Domácí úkoly 3.A

27.11.

Čj - PL - str,. 25 / cv. 5 a PS Hravá vyjmenovaná slova - str.3 / cv.4

M - učebnice - str. 45  - projít si a zopakovat, PS str. 14 / cv. 10,11, Dú - úkol 12 a13


26.11.

Čj - procvičovali jsme rozdíl mezi dvojicemi slov - být a bít - PS Hravá vyjmenovaná slova - str. 4 - zapamatujte si, cv. 7 ústně, od osmé věty napsat do sešitu a označit číslicí počet slov v každé větě

M - učebnice - str. 40 / cv. 29,30 - ústně, PS - str. 14 / cv.8

AJ - na pondělí si mají děti přinést prstovou loutku  a barevnou hvězdu, dále se mají podívat v PS na str. 15 a zkusit si ústně, ve škole budeme psát

Tv

Vyzkoušejte si rychlé efektivní cvičení pro dobrou kondici: 

https://www.youtube.com/watch?v=vcnp42njr68

25.11.

Čj - procvičovali jsme vyjmenovaná slova po b, dále tvary slovesa být, Pl - str. 25 /cv.4

M - opakovali jsme sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti, dále příklady se závorkou a příklady, ve kterých nejsou závorky vyznačeny - učebnice - str. 39 / cv.25, str. 40 / cv. 28 - ústně, poslední dva sloupečky písemně do sešitu - prosím poslat

Čtení - str. 36,37      Písanka - str. 15 - napiš věty s danými příslovci


24.11

Čj - PL str.24 - cv.3 doplň a odůvodni, učebnice - str. 33 / cv. 8 ústně a cv.9 napiš slovní spojení do sešitu - prosím poslat

M - procvičovali jsme ústně slovní úlohy - učebnice - str.36 - 37, pak příklady se závorkou - str. 39 / cv.24 - poslední dva vypočítat do sešitu (prosím poslat) , zbytek ústně

Prv - práce s plánem Prahy, PS - str. 8 / cv. 2,3


23.11.

Čj - opakovat přehled vyjmenovaných slov zpaměti, slova příbuzná ke slovu být - učebnice str.33/ cv. 5,6 - ústně, cv. 7 je domácí úkol (od  čtvrtého řádku doplň a napiš do sešitu) - prosím poslat

M -  procvičujeme nadále sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti - učebnice str. 36  cv. 14 -  do sešitu vyřeš slovní úlohu (udělej zápis, vypočítej a napiš odpověď), ústně si projdi i úlohy na str. 37 ( 18, 20,21),  na str. 39 procvičuj příklady ve cv. 22, poslední dva sloupečky napiš do sešitu a proveď zkoušku -  zapisuj takto:  51 - 22 = 29        29 + 22 = 51    - prosím poslat

Aj - opakuj věty v učebnici na str. 17, poslechni si a přečti cv. 3 na str. 18 a  potom zkus správně spojit v PS na str.14/ cv.1 a doplnit cv.2, dále si prohlédni v učebnici na str. 19 ve cv. 2  My star card,  na fólii doplň chybějící velká písmena a potom si vyrob svoji kartu na příští hodinu ve čtvrtek

Tv 

Zkuste si cvičit s profesionální trenérkou: https://www.youtube.com/watch?v=BjPi-QiVnwA

20.11.

Čj - procvičovali jsme vyjmenovaná slova po b - učebnice str.32/ cv.3,  PS Hravá vyjmenovaná slova - str.2, str.3 / cv. 1 a 2, Dú -  PL str. 24 / cv. 2 - prosím poslat

M - dále procvičovat sčítání a odčítání zpaměti, tentokrát s přechodem desítky - učebnice - str. 36 a 37/ cv. 12 a 17 na fólii, cv. 15 a 19 - opět z každého jeden sloupeček do sešitu

Dú - PS str. 13 / cv.2 a 4 -prosím poslat, dobrovolný úkol cv. 6

Nezapomeňte také na čtení :-)19.11.

