Vlastivěda + přírodověda - 4. třída

Vložte svůj text...

Vl - České království za Přemyslovců

 - Živá příroda - rostliny, les - prales


Vl - první Přemyslovci, video Historie Prahy

- horniny a nerosty (video Krajinou domova - Skalní megapole)

Přírodověda: dokončili jsme kapitolu o neživé přírodě, poslední téma bylo "Půda" - složení, význam (doplňte si sešity prosím)

Vlastivěda: dokončili jsme kapitolu o Velké Moravě

úkol: napsat své jméno hlaholicí - tuto abecedu najdete v učebnici (strana 20 nahoře)


Zdravím všechny!!

Prosím všechny žáky, aby se na mé hodiny přihlašovali do své třídy (4. třída).

Zároveň se přihlašujte včas, prosím. Zatím vše funguje dobře, tak ať to tak i zůstane.

Veškeré přihlašovací údaje znáte, nebo je najdete na webu školy. Jde o hodiny vlastivědy, přírodovědy, hudební výchovy...

Ondřej Hůlek