Chemie 8.tř.

Učivo


září 2021    Opakování : prvky  a sloučeniny

                      Názvosloví látek- halogenidy, oxidy.

                      Chemická reakce. Typy.


říjen  2021   Názvosloví látek- kyseliny, hydroxidy, 

                    Redoxní reakce.

listopad      Názvosloví látek - soli.

                   Elektrolýza.

prosinec 2021 Organická chemie- úvod

leden: 2022: Uhlovodíky.

                      Alkany, alkeny, alkyny.

únor 2022:   Areny.

                    Deriváty uhlovodíků.

březen 2022: Deriváty uhlovodíků .

                        Halogenderiváty, dusíkaté a kyslíkaté deriváty.

duben 2022:  Alkoholy.

                        Karbonylové sloučeniny. Aldehydy a ketony.

                        Karboxylové kyseliny.

květen 2022: Přírodní látky .

                        Sacharidy. Tuky. Bílkoviny. Nukleové kyseliny.