Přístup do webové aplikace Bakaláři.  Informace k obsluze programu jsou zde.

Aktuální informace ze školy

V úterý 21.6. proběhlo slavnostní vyhlášení Ocenění Rodičovské unie za hojné přítomnosti rodičů, dětí, zaměstnanců a přátel školy, sponzorů z firmy Alprim CZ s.r.o a Elektro Drapač s.r.o. Žákyní roku se stala Michaela Šrůtková, žákyně 9.třídy. Vítězem sportovní kategorie Aneta Gultová, přírodovědné kategorie Bára Šrůtková a humanitní Anna Úlehlová,...

Ve středu 15.6.2022 se naši žáci zúčastnili besedy s por. Mgr. Miroslavem Mervartem, preventistou Územního odboru Náchod Policie ČR. Dozvěděli se mnohé nejen o samotné práci policistů, ale i o o organizaci PČR. Těm starším pak p. Mervart zodpověděl jejich všetečné otázky.

oznamuji Vám, že dle školského zákona č. 561/2004 Sb. par. 24 odst. 2 jsem na den 30. 6. 2022 vyhlásil volný den ředitele školy.

Zveme Vás na informativní schůzku rodičů budoucích žáků první třídy ZŠ Velké Poříčí ve školním roce 2022/23, která se uskuteční ve čtvrtek 23.6.2022 v 16:00 hod. v 1. patře budovy školy.

Ke Dni dětí proběhne ve středu 1.6.2022 v naší škole celoškolní projektový den Napříč školou. Žáci naší školy vytvoří skupiny napříč věkovými kategoriemi, budou plnit úkoly na téma ČÍSLO 112. Projektový den je organizován ve spolupráci se záchrannými složkami. Bližší informace o organizaci dne dodají třídní učitelé.

Dne 25.5.2022 v 16:00 proběhne v jazykové učebně (přízemí školy) informativní schůzka týkající se zájezdu do Anglie. Žádám rodiče přihlášených žáky, aby se na schůzku dostavili.

Ve středu 25.5.2022 se od 15.00 do 17.00 hod. konají konzultace pro rodiče, na kterých můžete získat informace o prospěchu a chování žáků. Zveme všechny rodiče a především rodiče žáků 2. stupně. V dané době budou přítomni všichni vyučující.

TJ Velké Poříčí a Fotbalová asociace ČR Vás zve na nábor. Přiveďte svého malého fotbalistu nebo fotbalistku do místního klubu a nastartujte jeho cestu ke hvězdám. Bližší informace zde.

Základní škola Velké Poříčí, okr. Náchod                                                                      telefon ředitelna: 491 482 286

Náměstí 320                                                                                                                  mail: dole@zsvporici.cz

549 32 Velké Poříčí                                                                                                        IČO: 75 015 731