2.třída výuka

Vložte svůj text...

19.5.

Zítra přijít do školy v elegantním oblečení:). Aj - procvičovat slovíčka

pro nemocné: Čj (oranžová) s. 84/3, 85/1, 2, 5 - přepsat 10 slov do sešitu, písanka s. 21 - napsat 4 věty, M s. 8/6, 7

18.5.

pro nemocné: Čj oranžová učebnice s. 84/1 + úkoly, do sešitu vypsat slova se silně vytištěnými slabikami a slabiky barevně vyznačit, M s. 8/1, 3, 4 - dobrovolně, PRV uč. s. 59, 60 + Ps s. 66/1, 67 - nalepit drakovi mašle, písanka s. 21 - po slovo Znojmo

17.5.

pro nemocné: Čj - zapsat, co dělají osoby   Babička _________  šálu. Tatínek _____  auto. Zahradník ____ květiny. Katka ____  přes švihadlo. Jirka __  na klavír. Maminka ____  na výstavu. - barevně vyznačit slovesa

M počítáme zpaměti s. 13/50, 51, do sešitu příklady s rozkladem 

52 + 9 =                                   41 - 3 =

47 + 5 =                                   65 - 8 =

34 + 8 =                                   71 - 5 =

69 + 2 =                                   93 - 4 =

16.5.

pro nemocné: Čj s. 57/2, 3, vybrat si 5 sloves a zapsat ke každému jednu větu

M s. 7/2 - první dva sloupečky vypočítat a zapsat do pracovního sešitu a další dva sloupečky přepsat do sešitu (na papír) a s rozkladem vypočítat, cv. 6, 8

Prv (Ps) s. 64, 65

13.5.

pro nemocné: Čj s. 56, ze strany 57 vystřihnout slovesa a vložit např. do obálky + vybrat ze sloves jen trojslabičná slova, srovnat je podle abecedy a zapsat do sešitu, písanka s. 20, 

M počítání zpaměti 13/49, doplnit správné činitele, aby platila rovnost (více možností) a zapsat do sešitu: __ . ___ = 15, __ . __ = 27, __ . __ = 24, __ . __ = 20, __ . __ = 12, __ . __ = 21, __ . __ = 36, __ . __ = 18, __ . __ = 32

Aj poslech s. 59/1, 2, 58/1 - tvořit podobné věty (These are my uncle and aunt. This is my brother.)

Ve třídě je výskyt vší! Prosím o kontrolu hlaviček, děkuji.

10.5.

pro nemocné: Čj s. 54/2, 3, 55, písanka s. 18 - přepis hádanky

5.5.

pro nemocné: Čj okopírovaný list 73/5 (slova přepsat např. na papír), M s. 6/4, 5, Aj  s. 55/1, 3, 57/1, 3 - popis členů rodiny (This is my sister. Sister is happy. This is my mummy. Mummy is tired. )

2.5.

pro nemocné: Čj s. 51/4, doplnit do vět vhodná podstatná jména a napsat do sešitu - _____  jede na kole. Na stole je _____. Ve skříni mám _____. _____ jí trávu. ____  plave ve vodě. 

M s. 3/5, 5 - polopřímky opačné

28.4.

- M (někteří žáci mají prac. sešit z matematiky u mě a úkol nebudou dělat), Aj 57/3 - nakreslit svoji rodinu (pokusit se o zachycení pocitů v obličeji = šťastný, unavený, smutný, ...)

pro nemocné: Čj s. 49/1, 2, 3, 50, 51/1, 2, 3, M s. 3, 4/1, 3, 5, 6, Prv s. 60/2, 3, 61/1, Aj s. 55/1 - poslech, 56/1 - poslech

27.4.

Do konce školního roku mají děti za úkol zapsat 1 - 2 knihy do čtenářského deníku.

25.4.

Nahlédněte do tř. informací.

pro nemocné: Čj s. 48, 49/1 - po slovo skříň, M s. 2/1, 3, Prv uč. s. 56 + prac. sešit s. 59, 60/1

22.4.

Dú: Čj s. 44/2, Aj - pracovat s kartami, na kt.  jsou příšerky - popis (Í´ve got two red heads. I´ve got eight blue legs.....)

pro nemocné: Čj s. 42 (dokončit), s. 44, M s. 1/3, 4, 5, Aj s. 51/2

20.4. 

Nahlédněte do tř. informací.

