Přírodopis 9.tř.

Učivo:


září 2021  Opakování - člověk

                 Vznik Země. Sféry zemského tělesa.

                 Pohyby Země, Měsíc.


říjen 2021  Země a Vesmír.

                 Vznik Vesmíru. Složení Vesmíru.

                 Sluneční soustava.

                 Slunce- hvězda

listopad 2021  Mineralogie