Čj -  procvičovali jsme tvary slovesa být - učebnice - str. 32 / cv.3  - ústně, cv. 4  - písemně do sešitu, dále jsme opakovali tvrdé a měkké souhlásky a slova mnohoznačná

 Aj - opakovali jsme známá slovíčka, barvy a čísla, procvičovali věty na str. 17 v učebnici, na str. 18 jsme dělali poslech - cv.2, PS - prošli jsme domácí úkol - cv.2 a udělali cv.3

Dú - děti si mají vystřihnout z papíru hvězdu libovolné barvy a vyrobit  jednu jednoduchou prstovou loutku z papíru

M - udělali jsme sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti - učebnice - str. 34,35 - Dú - do sešitu poslední sloupeček ze cv.4 a 9, PS - str.13 / cv. 1,3,5

TV

Dnešní cvičení dostupné zde: https://www.youtube.com/watch?v=Luc5EKVbjPg

18.11.

Čj - procvičovali jsme řadu vyjmenovaných slov po b, učebnice - str. 32 / cv. 1 slova příbuzná se slovem být, PL - str. 23 / cv. 2 - doplň a odůvodni pravopis. str. 24 /cv. 1 - vyber a zapiš vhodná slova z nabídky

M - procvičovali jsme numeraci do 100 s přechodem desítky ( 54+7, 81-8, apod.),  dále učebnice - str. 30/ cv. 40 - ústně, PS - str. 12 / cv. 7 vypočítej výhodně a cv. 8 je domácí úkol - prosím poslat

Čtení - str. 31 a 34  Pís - str. 14 - dokonči stránku, Dú - str. 15 - první úkol - piš číslovky slovy


16.11.

TV

Dnes na vás čeká lekce aerobiku: 

https://www.youtube.com/watch?v=eBfBpJ6kyjs

13. 11.

Čj - učebnice str. 31 / cv. 1 - vyjmenovaná slova po B - děti se mají naučit nazpaměť řadu vyjmenovaných slov, do malého sešitu ( žlutý se zebrou  :-)  ) si je zapsaly a nalepily, na další stránku si mají nalepit obrázek s prvním slovem být a zapsat k němu z učebnice na str. 32 slova příbuzná 

- cv.2 / str. 31 je domácí úkol - zapiš jednotlivá vyjmenovaná slova do sešitu a očísluj správné pořadí,  doplň chybějící slovo ( prosím poslat )

 - na PL str.23 jsme dělali cv.1

M - PS - str.10/ cv.8, str.11 / cv.3,5, str.12/ cv. 9 ( DÚ - prosím poslat)

učebnice - str.30 / cv. 38 -vypočítat do sešitu třetí a čtvrtý sloupeček

Pč a Vv - děti mají za úkol vyrobit, jak si představují nějaké strašidlo z pražských pověstí ( mohou použít látku, vlnu, vatu, barevný papír, roličky od toaletního papíru, drátek apod.) Zapojte fantazii a těším se na výstavu strašidel :-)

Nezapomeňte stále procvičovat hlasité čtení.

Jak už jistě víte, v pondělí 16. 11. nebude probíhat online výuka. Děti si mají v tomto čase zkusit vypočítat matematickou soutěž Klokánek. Třeťáci letos patří do kategorie Cvrček. Zadání je možné vytisknout a správné odpovědi označit, případně pište výsledky do sešitu ( např. 1 B )  Zadání vám pošlu v neděli do emailů, výsledky potom v úterý. Prosím, ať si děti samy provedou kontrolu a vyhodnocení. Letos se to nikam neposílá, je to pouze orientační. Ve středu si to společně projdeme. Moc děkuji  za spolupráci.


12.11.