13.4.

pro nemocné: Čj s. 40/2, písanka s. 16 - po slovo Wales, M s. 31 + Dú okopírovaný list (3 sloupečky s násobením a dělením), Prv učebnice s. 54 - 55 + Ps s. 58 (jen nalepit zvířata)

12.4.

pro nemocné: Čj s. 40/1, M s. 30/2, 4, 6, 8, děti tvořily zajíčky, kde procvičovaly matematiku a český jazyk (viz mail)

11.4.

pro nemocné: Čj s. 39, opis do sešitu (doplň i/y) - Každ_  r_bník   je  pln_  ž_vota. Pluj_  v něm kapř_, štik_  i  karásc_.  Na  mělč_ně  se  slun_  žabk_.  A někdo  věř_, že  tam  jsou  i  vodn_c_.

M s. 29, 30/1, 3, Prv s. 53 + prac. sešit s. 57

8.4.

Dú - Lapbook: vybarvit trička s násobky (každé tričko jinou barvou), šortky vystřihnout na jednotlivé čtverce a z druhé strany vybarvit podle barvy trička. Vše uložit do obálky v lapbooku. Dětem jsem úkol podrobně vysvětlila, měly by vědět, jak na to:)

pro nemocné: Čj (oranž. uč. ) s. 77/4 - ústně, prac. učebnice s. 38, písanka s. 15, M s. 29/1, okopírovaný list Násobení a dělení 2 a 3 - vše vypočítat

7.4.

-  M okopírovaný list s názvem Násobení a dělení 3 - sloupeček 5, 6, Aj s. 81 - libovolně vybarvit a vystřihnout příšerky + procvičovat slovíčka  ČÁSTI TĚLA

pro nemocné: Čj s. 37/1, 2 - vybrat 1 rostlinu a zapsat údaje z předchozí strany, M s. 28/4, 5, Aj s. 48/2, 51/1

6.4.

procvičovat Aj poslech s. 47 - 49

pro nemocné: Čj (oranž. uč.) 77/1, 2, doplňování vlastních jmen do vět (napsat do sešitu) - _______ má hnědé vlasy. _____ krásně čte a píše.  _____ rád lyžuje. ____  vypravuje příběhy.

M s. 28/1, 2, 3, příklady do sešitu: 29 + 4 = __, 33 + 9, 57 + 6, 68 + 4, 79 + 5, 45 + 6, 68 + 3,  27 + 5

Prv uč. s. 51 - 52, Ps s. 54 - 55

5.4.

pro nemocné: Čj (oranž. uč. ) s. 76/1 + přečíst si růžovou tabulku, prac. učebnice s. 34, 35, písanka s. 15/jablko, hruška, M s. 27

4.4.

pro nemocné: Čj (oranžová učebnice) s. 75/1, 2, 3, 5 ( Dú - přepsat do sešitu), pracovní učebnice s. 33/2 - jen levý sloupeček jmen, M - okopírovaný list 1/1, ve školním sešitě vypočítat celý sloupeček na vlepeném listě, opsat z prac. sešitu příklady 26/6 - jen levý sloupeček do školního sešitu, Prv (uč.) s. 51 + (ps) s. 54/1

1.4.

Doučovací hodina, která měla být 4.4.2022 (jen pro určené žáky) se přesouvá na úterý 5. 4.2022. 

: M - okopírovaný list (násobilka 2, 3) - 3 sloupečky

pro nemocné: Čj - viz mail, M s. 26/7, 8, počítáme zpaměti s. 11/43, 44

30.3.

pro nemocné: Čj - okopírovaný list (viz mail), M s . 26/1, 2, 3, 4, Prv (uč.) s. 50 + (ps) s. 53, písanka s. 14

29.3.

pro nemocné: řazení slov podle abecedy 1) pstruh, lehký, buchty, batoh, plot, 2)dívka, vrať, Aleš, lev, sladký + vybrat si 8 slov a utvořit a zapsat věty,  písanka s. 14 - po slovo Vídeň, M s. 25

28.3.

pro nemocné: Čj s. 30, 31/3, řazení slov podle abecedy: liška, vlk, jezevec, veverka medvěd, srnec, divočák, sojka,  M s. 24/8, 25/1, procvičovat násobení a dělení 2 + násobení 3, Prv uč. 48 - 49 + Ps 51, 52

23.3.

pro nemocné: písanka s. 13 - po slovo tůň, M s. 24/2, 4, 5

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni/priklady.html

Prv s. 50, 51/3


22.3.

pro nemocné: procvičovat abecedu - opsat do sešitu slova a očíslovat ve správném abecedním pořadí: pes, kočka, Micka, osel, guma, tužka, batoh, lupa, písanka s. 12/ cv. jablko, čítanka s. 92 - 93, M s. 23, 24/1 - do sešitu (na papír:)

Školní družina - v úterý 22. 3. půjdeme v čase 14:00 - 15:00 hodin k rybníku. V tomto čase nebude možné odeslat děti samotné domů.

