2.třída výuka

Vložte svůj text...

1.12.

pro nemocné:

Čj s. 54 - 55, M - skládání krychle a kvádru (uprostřed matematiky), písanka s. 20 - po slovo cítí, Prv uč. s. 24 - 25 + PS s. 24/1, 2

30.11.

pro nemocné:

Čj s. 53, M s. 8/6, 7, 8, 9, 9/2

29.11.

pro nemocné:

Čj s. 52/1, M s. 8/1, 2, 2, 5, Prv s. 23

26.11.

Nahlédněte do tř. informací.

25.11.

Připomínám zítřejší akci v DDM Domino.

pro všechny: procvičovat Aj - otázky What´s your name?  - I am Jana. How old are you? - I am seven. How are you? - I´m scared. Are you happy? - Yes, I am. X No, I´m not.

pro nemocné:

Čj s. 51, přepsat slova a doplnit u - ú: ubr__s, __cta, __čast, __čebnice, __čes, __četní, __čitel, nahor__, __hlí, __cho, __rodný, __chystat, __jíždět, __kazováček, __klid, písanka s. 19, M - vytrhat ze silné složky (uprostřed matematiky) mince s 1 Kč, 10 Kč, Aj s. 17/1, 2, 18/1, 19 - procvičovat otázky What´s your name? How old are you? How are you? Are you happy? - Yes, I am. X No, I´m not.

24.11.

Nahlédněte do tř. informací.

pro nemocné:

Čj s. 50, M s. 7/4, 5, 6, Prv s. 21/4, 22/1, 3


22.11.

Nahlédněte do tř. informací.

pro nemocné:

Čj s. 49, M s. 6/5, 7/2, 3 - zelenou tabulku opsat a vypočítat do sešitu, Prv s. 20/1, 2, 3

18.11.

Děti dostaly k podepsání  lístečky na exkurzi "Vánoční Potštejn", info je v Třídních informacích. 

11.11.

pro nemocné: 

Čj s. 43/1, písanka s. 16 - po slovo Gita, M - okopírovaný list, počítáme zpaměti s. 24/71

9.11.

Na zítřejší hodinu Prv přinést rodinnou fotografii.

pro nemocné:

Čj s. 41, čítanka s. 36, písanka s. 15/přepis hádanek, M s. 2/2, 3

8.11.

Připomínám zítřejší focení s panem Hurdálkem.

Na středu přinést rodinné foto.

pro nemocné:

Čj s. 39 - 40, M s. 2/5, 6, 3/1, 2, 3, 4, Prv s. 19/1 - nakresli svoji rodinu

5.11.

pro nemocné:

Čj s. 38/1, 2, M5 s. 1, 2/1, 4

4.11.

Procvičovat slovíčka z Aj s. 15/1, https://www.youtube.com/watch?v=g04mcPQbm9E

pro nemocné: 

Čj s. 37, písanka s. 14 - cv. jablko, Aj s. 14 - 15

3.11.

Zítra budeme tvořit z vylisovaných listů. 

pro nemocné:

Čj s. 36/1, M s. 24/1, 2, 25/3, 7, 27/2, 28, Prv - opakování Ps s. 18, písanka s. 14 - po slovo Francie

1.11.

Ve středu si mohou děti přinést draka. - pouštění draků se přesouvá na pátek

pro nemocné: 

Čj s. 35/1, 3, M s. 22/5, 7, 23/1, 4, 5, Prv uč.s 18 + Ps s. 17/1

26.10.

pro nemocné:

Čj s. 34/1, 2, písanka s. 13 - po slovo farář, doplním, M s. 21/5, 6, 22/1, 2, 4

25.10.

pro nemocné: 

Čj s. 32 - 33, M s. 20, 21/4, Prv učebnice s. 16 - 17 + Ps s. 16

22.10.

pro nemocné:

Čj s. 31/4, M s. 18/7, 19/3, 4, 6, 7

21.10.

pro nemocné:

Čj s. 31/1, 2, 3, M s. 16, 18/1, 3, 4, 5, Aj s. 11/2 - poslech + opakování čísel 1 - 10, otázky What is your name? How old are you?

Dú: Prv s. 15/2

20.10.

pro nemocné:

Čj s. 29, 30, písanka s. 12 - po slovo Evžen, M s. 16/1, 17/1, 3, 5, 7, 8, počítáme zpaměti s. 23/67, Prv uč. s. 12 - 15 + Ps s. 12/2 - ústně, 13/1, 2, 14/1

19.10.

pro nemocné:

Čj s. 29, přepis vět do sešitu (větu vhodně ukončit a zapsat druh věty - O, R, T, P): Pes je doma __ ___, Máš velký hlad __ __, At´ svítí sluníčko __ __, Kup mléko __ __, písanka s. 11 - po slovo nejlépe, čítanka s. 34

M s . 15/1, 4, 6, 5

18.10.

pro nemocné:

Čj s. 28, https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/dobrodruzstvi-medvidka-pu/cviceni2.htm, M s. 14/1, 3, 4, 8, Prv s. 10 - 11 + Ps s. 11, 12/1

12.10.

