Anglický jazyk 9.tř.

27.11.Mc

Poslechli jsme a vypracovali uč. 25/4,5 a udělali PS 18/3 a PS 19.

26.11.Mc

Vyprávěli jsme si o díkuvzdání, jeho původu a tradicích.

25.11.Mc

Udělali jsme v uč. 25/3a,b a PS 18/1,2.

24.11. Mc

Vysvětlili jsme si používání just, already, yes, zapsali slovíčka 1C a udělali stranu v uč. 24.

20.11. Mc

Psali jsme test z nepravidelných sloves, udělali PS 16/1,3 a PS 17/4,5.

19.11. Mc

Udělali jsme PS 16/2, poslechli si komiks v uč. 22 a udělali v uč. 23/2.

18.11.

Vysvětlili jsme si používání since x for a udělali PS 15/5.

13.11.

Dne 20.11. budeme psát test na nepravidelná slovesa (viz seznam sloves ode mne).

Dnes jsme psali test ze slovíček 1CD, udělali PS 15/6,7 a zapsali slovíčka 1B.

12.11.

Dnes jsme udělali v učebnici str. 21/5,9 a PS 14/3,4.

11.11.

Opravovali jsme test, vysvětlili si tvoření otázky v předpřítomném čase, který jsme nadále procvičovali.

Dne 13.11. budeme psát test na slovíčka 1CD.

10.11.

Dnes jsme psali test na opakování 1. lekce.

6.11. Aj Mc

Dnes jsme dělali PS 14/1,2 a do sešitu zapsali tvoření kladných a záporných vět v předpřítomném čase.

5.11. Aj Mc

V úterý 10.11. budeme psát test - 1. lekce. Látka: minulý čas prostý vs. průběhový, used to, could x couldnt't, had to x didn't have to

Dnes jsme si zapsali slovíčka 2A a udělali cvičení v učebnici 20/3.

4.11. Aj Mc

Příprava na test, opakování minulých časů, used to a could:

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=4061

https://agendaweb.org/exercises/verbs/past-simple/affirmative-negative-write

https://agendaweb.org/exercises/verbs/past-continuous/write-2

https://agendaweb.org/exercises/verbs/past-continuous/simple-continuous-1

https://test-english.com/grammar-points/a2/used-to/

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=8397

3.11. Aj Mc

Ve čtvrtek 5.11. budeme psát test na slovíčka - od Introduction A po 1B.

19.10

Od 20.10. se na hodiny p. uč. Machové přihlašujte přes tyto údaje:

ID 486 089 9505

heslo: 1uE3FGkm

9.10. AJ Mc - POZOR ZMĚNA!!

Dne 16.10.(PÁTEK MÍSTO STŘEDY) budeme psát test na minulé časy - minulý prostý vs. minulý průběhový.

30.9. Aj Mc

Dne 6.10. budeme psát test na budoucí časy - will x going to.

10.9. Aj Mc

- do 30.9. zaplatit 296Kč za pracovní sešity

- 16.9. píšeme opakovací test - téma: ever x never (předpřítomný čas), should x shouldn´t, must x mustn´t, have to x don´t have to

Aj 9 - Ja

https://docs.google.com/document/d/1k2halSJ2yAfE7zP-iOpJMYc1hfc8o8KA4Cb5ZjjKngg/edit?usp=sharing - odkaz na Google disk s informacemi