Přístup do webové aplikace Bakaláři.

Aktuální informace ze školy


Škola nemá povinnost vydávat potvrzení o negativním testu žáků pro účely doložení této skutečnosti (např. kadeřnictví, amatérský sport, ...). Skutečnost, že žák byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami se doloží čestným prohlášením.

Výuka žáků 1. stupně bude probíhat dále rotačním způsobem v nezměněné podobě. Žáci 1. stupně budou testováni pouze 1x týdně tj. v pondělí nebo po příchodu do školy. Bude probíhat výuka tělesné výchovy ve venkovních prostorách.

V týdnu od 3.5.2021 začíná rotační výuka žáků 2. stupně. V tomto týdnu se prezenčně budou učit žáci 7. a 8. třídy, žáci 6. a 9. třídy se vyučují distančně. V následujícím týdnu se prezenčně vyučují žáci 6. a 9. třídy, distančně žáci 7. a 8. třídy.

Ve čtvrtek 29.4.2021 lze získat informace o průběžném vzdělávání na on line konzultacích, kdy v době 15:00 - 17:00 hod. můžete přes videokonferenci Zoom kontaktovat vyučující. Přihlašovací hesla jednotlivých vyučujících naleznete na stránkách školy nebo Vám je mohou sdělit Vaše děti.

Děkujeme všem rodičům za pomoc související s nástupem dětí do školy po distanční výuce.

Od pondělí 12.4.2021 nastala zásadní změna v dopravě ve Velkém Poříčí. Vzhledem k uzavření části ulice Náchodská, bude doprava vedena přes náměstí ve Velké Poříčí. Z tohoto důvodu se velmi navýší četnost projíždějících automobilů.

Výuka ve dnech 29. - 31.3. bude nadále probíhat, ale vzhledem k dlouhodobému zatížení dětí on line výukou, bude výuka částečně upravena. Ve dnech 30. - 31.3. (úterý, středa) nemusí být každá hodina vedena on line formou, ale může být zadána samostatná práce, kterou si žáci mohou časově rozvrhnout a vypracovat svým tempem. V těchto dnech mohou po...

Pozvánka na akci knihovny městyse Velké Poříčí, která se koná v pátek 26.3.2021 je zde.

Aktualizované údaje k zápisu do první třídy jsou zde. Obecné informace k zápisu ve formě přehledného plakátku jsou zde.Základní škola Velké Poříčí, okr. Náchod                                                                      telefon ředitelna: 491 482 286

Náměstí 320                                                                                                                  mail: dole@zsvporici.cz

549 32 Velké Poříčí                                                                                                        IČO: 75 015 731