Školní Jídelna

Školní jídelna od 20.4.2020 vaří pro cizí strávníky pouze do přinesených nádob. Výdej v 11. hod.

Školní jídelna při ZŠ Velké Poříčí zabezpečuje nejen stravování žáků naší školy, ale i stravování zaměstnanců školy a cizích strávníků (zaměstnanci okolních firem, důchodci, maminky na mateřské dovolené,..).


Objednání obědů                                    Jídelní lístek

V tomto školním roce cena oběda byla stanovena takto:

Na základě vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb. se žáci zařazují do kategorií podle věku, jakého ve školním roce dosáhnou. Za školní rok se považuje období od 1.9.2019 -31.8.2020.

kategorie                         cena  Kč

7-10 let                                 26

11-14 let                                 27

15 let a více                         29

důchodci                             64

ostatní zaměstnanci            71

U důchodců je již v ceně zahrnut příspěvek obce 5 Kč na oběd.

K rozvozu si obec účtuje poplatek za dopravné.

Školní jídelna má otevřeno :

pro školu:                                  11:00 - 14:00 hod

pro ostatní strávníky:                11:00 -  11:30 hod


Od 13.12.2014 vzniká školním jídelnám nová povinnost informovat strávníka o ALERGENECH obsažených v připravovaných jídlech. 


Řád školní jídelny            Alergeny            Spotřební koš


Kontakty:

tel. č. 491 482 279

E-mail jidelna.porici@seznam.cz

č. účtu: 35-5876900217/0100