distanční výuka) 

Orgánové soustavy člověka(ANATOMIE,FYZIOLOGIE)

Soustava opěrná(KOSTRA)

Soustava pohybová(SVALY)

říjen 2020: ČLOVĚK MOUDRÝ ( zařazení do systému)

- FYLOGENEZE ( vývoj) člověka

- HOMINIZACE, SAPIENTACE

- rasy

září 2020: opakování KRYTOSEMENNÉ ROSTLINY

                 - kořen, stonek, list, květ, květenství, plod

                 - OPYLENÍ, OPLOZENÍ