Přístup do webové aplikace Bakaláři.  Informace k obsluze programu jsou zde.

Aktuální informace ze školy


Školní žákovský parlament vyhlašuje soutěž o POŘÍČSKÉHO BERÁNKA, letos na téma VÁNOČNÍ HVĚZDA. Vytvořte vánoční hvězdu, odevzdejte svým třídním učitelům a učitelkám. Výrobky budou vystaveny v přízemí budovy školy. Ukončení soutěže 3.12.2021.

Dle mimořádného nařízení MZ se ve dnech 22. a 29.11.2021 (pondělí) uskuteční testování žáků antigenními testy na COVID-19.
Testování nepodstupují žáci, kteří doloží,
a) že mají více než 14 dnů po plně dokončeném očkování nebo
b) že jsou v ochranné lhůtě po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního
testu na covid-19)...

Rodičovská Unie ve spolupráci se ZŠ Velké Poříčí srdečně zve všechny naše žáky a jejich rodiče na "Lampionový průvod strašidelnou Olšinou" Více informací zde.

Žáci naší školy se zúčastnili Běhu do zámeckých schodů, který letos proběhl v okolí zimního stadionu. Zámecké schody se opravují. Naše škola byla opět úspěšná. Výsledky si můžete prohlédnout zde. Fotografie budou v sekci "Co se děje ve škole".

Knihovna ve Velkém Poříčí pořádá pro děti naší školy pravidelný kroužek čtenářská dílna. Více informací zde.

Knihovna městyse Velké Poříčí pořádá pro děti Noc s Andersenem. Nocování v knihovně proběhne v pátek 1. října 2021.

Dle § 24 ods. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) byl vyhlášen na pondělí 27.9.2021 volný den ředitele školy. Výuka v tento den neprobíhá, žáci nemohou přijít do školy. Žáci mají nárok na nedotovaný oběd. Školní družina bude pro zapsané žáky v omezeném provozu 7.00 - 14.00 hod.

Zde najdete několik informací ohledně programu Bakaláři. Do Bakalářů se přihlásíte přes naše webové stránky, kde na úvodní stránce najdete odkaz nebo klikněte zde.Základní škola Velké Poříčí, okr. Náchod                                                                      telefon ředitelna: 491 482 286

Náměstí 320                                                                                                                  mail: dole@zsvporici.cz

549 32 Velké Poříčí                                                                                                        IČO: 75 015 731