Tv

Zumba pro dětihttps://www.youtube.com/watch?v=4k68GoKs0mY

Čj - Pl . 23 / cv. 1 (d), cv.2  - vymysli slova příbuzná , učebnice - str. 31 / cv. 1 - ústně a,b

Aj - PS -učebnice - str. 16, 17 - procvičuj čtení nových vět ve cv. 1, PS - str. 13 / cv. 1 - čti a očísluj pořadí vět, cv. 2- doplň správně z nabídky a vybarvi hvězdu

M - učebnice - str. 25 - opakování polopřímek, PS - str. 10/ cv. 9,10, str.12 / cv. 11,12

11.11.

Čj - učebnice - str. 30 / cv.2, 3 ( opakování stavby slov), PL - str.23 / cv.1 - úkol a,b,c

M - PS - str.11 / cv. 1,2, učebnice - str. 24 / cv. 61, 63 - poslední dva sloupečky do školního sešitu

Procvičovat násobilky !

Čítanka - str. 25

Písanka - str. 14 - půl stránky  (po slovo míč) - zapisuj podle vzoru k podstatnému jménu vhodná přídavná jména, domácí úkol - str. 13 - doplň podle vzoru přídavná jména a vylušti tajenku


Info ze školní družiny

Posílám odkaz na družinovou hru. Zapojit se mohou i děti, které do družiny nechodí.

https://zs-velke-porici2.webnode.cz/informace-pro-rodice-druzina/

10.11.

Nezapomeňte si vyzvednout ve škole sešit a pracovní listy!

Čj - str. 30 / cv. 1 - přečíst, ústně projít úkoly a, c, d, úkol b - napsat do sešitu

M -  PS - str. 10/ cv.6  str. 10/cv.7 a str. 11 / cv. 6 - domácí úkol, učebnice - str. 28 / cv. 17 a 22 - z každého napsat a vypočítat poslední sloupeček do sešitu - prosím poslat

 Prv - učebnice - str. 10 - pročíst a prohlédnout plán Prahy, hledat názvy mostů, ostrovů, náměstí, významných staveb atd. , PS - str. 8 / cv. 1 - doplň chybějící písmena do textu

9.11.

Čj - učebnice - str. 29/ cv. 1 - opiš hádanky do sešitu a udělej úkoly a,b, úkol c si připrav na zítrější vyučování ústně

M - PS - str. 9/ cv. 1,2,3

 Aj - učebnice - str. 16 / cv. 1,2 - procvičuj čtení říkanky, PS - str. 12 / cv. 1 - zakroužkuj a

Tv

Vyzkoušejte si pohybové aktivity s hudbou!

https://www.youtube.com/watch?v=lQTUX9_VGTw

6.11.

Čtení - str. 23,24    Psaní - str. 13 - první úkol ( oprav a správně napiš věty)

M -  PS - str. 4 / cv.19, str.6 / cv. 12,13,14, str. 8 / cv. 10,12


5.11.

Čj - str. 29 - cv.4 - doplň a napiš do školního sešitu poslední dva řádky, označ červeně a modře tvrdé a měkké slabiky, zelenou pastelkou označ slova trojslabičná (prosím poslat)

Aj - učebnice str. 14 - 15 - číst věty k obrázkům, PS - str. 11 - doplň názvy zemí

 M - učebnice str. 17 / cv. 6 ústně, PS - str. 7 / cv. 1,4 , str. 8 / cv. 11  a cv. 8 a 9 je domácí úkol ( prosím poslat)Tv

Zde je o něco méně náročný druhý díl cvičení na doma: 

https://www.youtube.com/watch?v=jXT0xTeBJBs

4.11.

Čj - str. 28/ cv. 3  (do školního sešitu), str. 29 / cv. 4,  domácí úkol - PL - str. 20  dole  cv. 1  (pracuj podle zadání)

 M - PS - str.6 / cv.15, str. 7 / cv. 6,7 a učebnice - str. 16 / cv. 5 procvičit ústně a poslední 2 sloupečky vypočítat do školního sešitu

Čtení - str. 22    Psaní - str. 10 - 11 doplň písmena a přepiš, přidej obrázky  (úkol na výtvarnou výchovu) - na vše máš celý týden :-)


3.11.

