Rodinná výchova 9.tříd

ÚKOLY PRO DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 sledujte, prosím, Google učebnu                                kód: g42goin


13. 11.

rodičovské předpoklady (viz učebna)

6. 11.

rodinné a životní krize

23. 10.

vyber si obrázek ze str. 80 a vytvoř plakát/leták se souborem zásad poskytnutí pomoci; zpracuj graficky (nebo na PC) 

vypočítej životní minimum vaší rodiny - viz tabulka str.81 a porovnej se současnými daty (tabulkami)