Dnes si někdo musí dopočítat příklady ze sešitu Počítáme zpaměti, dopsat písanka s. 10 + Dú pro všechny.

pro nemocné:

Čj s. 25/5 + přepis 4 vět do sešitu (1 věta oznamovací, 1 tázací, 1 přací a 1 rozkazovací) https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-rozkazovaci/cviceniB1.htmhttps://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-rozkazovaci/cviceniC1.html, písanka s. 10 - po slovo Láďa, čítanka s. 29

M s. 7/6, 8/5, příklady do sešitu - 1. sloupeček: 13 -7 =___, 15 - 9 = __, 11 - 9 = ___, 14 - 8 = __/ 2. sloupeček: 7 + 8 = __, 16 + 4 =__, 3 +  9 =__, 8 + 9 =__, počítáme zpaměti 22/64, 65

11.10.

pro nemocné: 

Čj s. 24 - 25/1, 2, 3, M s. 7/1, 3 - ústně, 5, 8/3, Prv učebnice s. 8 - 9, pracovní sešit s. 9/2, 3, 4, 5, 6

8.10.

pro nemocné:

Čj s. 23/2, 3 , písanka s. 9/hruška, M s. 5/5, 7, 8, 6/1

7.10.

pro nemocné:

Čj s. 22/3 - jen ústně, 23/1, písanka s. 9 - po cv. jablko, čítanka s. 26 - 28, M 4/A s. 32/4, 5 - jen ústně, 6, M 4/B s. 5/4, 9, Aj s. 8/1 - poslech, otázka How old are you? Kolik je ti let?  I am 7. + nakreslit dort s počtem svíček svého věku s. 9/3

6.10.

pro nemocné:

Čj: přepsat do školního sešitu věty a doplnit znaménka - Paní prodavačku slušně pozdrav___ (mírný rozkaz) S nákupem přijď okamžitě domů___ (důrazný rozkaz) Nedělej babičce zbytečné starosti__(mírný rozkaz)

M: Ps s. 30/2, 31/3, 5, 6, 7, 32/1, 2, 3, počítáme zpaměti s. 22/63

Prv uč. s. 8

4.10.

pro nemocné:

Čj s. 22/1, 2, M s. 29/vybarvit jen panáčka vpravo nahoře, s. 30/2 - jen první dva sloupečky, úloha 3 a 4 - ústně, cv. 5, Prv - příští hodinu si napíšeme opakování - procvičit s. 8 z pracovního sešitu (nic nepsat - jen ústně)

Děti si mohou začít sušit listy. Budeme z nich tvořit. 

1.10.

pro nemocné:

Čj https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-oznamovaci/cviceniC2.html

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-tazaci/cviceniA1.htm,

M s. 28/6, 7, 29/jen levá polovina stránky - poznávání a vybarvování geometrických tvarů

30.9.

Dú: Písanka s. 7/Zapisuj slova, která začínají ( za každé písmeno napsat alespoň 3 slova)

pro nemocné:

Čj s. 21/1, 2 - vyber si 4 věty, které zapíšeš, 3, Písanka s. 7/cv. jablko a hruška, M s. 28/1, 2, 3, Aj - opakování slovíček s. 4, čísla 1 - 10   https://www.youtube.com/watch?v=85M1yxIcHpw

29.9.

pro nemocné:

Čj s. 20, písanka po slovo Čáslav, čítanka s. 20 - 21, M s. 27/1, 3, 4, 6, PRV (učebnice + pracovní sešit) Naše vlast

24.9.

pro nemocné: 

Čj: seznámení s větou oznamovací - https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-oznamovaci/cviceniA1.htm

písanka s. 6 (po slovo Čeněk), M s. 26/5, 6

23.9.

pro nemocné:

Čj - písanka s. 5, M s. 26/1, 2, Aj - procvičování slovíček s. 4 - 5, čísla 1 - 10

22.9.

pro nemocné: 

Čj s. 19, M s. 25 (rýsuj lehce a přesně), písanka s. 5, Prv s. 6 + Ps s. 6

21.9.

pro nemocné:

Čj s. 17 - 18, písanka s. 4/cv. jablko a hruška, M s. 24/1, 2, 3

20.9.

Dú: Dnes jsou děti bez úkolu. Pracovní učebnici, ze které mají úkol, mám u sebe:)

pro nemocné: 

Čj s. 16/1 - tři věty přepsat, 2, 3, M 23/3 - přepsat na papír a vypočítat, 4, Prv (Ps) s. 5

17.9.

pro nemocné:

Čj s. 14 - 15, písanka s. 4/po slovo Bystřice (každé slovo napsat 2x - krásně:), M s. 22/5, 23/2

16.9.

pro nemocné:

Čj s. 12, 13/1, M s. 22/2, 3, 4, písanka s. 3, Aj s. 4 - 5, s. 7/ čísla 1 - 10

15.9.

pro nemocné:

Čj písanka s. 3/po slovo bobule, M s. 21/3, 5, Prv (Ps) s. 4

13.9.

pro nemocné:

Čj s. 11/1 + přepsat prvních 8 jmen do sešitu, M 4/A 20/2, 5

10.9.

pro nemocné:

Čj s. 10/1, 2, 3, čítanka s. 13 - 14, M 4/4, 7

9.9.

pro nemocné: 

Čj s. 7/3, 8/1, 9/1, 2, písanka s. 1,  M s. 3/6, 4/2, 5

8.9.

pro nemocné:

M s. 3/2, 4, 5, 7,   Čj s. 7 (ve 2. cv. si musí vymýšlet jména), písanka s. 1/jen písmena A, a

3.9.

Dú: Čj s. 5/2, 3

Děti musí každý den doma číst nahlas - 10 - 15 minut. Opět mi budou každé ráno ve škole předkládat notýsky se zapsanou četbou. Čtení zapisujte ze zadní strany notýsku - datum - co dítě četlo - stránky - Váš podpis. ( př. 3.9.   Kvak a Žbluňk  5 - 7  Macháčková) Děkuji. 

7.9.

pro nemocné:

Čj s. 6 + práce s textem ( Kolik má příběh vět? Přečíst 2. větu. Kolik má 3. věta slov?), čítanka četba s. 4 - 7, Dú - čítanka s. 7/přepsat báseň 

M 4/B s. 2/3, 5, 6, 8