17. - 18.3.

pro nemocné: Čj s. 27, písanka s. 11, M s. 21, počítáme zpaměti s. 9/36, Prv uč. přečíst si s. 46 - 47 + Ps s. 49

16.3.

pro nemocné: Čj dokončit s. 26, M dokončit s. 20, počítání zpaměti 9/35, Prv (Ps) s. 48

15.3.

pro nemocné: Čj polovina s. 26, písanka s. 10, M polovina s. 20, procvičovat násobení a dělení dvěma, počítání zpaměti 9/34

14.3. 

Dú:  na celý týden M - počítáme zpaměti celá s. 10

pro nemocné: Čj s. 25/2, 4, M s 19/2, 3, 4,  procvičovat násobky 2, Prv 46/5, 47

11.3.

Dú: procvičovat násobilku 2, abecedu

pro nemocné: Čj s. 24, písanka s. 9, 10 - po slovo Sváťa, M s. 18, 19/1

10.3.

Dú: M (viz notýsek), procvičovat násobky a násobilku dvěma

pro nemocné: Čj s. 23, přepis vět (slova rozdělit na slabiky): Zahradník má hrábě. Kobyla má hříbě. Špatná známka je pětka. Ve vězení je vězeň. , písanka s. 9, M s. 16/4, 5, 6, 17/1, 2, 5, 6, 11, Aj - procvičovat všechna slovíčka + Dú nakreslit 1 postavu (formát A4)  a vybarvit, zaměřit se na kresbu oblečení (příště budeme podle obrázku vyprávět)

9.3.

pro nemocné: Čj s. 22, písanka s. 8, M s. 15/5, 6, 16/1, 2, 3, vytrhat z přílohy růžově napsané kartičky (násobilka dvěma), Prv vyplnit s. 46

8.3.

pro nemocné: Čj s. 22/1, diktát slov: užovka, páv, břízka, Žofka, garáž, muž, tužka, dívka, větev, žárovka, maska, Vlaďka, písanka s. 8 - po slovo Šumava, M s. 15/1, 2, 3, 4, počítáme zpaměti 9/33

7.3.

pro nemocné: Čj s. 21/2, M s. 14, Prv (Ps) s. 44/1, 2, 45

4.3.

pro nemocné: Čj s. 21/1, ze 2. cvičení přepsat 4 věty do sešitu, písanka s. 7, M s. 11, 13/1, 2, 4

3.3.

pro nemocné: Čj s. 18, 19/1, 3 - bě, pě, 20, písanka s. 6, M s. 10/1, 3, 12/1 - ústně, 2, Aj - procvičovat slovíčka s. 39/1, poslech s. 43/1, 2, Prv  s. 43, 44/2 - vybarvit obrázky, 45/4

1.3.

pro nemocné: Čj s. 17, 18/1, písanka s. 5, M s. 9/3, 10/2, 4, 5 (modrá tabulka), počítáme zpaměti 8/31 (32)

25.2.

Pokyny před odjezdem na Soptíkovo lyžování zde:  

https://docs.google.com/document/d/1PkVwm82Cl_6SdUFtNad1cRYStwvdPh3A/edit?usp=sharing&ouid=106514389090694473371&rtpof=true&sd=true

pro nemocné: Čj s. 15/3, písanka s. 5 - po slovo Řecko, M s. 8/1, 2, 3, 4, 9/5

24.2.

Informace ohledně Soptíkova lyžování naleznete v Bakalářích - komens - nástěnka. 

https://zs-velke-porici2.webnode.cz/l/soptikovo-lyzovani5/

Dú - Aj procvičovat slovíčka s. 39/1, 41/3 - kresba své postavy (vybarvit) + ve škole budou děti popisovat, co mají na sobě za oblečení ( ponožky, boty, ....)

do příštího týdne se naučit báseň Ohryzaná básnička

pro nemocné: Čj s. 13/3, 14, 15/1, 2, M s. 6/1, 2, 4, 6, 8, 7/1, 2, Prv s. 40/1, 41/1, 2, 4 -

23.2.

Zítra děti mohou přijít v kostýmu, masce. Kdo má doma knihu s bajkou, může zítra přinést do školy. 

pro nemocné: ČJ - v pracovní učebnici vyplnit stránku se souhláskami Ž  - Š, v matematice jsme začali sčítat do 100 s přechodem

21.2.

