Třídní informace 5. třída


27.11. Pokud se přes víkend nic nezmění, sejdeme se konečně spolu ve škole! Nezapomeňte s sebou roušky!

Režim bude podobný jako na jaře, takže pro naši třídu platí:

příchod do školní budovy   v 7:40 - 7:50 h

začátek vyučování   v 8:05 h

konec 5. vyučovací hodiny    ve  12:40 h

Nezapomeňte, co jste měli vytvořit (mapu s listy, požár Národního divadla, básničku o čertovi, sovičku, adventni kalendář) a máte umět básničku zpaměti.

TĚŠÍM SE NA VÁS!


23.10.  Aktuální informace k čerpání ošetřovného během posledního říjnového týdne!!!

Ze zákona není možné čerpat ošetřovné během prázdnin a tzv. ředitelského volna. Konkrétně v týdnu 26. 10. - 1. 11. došlo k souběhu několika typů dnů (státní svátek, víkend, prázdniny).

V tomto týdnu bude nárok na ošetřovné následující:

26. 10. - 27. 10. ošetřovné bude náležet, školy jsou uzavřené nařízením vlády

28. 10. ošetřovné bude náležet, jedná se o státní svátek

29. 10. - 30. 10. ošetřovné nenáleží, jedná se o dlouhodobě avizované podzimní prázdniny - rodič musí řešit se svým zaměstnavatelem např. dovolenou

31. 10. - 1. 11. ošetřovné bude náležet, jedná se o víkend

Rodič standardně vyplní výkaz péče za daný kalendářní měsíc, jako tomu bylo na jaře. Formulář se v současné chvíli aktualizuje na nové podmínky a bude k dispozici v příštím týdnu. Rodič ošetřovné ukončovat nebude, ve výkazu péče označí dny, kdy pečoval, zaměstnavatel pak vyznačí čtvrtek a pátek jako pracovní - rodič si vyřeší se zaměstnavatelem volno stejně jako kterékoli jiné prázdniny, když potřebuje být s dítětem doma. Nejčastěji se bude jednat zřejmě o dovolenou a za tyto dny bude tedy klasicky náležet výplata od zaměstnavatele.


16.10.  Senzační práce! Musím vás všechny obrovsky pochválit! Připojujete se včas, skvěle pracujete! Jsem nadšená a moc vás chválím! Dnes jsme vyzkoušeli dokonce interaktivní učebnici a taky bezva! Tak to vydržte ještě příští týden  :-)  Děkuji!

15.10. První hodinu (Č) jsme měli trochu potíže s připojením, čtvrtá hodina (M) už probíhala skvěle. Nebudu už všem dětem rozesílat e-maily se zadáním úkolů. Většinu si řekneme při hodině, pouze pro ty, kterým se připojení nezdaří (je třeba, abyste je omluvili, jinak to bereme stejně, jako když nejsou ve škole, protože distanční výuka je povinná), napíšu jen sem, co jsme dělali.

Děti se musí přihlašovat na všechny hodiny podle svého rozvrhu! Psala jsem jim to dnes taky. (Jinak je to uvedeno i na stránkách školy.)

Vydržte, ono si to "sedne"...   :-)  Hlavně zdraví, klid a žádný stres!

Přeji vám všem hezký den!


12.10. Protože se množí dotazy, upřesňuji informace k naší karanténě:

Děti zatím nemusí na testy, pouze musí dodržovat režim karantény. Pokud se u nich neprojeví žádné příznaky onemocnění koronavirem ani jiného onemocnění, mohou ve čtvrtek nastoupit do školy. Budete-li

 mít jakékoliv podezření na nákazu, spojte se prosím se svou ošetřující dětskou lékařkou. Ta rozhodne o dalším postupu léčby, případně určí nutnost testu.

Děti v karanténě nemají nárok na oběd ze školní jídelny.

Děkuji za pochopení a přeji vám všem pevné zdraví!      (Sledujte prosím webové stránky školy, kde najdete aktuální informace k současné situaci.)


9.10. Vážení rodiče,

děti už Vás zřejmě informovaly... Z nařízení Hygieny nastupuje celá naše třída s okamžitou platností do karantény, která potrvá od této chvíle (!) do středy 14. 10. 2020. (Ve čtvrtek nastupujeme znovu do školy a učíme normálně podle rozvrhu.)  Od pondělí do pátku bude probíhat distanční výuka, dětem zadám samostatnou práci na jejich (žákovské) e-maily. Podrobné informace o chování během karantény dostanete všichni na svůj (rodičovský) e-mail. Sledujte prosím webové stránky naší školy!

Děkuji za pochopení. I. Havlová2.10. Informace z třídní schůzky rodičů:

- hygienická a protiepidemická opatření ve škole: příchod do školy v 7:40 h, odchody do ŠJ dle rozpisu, minimalizovat kontakty žáků, pravidlo 3R (roušky, ruce, rozestupy), možnost úpravy Školního řádu dle aktuální situace a nařízení

- sledujte aktuality na webu školy www.zsvporici.cz (týdenní plány, školní akce, info TU, úkoly, Školní řád - pravidla omlouvání absence a uvolňování žáka z výuky,...)

