Strašidelná světýlka

V pátek 5.listopadu se konala tradiční podzimní akce Strašidelná světýlka, kterou organizovala Rodičovská unie ve spolupráci s Městysem Velké Poříčí za finanční podpory Strategie CLLD MAS Stolové hory, z.s. Akce se mohla jmenovat "Děti dětem", protože bez pomoci 22 dětí ze 6. a 7.třídy by se tento podvečer nemohl konat. Vše začalo lampionovým průvodem z náměstí přes Olšinu, která byla krásně vyzdobena výrobky dětí naší školy. Účastníky čekaly v Olšině děti přeměněné za strašidla. S naší asistentkou paní Monikou Fialovou, maminkami paní Ivou Boukalovou a Vlaďkou Kaválkovou pomohly navodit tajemnou atmosféru listopadového (dušičkového) večera. Cílem bylo sousedské setkání v prostoru za hasičárnou, kde se rodiče mohli pobavit s ostatními, zahřát se čajem či svařeným vínem, nebo si upéci párky, ale hlavně si užít čas se svými dětmi. Ty navíc mohly plnit různé úkoly v prostoru in line hřiště, které pro ně připravili žáci školy pod vedením paní učitelky Ivety Borsové a paní knihovnice Petry Strnadové. Velké díky za pomoc s akcí patří panu učiteli Pavlu Lokvencovi, paní Janě Pitašové a paní Monice Heinzelové. Děkujeme všem, kteří přišli v maskách a večer si užili.


Poříčské slavnosti

V sobotu 11.9. se konaly Poříčské slavnosti, které byly letos spojeny s oslavami osamostatnění Velkého Poříčí od Hronova. Rodičovská unie připravila program na téma "Zázraky poříčské přírody", ve kterém si účastníci mohli vyzkoušet různé pokusy s vodou, vyrobit si letadlo, namalovat něco na kamínky, poznat naši galaxii, připravit si hranici na oheň, otestovat hmatem různé materiály nebo si vyběhnout na Sněžku (zapřaženi do saní). Na stanovištích tradičně pomáhali učitelé z naší školy, několik rodičů a hlavně ve velkém počtu žáci, kteří se aktivně zapojili do organizace a příprav před akcí. Po celé odpoledne byl připraven bohatý program, kde si každý mohl vybrat zábavu podle své chuti a nálady a vše bylo zakončeno ohňostrojem u kostela. Děkujeme všem za pomoc!