Zítra si děti domů odnesou čtenářské listy a do 11.3. budou mít za úkol zapsat alespoň jednu přečtenou knihu. Některé děti již úkol splnily a knihu zapsaly.

pro nemocné: Čj s. 12/2, 13/1, 2, M s. 5, počítáme zpaměti 2 str. 7/25, 26, Prv (PS) s. 39

11.2.

Dú: M (počítáme zpaměti) s. 6/22, 23, 24

pro nemocné: Čj s. 12/3, diktát: běloučký zub, hnědý hřib, pěkný most, dřevěný schod, těším se na dort, M do s. 4

7.2.

pro nemocné: Čj s. 11, M s. 3/5, 6, 7, Prv uč. s. 36 + PS s. 38/1, 3, 4

3.2.

pro nemocné: Čj s. 10/3, okopírovaný list s. 61/7, písanka s. 3, M s. 3/3, 4, Aj - opakování slovíček + poslech s. 27/1 https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY

2.2.

pro nemocné: Čj s. 10/1, 2  https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/pravopisny-trenazer/%C4%8E-%C5%A4/cviceni.html

písanka s. 3 - velké a malé psací q, M s. 2 - dokončení cv. 6, počítáme zpaměti 5/20, 6/21, Prv s. 36/2, 37/3, 4

1.2.

Brzy vyjde další číslo školního časopisu. Děti si ho za 20 Kč budou moci zakoupit. Zítra budu zjišťovat a nahlašovat zájemce o časopis.

pro nemocné: Čj s. 9, písanka s. 2, M s. 2/3, 6

31.1.

Doporučuji vystřihnout z předchozího dílu matematiky tabulku čísel 0 - 100 (zadní desky) a vložit ji dětem do nové matematiky. 

pro nemocné: Čj s. 8 - párové souhlásky, M s. 1/7, 2/1, Prv uč. s. 35 + Ps s. 36

Od zítřka budeme mít menší změnu v rozvrhu, týká se to 2 dnů:

úterý - Čj, Tv, M, Čj

středa - Čj, M, Prv, Čj, Hv

28.1.

https://zs-velke-porici2.webnode.cz/l/predani-vypisu-vysvedceni/

https://zs-velke-porici2.webnode.cz/l/informace-pro-rodice-ke-zhorsujici-se-epidemiologicke-situaci/

V pondělí děti, poslední hodinu, dostanou vysvědčení. Přibalte jim desky, ve kterých si vysvědčení odnesou. 

pro nemocné: Čj s. 6/3, 7, písanka s. 1, 2 - po slovo Popokatepetl, M s. 1/5, 6, přepsat a vypočítat příklady do sešitu: 60-5, 90-6, 46-6, 38-8, 61+7, 62+8, 30+40, 50+5

27.1.

Vysvědčení se bude předávat ve třídě.

pro nemocné: Čj s. 6/2 - vybrat si 3 věty a přepsat je do sešitu, M6 s. 1/1, 2, 3, Aj - procvičování barev + poslech s. 35/1, 2

26.1.

Zítra si napíšeme opakování z geometrie - PS s. 31 (projít si).

pro nemocné: Čj s. 6/1, M s. 30/8, 31, Prv (Ps) s. 34/1, 35/1, 3

25.1.

pro nemocné: Čj s. 5/1, 2, písanka s. 1, M s. 31/1, 2, 3, do sešitu napsat a vypočítat příklady: 65+5, 63+7, 27+3, 42+8, 76+4, 49+1, 94+6, 31+9

24.1.

pro nemocné: Čj s. 3, 4 - zatím jen označit chybná slova, M s. 28/7, 29/2, 30/6, 7, Prv  uč. s. 33 + Ps s. 33/3, 4, 34/2, 3, 4

21.1.

Dnes chybělo hodně dětí, proto jsme spíš jen opakovali. Domácí úkol na víkend není. V pondělí bychom šli za pěkného počasí stavět sněhuláky - dejte dětem vhodné oblečení. Děkuji.

pro nemocné: M s. 30/2, 3 - do sešitu, 5, Aj s. 33/1 + procvičovat barvy

17.1.

Dnes není domácí úkol. Některé děti velmi často chybují v příkladech na odčítání do 100, můžete procvičovat tyto příklady: 100 - 8, 90 - 3, 60 - 5, 74 - 3, 89 - 5, 64 - 3. https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/procvicovaci-karty2/priklad1.html

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/pocetni-trenazer/dopocitavani-do-desitky/priklady.html

pro nemocné: Čj s. 76/3 - doplnit + 3 věty přepsat do sešitu, M s. 27/4, 6, 28/1, 2

14.1.

