Vlastivěda + Přírodověda 5.tř.

Vložte svůj text...


Vl -  Národní obrození, revoluční rok 1848, "Národ sobě"

 - Výroba elektřiny - typy elektráren

12.11. úkol z Př a Inf zadaný dnes na pondělí 16.11. se odkládá o týden, tedy až na pondělí 23.11. !!!

Př - vápenec - charakteristika, krasové oblasti


Vlastivěda - století páry, průmyslová revoluce

Přírodověda - nerosty a horniny

Hudební výchova: připravte si krátké povídání o své oblíbené skupině, zpěvačce či zpěvákovi. Prostě o něčem, co rádi posloucháte. Povídání doprovodíte fotografií a samozřejmě ukázkovou písničkou (s videem)... Po Vašem příchodu do školy se postupně s těmito referáty představíte před třídou všichni... Mimochodem - bude to na známku. Mějte se!

Vlastivěda:

- dokončili jsme období panování Marie Terezie a jejího syna Josefa II.

úkol: výpisky + ze strany 17 v učebnici vypracujte obrázek "složení vesnického obyvatelstva".
Zdravím všechny!!

Prosím všechny žáky, aby se na mé hodiny přihlašovali do své třídy (5. třída).

Zároveň se přihlašujte včas, prosím. Zatím vše funguje dobře, tak ať to tak i zůstane.

Veškeré přihlašovací údaje znáte, nebo je najdete na webu školy. Jde o hodiny vlastivědy, přírodovědy, hudební výchovy...

Ondřej Hůlek