- v případě opětovného nařízení distanční výuky budeme komunikovat přes maily a ZOOM

- úprava obsahu výuky v září (zjišťujeme úroveň znalostí žáků)

- telefony (sborovna, ředitelna, ŠJ) a organizaci škol. roku (prázdniny) mají žáci v Žk, v případě změn kontaktu na rodiče informujte TU

- obalené učebnice a sešity, pořádek v lavicích a šatních skříňkách, školní potřeby (kružítka, pravítka, ořezané tužky a pastelky,...)

- chování o přestávkách, vhodné přezůvky (školní úrazy)

- prevence sociálně patologických jevů (šikana, krádeže, návykové látky,...) - p. uč. Hůlek

- do třídního fondu jsme vybrali stejně jako vloni zálohu 400 korun na třídní akce a 200 Kč (130 Kč Unie rodičů, 70 Kč kopírování a čtvrtky)

- Řád ŠJ na web stránkách školy (ceny obědů, přihlašování a odhlašování jídel, polévka je v ceně oběda, ale děti si ji často neberou, možnost obědů za dotovanou cenu o prázdninách (ne v řed. volnu), podmínkou je konzumace oběda v jídelně

- zájmové kroužky nejsou v současné době doporučené

- Unie rodičů - zástupce třídy p. P. Bartoňová

- akce Ovoce do škol (středa) a neochucené mléčné výrobky (pondělí)

- třídnické hodiny (pondělí ráno), žákovská knihovna k dispozici, budeme chodit i na besedy do místní knihovny, multifunkční a dětské hřiště za školou (pravidla užívání a chování, event. uzavření)

- žáci by neměli zbytečně nosit do školy cenné předměty a větší obnosy peněz, příp. si je mohou uschovat u TU

- 5. ročník - možnost přihlášení ke studiu na víceletém gymnáziu

- 22.-26.2.2021 Soptíkovo lyžování v Olešnici v Orlických horách (zajišťuje p. uč. I. Borsová)

 

15.9. Máte-li zájem, aby se Vaše dítě zúčastnilo kurzu Soptíkovo lyžování ve Skiareálu Olešnice v Orlických horách, prosím, sdělte mi to. Po zjištění zájmu budete informováni o způsobu registrace a budou Vám předány další informace. V případě dotazů volejte 604 785 676 (vedoucí kurzu).


9.9. Ve čtvrtek 10.9. zahájíme doučování pro zájemce a žáky ohrožené školním neúspěchem. Doučování bude probíhat každý čtvrtek po 5. vyučovací hodině.

Od zítřka jsou povinné roušky ve všech vnitřních prostorách budov. Je nutné, abyste všichni měli u sebe 2 ks čistých roušek!!!


3.9. Zítra dopoledne bude p. Hurdálek fotit třídy! (Náhradní termín za červnové focení. Fotka bude označena školním rokem 2019/2020 a 4. třídou.)


1.9.

 • Tak první den máme úspěšně za sebou  :-)  A už máte po dlouhém odpočinku první úkoly:
 • dokoupit si sešity a obalit je (nadepíšeme si je společně)
 • přinést vyplněný lístek s kontakty na rodiče (mail i telefon)
 • obalit si učebnice
 • přinést si věci do kufříku
 • zaplatit 200 Kč (kopírování, čtvrtky a Unie rodičů)
 • přinést 400 Kč do třídního fondu (divadla, jízdné, vstupné,...)
 • přineste si bačkory s pevnou patou a světlou podrážkou! Z bezpečnostních důvodů ne pantofle!
 • 31.8.
 • Krásné deštivé ráno milánkové,
 • je na čase najít aktovku a bačkory a pomalu se připravit za zítřejší nástup do školy...  :-)

Zítra přijďte v 7:40 h, ať nemoknete venku... Půjdeme rovnou do své třídy a až potom si rozdělíme šatní skříňky. Nezapomeňte si vzít tašku na nové učebnice! (Bude jich stejně jako vloni.) Sešity na Č a M jsem vám letos neobjednala, protože vám zbyly ze 4. třídy a ty jsem vám rozdala. Budete si zatím platit jen PS z Č a M, notýsek a notový sešit na hudební výchovu - celkem 219 korun. Jak jsem psala už v červnu, vloni jste do třídního fondu vložili 400 korun, vyčerpali jste 182 korun. Doplatíte mi tedy na sešity pouhou 1 korunu! To nám to hezky vyšlo!!  :-)

Co budete potřebovat na jednotlivé předměty si řekneme zítra, počítejte se sešity 523 (Č a A) a 524 (M). Do sešitů na Vl, Př a G můžete pokračovat. Věci na Vv a Pč (barvy, štětce, nůžky, lepidlo,...) si zase necháte ve třídě v kufříku. Nezapomeňte si zkontrolovat kružítko, pravítka, ořezat tužky,... Však víte... :-)

Zítra budeme končit kolem 9:40 h, od středy 2.9. jedeme už podle rozvrhu, který dostanete zítra. Pokud nastaly nějaké změny v telefonních číslech rodičů, e-mailových adresách, bydlišti,..., přineste mi prosít tyto změny na papírku, ať si to můžu opravit.

Snad je to pro začátek všechno... Už se na vás moc těším!

I. Havlová