Dnes  děti dostaly  domů školní sešity z Čj - prosím podepsat, někdo má u sebe i školní sešit z M - též podepsat a procvičovat příklady, které jsme psali dnes.

V pondělí 17.1. se opět testujeme. Do 8 hodin musíme mít po testování. Žáci by měli do školy přijít nejdéle v 7:40 hod., jinak bychom to nestihli. Děkuji. 

pro nemocné: Čj s. 76/1, 2, 4, 3 - vybrat 3 věty a přepsat je do sešitu, M s. 26/2, 4, 5, 7, 27/2, 5, 3 - do sešitu, Aj - procvičovat barvy s. 31/1 - poslech, 32/1 - poslech, cv. 2

12.1.

Zítra se testujeme, prosím o včasný příchod. Děkuji.

pro nemocné: Čj s. 74/3, 75/2, M s. 26/1, 2, Prv učebnice s. 31 + prac. sešit s. 32

11.1.

Prosím o zakoupení tužky č. 3 na rýsování.

pro nemocné: Čj s. 74/1, diktát slov: židle, ticho, rýč, říjen, rychle, dýně, chyba, Jiří, kyselý, jistota, 75/1, písanka s. 31, M s. 25, počítáme zpaměti s. 4/16

10.1.

pro nemocné: Čj s. 73, 74/2, M s. 24, počítáme zpaměti 4/13, 14, 15, Prv prac. sešit s. 31

7.1.

Potřebuji zaevidovat, jestli bylo vaše dítě očkováno proti COVID - 19 (datum) a zda nemoc prodělalo (datum pozitivního testu). Děkuji za spolupráci.

pro nemocné: Čj s. 71/3, 72/1, písanka s. 30 - po slovo Norsko, M s. 23/1, 2, 3, 7, počítání zpaměti  strana 3/12

6.1.

pro nemocné: Čj s. 70/3, 71/2, do školního sešitu napsat pod sebe tvrdé slabiky (hy, chy, ky, ...) a ke každé slabice napsat 2 slova s danou slabikou, písanka s. 29 - po slovo Morava, M - s. 22/2, 3, 4, 7, 8, Aj - procvičovat slovíčka: pocity, školní pomůcky, můžete zkoušet : Are you happy?  - Yes, I´m. No, I´m not. 

5.1.

pro nemocné: Čj přepis slov: žížala, koření, rodiče, čítanka, letiště, prázdniny, šimpanz, křižovatka, cibule, jídelna - vyznačit měkké slabiky, písanka s. 28/hruška, M s. 21/2, 3. 4. 5, 6, Prv (uč.) s. 30 + Ps s. 31/1

4.1.

Prosím všechny rodiče, aby zkontrolovali údaje v Bakalářích, zda jsou tam všechny telefony a emailové adresy správně, bydliště. Pokud bude něco jinak, musím to opravit, tak mi to, prosím, napište třeba do notýsku. Děkuji 

pro nemocné: Čj s. 70/1, 2, písanka s. 26, M s. 20/1, 2, 3 - do školního sešitu, 5, 6, 7, počítání zpaměti 3/11

3.1.2022

https://zs-velke-porici2.webnode.cz/l/testovani-zaku-od-3-1-2022/

pro nemocné: Čj s. 69, Prv (učebnice) s. 29 + (Ps) s. 30

21.12.

Domácí úkol dnes není. Přes prázdniny budou mít děti za úkol jen čtení dle vlastního výběru.

pro nemocné: Čj s. 65/3, okopírovaný list 59/8, 9, 10, písanka s. 25 - přepis vět, M - počítáme zpaměti 2/7

20.12.

pro nemocné: Čj - okopírovaný list 59/6 - 3 věty napsat do sešitu a vyznačit ve slovech tvrdé slabiky, 7 - vybrat si 5 obrázků a ke každému napsat 1 větu, M s. 19, počítáme zpaměti 2 str. 2/6, Prv s. 29

17.12.

pro nemocné: Čj - okopírovaný list s. 58/4, 5, https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/souhlasky_tvrde2.htm

M s. 18/2, 4, 5, 6

16.12.

pro nemocné: Čj okopírovaný list (pošlu mailem) s. 58/1, 2, 3, M s. 17/7, 18/1, 3, počítáme zpaměti 2 str. 2/5, Aj - procvičování slovíček (pocity, školní pomůcky), otázka: Are you angry? - Yes, I am. X No, I´m not., vyvození věty: This is my pen. , učebnice s. 24/2, vystřihnout karty ze s. 90 a řadit je podle diktování, písanka s. 25 - po slovo Klatovy

