4.A Borsová

15.- 19.11.

Text: Secret animal agents (časopis Click JanuaryúFebruary 2020)

Desribing animals: They are../ They have got.../ They can...


8. - 12.11.

Domácí úkol (do 18.11.): Popiš zvíře podle cvičení z pracovního sešitu 73/3 a doplň, co umí + obrázek (A4).                    Použij věty:  I am ../I´m ..., I have got .../I´ve got .../ I haven´t got ..., I can..../ I can´t ...

Učebnice str. 86/87 - popis zvířat, sloveso mít (osoba I/they/we) + části těla

Pracovní sešit: strana 73


1. - 5.11.

Unit 7 Long legs, short legs 

Učebnice str.84/85 - části těla, popis zvířete, sloveso mít

A song: A tortoise can´t dance

Pracovní sešit: strana 72


26. - 27.10.

Review 3 - učebnice strana 82/83


18. - 22.10.

Učebnice str. 80

Making your own playground: pracovní sešit str.71/72

Doučování 21.10.: procvičování předložek https://wordwall.net/resource/9408089/prepositions


11. - 15.10.

Domácí úkol (kategorie slov) https://wordwall.net/play/23438/489/296

Procvičování předložek + Where is/are ... ? / It´s/They´re ...: pracovní sešit 67

Sound "sh": pracovní sešit 66

4. - 8.10.

Učebnice str. 76/77 - Welcome to the circus, domácí úkol: poslech a čtení textu nahlas                                                            Aktivita navíc: děti mohou přinést svoji nahrávku v mobilu (pokud mohou) nebo zkuste využít aplikaci v mobilu/na počítači: https://vocaroo.com/, pro uložení nahrávky klikněte na Save and share, potom lze poslat emailem: iveta.borsova@seznam.cz

29.9.

Procvičování předložek:  https://wordwall.net/play/7124/325/220

Domácí úkol: pracovní sešit 64/3


20. - 24.9.

Učebnice str. 74/75 - předložky místa + navíc: behind, in front of, between

                                 - otázky: Where is ...? It is .. /Where are ...? They are ....

Pracovní sešit: strana 63

Domácí úkol: Songbook - nalep písničku (kopie), doplň chybějící slova ze str. 73


13. - 17.9.

Hodiny spojeny - opakování slovní zásoby U6 In the playground + předložky (in, on, under, next to)

15.9. Internatinal Dot Day

The story by Peter H. Reynolds : https://www.youtube.com/watch?v=Clpw7PG7m1Q

A song: https://www.youtube.com/watch?v=r_I43cxDQ-o


2.9. Úvodní hodina - Welcome back to school!

Unit 6 Let´s play today!  slovní zásoba, strana 73 + pracovní sešit 62/1

Pracovní list U6 Vocabulary 1 - cvičení 1, cvičení 2 - dodělat doma