Zeměpis 7.tř.

Většinu úkolů, materiálů a známky najdete na Google učebně Zeměpis 7

25.11. Rakousko, Švýcarsko


23.11. Polsko, Rakousko


18.11. Test Slovensko, Maďarsko, Německo

16.11. Samostatná práce, tajenka

3. 11. Státy Slovensko a Maďarsko


14. 10. Regiony Evropy, uč. stránka 47.

20. 10. Střední Evropa, charakteristika, státy střední Evropy