15.12.

pro nemocné: Čj s. 64, 65/1, 68/2, 3, písanka s. 24, M s. 17/4 - přepsat do sešitu, 17/6, Prv - učebnice s. 28 + Ps s. 28

14.12.

pro nemocné: Čj - naučit se vyjmenovat tvrdé souhlásky, uč. s. 66/1, 2, 3 - vybarvit jen tvrdé souhlásky, 67/1 a), 68/1, písanka s. 24 - napsat slova, která končí -k, M 17/1, 2, 3, počítáme zpaměti 25/78

13.12.

pro nemocné: Čj - písanka s. 24 (po slovo kokos), M s. 16/1, 2, 3, 4, 5, 7, Prv (PS) s. 27

10.12.

pro nemocné: Čj s. 62, 63/1, 2, písanka s. 23 - po slovo Japonsko, M s. 14/3, 7, 15/1, 2

9.12.

pro nemocné: Čj s. 61, M s. 13/2, 3, 14/1, 2, 5, počítáme zpaměti 25/78, Aj - slovíčka: školní potřeby s. 23/1, 25/1, 2

8.12.

pro nemocné: Čj s. 60/1, 3, písanka s. 22/jablko + třešně, M s. 12/5, 13/vrchní slovní úloha + cv. 1, Prv - Ps s. 26


7.12.

Zítra si děti budou domů odnášet výrobky z keramiky - sovičku cca 10 cm x 8 cm. Dejte dětem nějakou krabičku, ve které si výrobek odnesou. Děkuji.

Prosím o doplacení vánočních fotek. 

pro nemocné: Čj s. 59, písanka dokončení s. 21, M s. 12


6.12.

Nahlédněte do třídních informací. 

pro nemocné: Čj s. 58, M s. 10, 11/první slovní úloha, cv. 1, 2, Prv - Ps s. 25

3.12.

V pondělí se opět testujeme. Prosím, aby děti přišly do školy včas. Bylo by nejlepší, kdyby v 7:45 h už seděly ve třídě. Děkuji

pro nemocné:

Čj s. 57, 58/1, písanka s. 21 - po slovo Írán

2.12.

pro nemocné:

Čj s. 56/1, 3, 57/1, písanka s. 20, M počítáme zpaměti 24/72, 73

1.12.

pro nemocné:

Čj s. 54 - 55, M - skládání krychle a kvádru (uprostřed matematiky), písanka s. 20 - po slovo cítí, Prv uč. s. 24 - 25 + PS s. 24/1, 2

30.11.

pro nemocné:

Čj s. 53, M s. 8/6, 7, 8, 9, 9/2

29.11.

pro nemocné:

Čj s. 52/1, M s. 8/1, 2, 2, 5, Prv s. 23

26.11.

Nahlédněte do tř. informací.

25.11.

Připomínám zítřejší akci v DDM Domino.

pro všechny: procvičovat Aj - otázky What´s your name?  - I am Jana. How old are you? - I am seven. How are you? - I´m scared. Are you happy? - Yes, I am. X No, I´m not.

pro nemocné:

Čj s. 51, přepsat slova a doplnit u - ú: ubr__s, __cta, __čast, __čebnice, __čes, __četní, __čitel, nahor__, __hlí, __cho, __rodný, __chystat, __jíždět, __kazováček, __klid, písanka s. 19, M - vytrhat ze silné složky (uprostřed matematiky) mince s 1 Kč, 10 Kč, Aj s. 17/1, 2, 18/1, 19 - procvičovat otázky What´s your name? How old are you? How are you? Are you happy? - Yes, I am. X No, I´m not.

24.11.

Nahlédněte do tř. informací.

pro nemocné:

Čj s. 50, M s. 7/4, 5, 6, Prv s. 21/4, 22/1, 3


22.11.

Nahlédněte do tř. informací.

pro nemocné:

Čj s. 49, M s. 6/5, 7/2, 3 - zelenou tabulku opsat a vypočítat do sešitu, Prv s. 20/1, 2, 3

18.11.

Děti dostaly k podepsání  lístečky na exkurzi "Vánoční Potštejn", info je v Třídních informacích. 

11.11.

pro nemocné: 

Čj s. 43/1, písanka s. 16 - po slovo Gita, M - okopírovaný list, počítáme zpaměti s. 24/71

9.11.

Na zítřejší hodinu Prv přinést rodinnou fotografii.

pro nemocné:

Čj s. 41, čítanka s. 36, písanka s. 15/přepis hádanek, M s. 2/2, 3

8.11.