Čj - opakovali jsme nauku o slově - PL str. 20 / cv. 1 - a,b,c  a d,e je za domácí úkol, učebnice - str. 28 1,2

 M - PS - str.5 / cv.7, str. 7 / cv. 2,3 a  domácí úkol - str. 5 / cv.9 - porovnej ( prosím poslat)

 Prv - učebnice - str. 9, Ps - str.7 / cv. 3,42.11.

Tv

Zvládnete cviky stejně dobře jako děti na Slovensku? 

https://www.youtube.com/watch?v=gVBtPnMg7XI

Čj - opakovali jsme učivo z minulých hodin

M - str. učebnice - str. 10/ cv. 40 - poslední dva sloupečky do sešitu ( prosím poslat), PS - str. 4/ cv. 16,17,18 a str. 5 / cv. 1,4,5,6

 Aj - učebnice - str. 14 - 15  pustit si poslech a zkusit přečíst  ( obrázky 1 - 4)


23.10.

Čj - PL č.2 Tak to jsem já (sloh)

Čtení - str. 19 - 21    Psaní - str. 10 - dopiš opravené věty

M - učebnice - str.5 / cv. 16,17, PS - str.3 / cv. 6,8,9,10,11

Úkol na prázdniny - procvičovat hlasité čtení a násobilky !

Jinak si prázdniny hezky užijte a doufám, že se po nich sejdeme už ve třídě.


22.10.

Čj - učebnice - str. 27 - opakování  Nauka o slově cv. 1  ústně, bod f) do školního sešitu - vymysli slova příbuzná se slovy hrad a les

 M - učebnice str. 4 / cv. 7, str.5 / 14,15 , PS str. 1 / cv.10, str.2 / cv. 14,16,17,18

 Aj - PS - str. 10/ 1,2,3


Tv

Zde je odkaz na zábavný tělocvik, do kterého můžete zapojit celou rodinu!

https://www.youtube.com/watch?v=5H1n1DJB0wM

21.10. 

Čj -  slova příbuzná PL - str. 19 - cv. 2,3,4

M -  modrý PS - str. 1 / cv. 2,3, str. 2 / cv. 11, 13, 15, str. 3 / cv. 3,4,5 , procvičovat násobení a dělení

Čtení - str. 19 -21,  Písanka - str. 10 - přepiš psacím písmem správně 5 vět


20.10.

Čj - učebnice - str. 26 - slova příbuzná ( ústně ), PL - str. 19 / cv. 1

M - opakovat násobky ! , PS str. 1 / cv. 4,5

Prv - učebnice - str. 8, PS - str. 6 / cv. 3, str. 7 / cv. 1, 2


19.10.

Čj - učebnice str. 24 - slova citově zabarvená, PL - str. 17 dokončit

M - PL - násobilka nezlobilka 21 - příklady s houbičkou, nová učebnice - str. 3 / cv 2,3 útsně a cv. 4 ( 2 poslední sloupečky )do domácího sešitu, nový PS - str. 1 / cv. 1,6,7,9, cv. 8 - dobrovolné

Aj - učebnice - str. 13 -   cv. 1  pustit si video a opakovat spojení I´m, He´s, She´s, přečíst a přiřadit správně věty ve cv. 2 ( jen ústně), do malého sešitu namalovat sebe a svého kamaráda a napsat o nich podle vzoru v učebnici - cv. 317.10.

Pozdrav slunci na pondělní hodinu Tv zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=a9JNYgb_YnY

16.10. 

Čj -  slova nadřazená, podřazená, souřadná  uč. str. 23 / cv. 1,2,3 + PL - str. 16 / cv. 1,2,3 - dokončit , slova mnohoznačná - uč - str. 24 / cv. 1,2 + PL - str. 17/ cv. 1

M - str. 30,  PL - násobilka Nezlobilka  č. 20,  v učebnici na str.  32 můžeš procvičovat opakování, po návratu do školy si napíšeme :-)

Pč + Vv - zkus vyrobit nějaký výrobek z podzimních plodů ( zvířátko z kaštanů, žaludů, bukvic, korále ze šípků, jeřabin,  nebo nalep na papír koláž z listů a domaluj,  apod.).  Výrobek můžeš vyfotit a poslat mi na WhatsApp, či přinést po prázdninách do školy. Budu se těšit   :-)

Nezapomínej  také procvičovat čtení !


