Třídní informace 8. třída


26.11.2020


Od 30.11.2020 máte nadále výuku on line, jen dejte pozor na změny začátků hodin. Vše potřebné najdete v učebně.

Příchody do školy od 30.11.2020 naleznete v učebně


Rozvrh při distanční výuce se od pondělí 19.10.2020 mění, znění nového rozvrhu najdete na úvodní stánce školy!!! Jedná se hlavně o zrušení odpoledního vyučování.  Hodiny jsou přisunuty k dopolední výuce.

Rozvrh distanční výuky 8. třída

                                 Začátek výuky

          8.00          8.55       10.00     10.55     11.50     12.45

Po       Ch           Čj - lit         Aj/Aj      M          Nj/Šj       Tv

Út        Př             Z              Čj/M      Čj/M        Aj/Aj        F

St       Čj/M        Čj/M            Ch       Dt/CvM       F          Nj/Šj

Čt         M           Př              D         Aj/Aj              Ov       Vv

Pá         Rv          Aj/Aj         Hv          Z               Čj- sloh    D


20.11.2020

V pátek 20.11.2020 bude probíhal výuka Čj a D jen formou zadání práce přes učebnu.

13.11.2020

V pondělí 16.11.2020 proběhne výuka pouze formou zadání práce, konkrétně se bude jednat o Matematického a Přírodovědného klokana. On line výuka v tento den neproběhne.

V úterý 17.11.2020 je státní svátek, výuka neprobíhá.

Uvidíme se ve středu 18.11.2020 on line.

9.10.2020

Od pondělí 12.10.2020 přechází 8. třída na distanční výuku. Vyučování bude probíhat dle stávajícího rozvrhu přes ZOOM. Heslo a ID:

ID 801-679-3614

heslo 7zsvporici

POZOR!!! Výuka paní učitelky Havlové, Zelené, Machové a Hůlka proběhne do středy přes jejich osobní přihlašovací údaje, viz. tabulka kontaktů na úvodní stránce, nebo přes mail. 

Výuka je povinná!!! Začátek první vyučovací hodiny v 8.00 hod. V případě nepřítomnosti, je nutná omluva!!!


18.9.2020

Od 18.9.2020 je povinnost mít zakrytý nos a ústa během výuky pro žáky 2. stupně.

17.9. proběhly třídní schůzky, rodiče byli seznámeni se Šk. řádem, V. řádem šk. jídelny, hygienickými nařízeními, BOZP.

16.9.2020

Připomínám rodičovské schůzky: 17.9.2020 od 16.30 hod, se zakrytými ústy a nosem.

Prosím o zaplacení pracovních sešitů a příspěvků do RU.

9.9.2020

Roušky ve vnitřním prostoru budov

Od čtvrtka 10.9.2020 je povinné nošení roušek ve vnitřím prostoru budov v celé ČR. Všichni žáci musí mít s sebou do školy 2 roušky. Roušky zatím nejsou povinné ve třídách, jen ve společných prostorách školy, školní jídelny.

8.9.2020

Žáků, kteří měli zaplacený turistický kurz, bylo vráceno 1800 Kč.


Zrušení turistického kurzu

Z hygienických a epidemiologických důvodů (karanténa v ubytovacím zařízení)  je zrušen turistický kurz. Výuka dle rozvrhu. Peníze budou vráceny v plné výši.

Platby:

Je třeba zaplatit za turistický kurz a to nejpozději do pátku 4.9.2020.

Za pracovní sešity vybíráme:

200 Kč Aj, Čj 85+44+44 Kč, 130 Kč na Rodičovskou unii a 70 Kč na čtvrtky a kopírování. Stačí do 20.9.2020.Ve středu 2.9.2020 jsou zrušeny prezenční třídní schůzky k turistickému kurz.

Informace najdete na stránkách školy, žáci budou informování 1.9.2020.

2.9.2020 v 16.30 hod je možné se zúčastnit online schůzky, ZOOM, heslo mají děti ještě z online výuky.

Terezie Kubečková