Připomínám zítřejší focení s panem Hurdálkem.

Na středu přinést rodinné foto.

pro nemocné:

Čj s. 39 - 40, M s. 2/5, 6, 3/1, 2, 3, 4, Prv s. 19/1 - nakresli svoji rodinu

5.11.

pro nemocné:

Čj s. 38/1, 2, M5 s. 1, 2/1, 4

4.11.

Procvičovat slovíčka z Aj s. 15/1, https://www.youtube.com/watch?v=g04mcPQbm9E

pro nemocné: 

Čj s. 37, písanka s. 14 - cv. jablko, Aj s. 14 - 15

3.11.

Zítra budeme tvořit z vylisovaných listů. 

pro nemocné:

Čj s. 36/1, M s. 24/1, 2, 25/3, 7, 27/2, 28, Prv - opakování Ps s. 18, písanka s. 14 - po slovo Francie

1.11.

Ve středu si mohou děti přinést draka. - pouštění draků se přesouvá na pátek

pro nemocné: 

Čj s. 35/1, 3, M s. 22/5, 7, 23/1, 4, 5, Prv uč.s 18 + Ps s. 17/1

26.10.

pro nemocné:

Čj s. 34/1, 2, písanka s. 13 - po slovo farář, doplním, M s. 21/5, 6, 22/1, 2, 4

25.10.

pro nemocné: 

Čj s. 32 - 33, M s. 20, 21/4, Prv učebnice s. 16 - 17 + Ps s. 16

22.10.

pro nemocné:

Čj s. 31/4, M s. 18/7, 19/3, 4, 6, 7

21.10.

pro nemocné:

Čj s. 31/1, 2, 3, M s. 16, 18/1, 3, 4, 5, Aj s. 11/2 - poslech + opakování čísel 1 - 10, otázky What is your name? How old are you?

Dú: Prv s. 15/2

20.10.

pro nemocné:

Čj s. 29, 30, písanka s. 12 - po slovo Evžen, M s. 16/1, 17/1, 3, 5, 7, 8, počítáme zpaměti s. 23/67, Prv uč. s. 12 - 15 + Ps s. 12/2 - ústně, 13/1, 2, 14/1

19.10.

pro nemocné:

Čj s. 29, přepis vět do sešitu (větu vhodně ukončit a zapsat druh věty - O, R, T, P): Pes je doma __ ___, Máš velký hlad __ __, At´ svítí sluníčko __ __, Kup mléko __ __, písanka s. 11 - po slovo nejlépe, čítanka s. 34

M s . 15/1, 4, 6, 5

18.10.

pro nemocné:

Čj s. 28, https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/dobrodruzstvi-medvidka-pu/cviceni2.htm, M s. 14/1, 3, 4, 8, Prv s. 10 - 11 + Ps s. 11, 12/1

12.10.

Dnes si někdo musí dopočítat příklady ze sešitu Počítáme zpaměti, dopsat písanka s. 10 + Dú pro všechny.

pro nemocné:

Čj s. 25/5 + přepis 4 vět do sešitu (1 věta oznamovací, 1 tázací, 1 přací a 1 rozkazovací) https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-rozkazovaci/cviceniB1.htmhttps://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-rozkazovaci/cviceniC1.html, písanka s. 10 - po slovo Láďa, čítanka s. 29

M s. 7/6, 8/5, příklady do sešitu - 1. sloupeček: 13 -7 =___, 15 - 9 = __, 11 - 9 = ___, 14 - 8 = __/ 2. sloupeček: 7 + 8 = __, 16 + 4 =__, 3 +  9 =__, 8 + 9 =__, počítáme zpaměti 22/64, 65

11.10.

pro nemocné: 

Čj s. 24 - 25/1, 2, 3, M s. 7/1, 3 - ústně, 5, 8/3, Prv učebnice s. 8 - 9, pracovní sešit s. 9/2, 3, 4, 5, 6

8.10.

pro nemocné:

Čj s. 23/2, 3 , písanka s. 9/hruška, M s. 5/5, 7, 8, 6/1

7.10.

pro nemocné:

Čj s. 22/3 - jen ústně, 23/1, písanka s. 9 - po cv. jablko, čítanka s. 26 - 28, M 4/A s. 32/4, 5 - jen ústně, 6, M 4/B s. 5/4, 9, Aj s. 8/1 - poslech, otázka How old are you? Kolik je ti let?  I am 7. + nakreslit dort s počtem svíček svého věku s. 9/3

6.10.

pro nemocné:

