Přírodopis 9.tř.

12.11. učivo listopad 2020(distanční výuka)

VESMÍR (dokončení)

Stavba Země

Mineralogie

22.10.2020:  VESMÍR (distanční výuka)


učivo říjen 2020: pohlavní choroby, antikoncepce, hygiena pohlavních orgánů, plánované 

              rodičovství,   lidská sexualita

            - vývin člověka: prenatální a postnatální vývin (ONTOGENEZE)

 učivo září 2020:  opakování: orgánové soustavy člověk