Občanská výchova 7. třída

Vložte svůj text...

OV - hromadné sdělovací prostředky (TV, internet, rozhlas, tisk)

Rv - ekonomika domácnosti (příjmy, výdaje)


OV - sociální skupina "Škola"

RV 2. 11.

Komunikace v rodině, agresivita - pasivita - asertivita


učivo: sociální skupiny - rodina, třída

úkol: 1. vymezení sociální skupiny "škola"  2. jaká je ve škola úloha výchovného poradce?