Čj: přepsat do školního sešitu věty a doplnit znaménka - Paní prodavačku slušně pozdrav___ (mírný rozkaz) S nákupem přijď okamžitě domů___ (důrazný rozkaz) Nedělej babičce zbytečné starosti__(mírný rozkaz)

M: Ps s. 30/2, 31/3, 5, 6, 7, 32/1, 2, 3, počítáme zpaměti s. 22/63

Prv uč. s. 8

4.10.

pro nemocné:

Čj s. 22/1, 2, M s. 29/vybarvit jen panáčka vpravo nahoře, s. 30/2 - jen první dva sloupečky, úloha 3 a 4 - ústně, cv. 5, Prv - příští hodinu si napíšeme opakování - procvičit s. 8 z pracovního sešitu (nic nepsat - jen ústně)

Děti si mohou začít sušit listy. Budeme z nich tvořit. 

1.10.

pro nemocné:

Čj https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-oznamovaci/cviceniC2.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-tazaci/cviceniA1.htm,

M s. 28/6, 7, 29/jen levá polovina stránky - poznávání a vybarvování geometrických tvarů

30.9.

Dú: Písanka s. 7/Zapisuj slova, která začínají ( za každé písmeno napsat alespoň 3 slova)

pro nemocné:

Čj s. 21/1, 2 - vyber si 4 věty, které zapíšeš, 3, Písanka s. 7/cv. jablko a hruška, M s. 28/1, 2, 3, Aj - opakování slovíček s. 4, čísla 1 - 10   https://www.youtube.com/watch?v=85M1yxIcHpw

29.9.

pro nemocné:

Čj s. 20, písanka po slovo Čáslav, čítanka s. 20 - 21, M s. 27/1, 3, 4, 6, PRV (učebnice + pracovní sešit) Naše vlast

24.9.

pro nemocné: 

Čj: seznámení s větou oznamovací - https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-oznamovaci/cviceniA1.htm

písanka s. 6 (po slovo Čeněk), M s. 26/5, 6

23.9.

pro nemocné:

Čj - písanka s. 5, M s. 26/1, 2, Aj - procvičování slovíček s. 4 - 5, čísla 1 - 10

22.9.

pro nemocné: 

Čj s. 19, M s. 25 (rýsuj lehce a přesně), písanka s. 5, Prv s. 6 + Ps s. 6

21.9.

pro nemocné:

Čj s. 17 - 18, písanka s. 4/cv. jablko a hruška, M s. 24/1, 2, 3

20.9.

Dú: Dnes jsou děti bez úkolu. Pracovní učebnici, ze které mají úkol, mám u sebe:)

pro nemocné: 

Čj s. 16/1 - tři věty přepsat, 2, 3, M 23/3 - přepsat na papír a vypočítat, 4, Prv (Ps) s. 5

17.9.

pro nemocné:

Čj s. 14 - 15, písanka s. 4/po slovo Bystřice (každé slovo napsat 2x - krásně:), M s. 22/5, 23/2

16.9.

pro nemocné:

Čj s. 12, 13/1, M s. 22/2, 3, 4, písanka s. 3, Aj s. 4 - 5, s. 7/ čísla 1 - 10

15.9.

pro nemocné:

Čj písanka s. 3/po slovo bobule, M s. 21/3, 5, Prv (Ps) s. 4

13.9.

pro nemocné:

Čj s. 11/1 + přepsat prvních 8 jmen do sešitu, M 4/A 20/2, 5

10.9.

pro nemocné:

Čj s. 10/1, 2, 3, čítanka s. 13 - 14, M 4/4, 7

9.9.

pro nemocné: 

Čj s. 7/3, 8/1, 9/1, 2, písanka s. 1,  M s. 3/6, 4/2, 5

8.9.

pro nemocné:

M s. 3/2, 4, 5, 7,   Čj s. 7 (ve 2. cv. si musí vymýšlet jména), písanka s. 1/jen písmena A, a

3.9.

Dú: Čj s. 5/2, 3

Děti musí každý den doma číst nahlas - 10 - 15 minut. Opět mi budou každé ráno ve škole předkládat notýsky se zapsanou četbou. Čtení zapisujte ze zadní strany notýsku - datum - co dítě četlo - stránky - Váš podpis. ( př. 3.9.   Kvak a Žbluňk  5 - 7  Macháčková) Děkuji. 

7.9.

pro nemocné:

Čj s. 6 + práce s textem ( Kolik má příběh vět? Přečíst 2. větu. Kolik má 3. věta slov?), čítanka četba s. 4 - 7, Dú - čítanka s. 7/přepsat báseň 

M 4/B s. 2/3, 5, 6, 8