Chemie 9.tř.

Učivo


září 2021    Opakování : prvky  a sloučeniny

                      Názvosloví látek- halogenidy, oxidy.

                      Chemická reakce. Typy.


říjen  2021   Názvosloví látek- kyseliny, hydroxidy, 

                    Redoxní reakce.

listopad      Názvosloví látek - soli.

                   Elektrolýza.