15. 10.

M - PS - str.29 / 8,9, procvičovat o kolik více, méně a kolikrát více, méně, str. 30 /1

ČJ - slova souznačná učeb. str. 22 - 23, PL str. 16/ 1, 2

AJ - opakování čtení na str. 12 v učebnici, str. 12, 13/1 , PS str. 9/1, 214.10.  Dnešní práce pro ty, kteří se nemohli připojit na online výuku:

Čj -  učebnice - str. 22 / cv. 3 ( k tučně vytištěným slovům říkej slova protikladná), PL - str. 15 / cv. 3 a 4

M - str. 28 / cv. 5, str. 29 / cv. 5,6,7

Čtení - str. 17, 18      Psaní - str. 9

12.10.  M - str. 29/ cv.1,3

Pro nemocné:  M - str. 28/ cv. 1,2,6 , Čít - str. 14, 15, Pís - str. 8 - seřaď slova do vět - 5 řádků, Aj - učebnice - str. 12 / cv. 1 - poslech, čtení


9.10.  Pro nemocné: Čj - str. 21, M - str. 26

8.10.  M - str. 26 / cv. 3, 8

Pro nemocné: Pís - str.8 půl stránky, M - str.25 / cv.4,5, str. 26/ cv. 1,5, Čj - str. diktát  na str. 18, str.20


7.10.   Pís - str. 7 , Prv - PS - str. 6 / cv.4,5 ( na úterý )


6.10.  M - str. 24 ú cv. 4,5, Aj - PS - str.8/ cv.2

Pro nemocné: Čj - str. - 18, M - str. 25/ cv.1,2,3 , str.24/ cv. 3,4,10 , Čít - str. 11,12, Aj - str. 10,11 a PS - str. 8/ cv.1, Prv - učebnice - str. 6 - 7 - pročíst


5.10.  Pís - str. 7 - 4 řádky ( piš slova s danými skupinami )

Pro nemocné: Pís - str. 7 - 7 řádků, Aj - učebnice  str. 10


 1.10.  M - str. 22/ cv. 4,5 , Aj - pracovní list

Pro nemocné: Čj - str. 16,17,  M - str. 22,23/ 1,2, Pís - str. 5 - dokončit stranu, Čít - str. 8,9


30.9.  Čj - pracovní list str. 10/ cv.3,4

Pro nemocné: Čj - str. 15, M - str. 21/3


29.9.   Pís - str. 5 - napiš 6 rozkazovacích vět s vybranými slovesy, Aj - PS - str.7 / cv.2

Pro nemocné: Čj - str. 11/7 - diktát, str. 15 - párové souhlásky, M - str.21 / cv. 2,4,5,6,7 - zelený rámeček, Pís - str. 5 - dopsat první část (synonyma),  Čít - str. 8 - 9


25.9.  Pro nemocné:  Čj - str. 13,14,  M - str. 18, 20,21 - cv. 1

24.9. M - str. 18/ cv. 1,2 Aj - PS str.7 / cv. 1

Pro nemocné: Čj - str. 13, M - str. 20/ cv. 1,2,3,4 - žlutý rámeček,  Pís - str. 5 - 3 řádky, Aj - procvičovat barvy a čísla


23.9.  Čj - pracovní list - cv. 1,2

Pro nemocné: Čj - str.11, M - str. - 17, Prv - str. 4,5 a PS - str. 5/ cv. 5

22.9. Pís - str. 4 - 5 řádků, Prv -PS - str. 4/3Prv - Ps - str. 5/ cv.6 - na úterý

Pro nemocné: Čj - str. 10, M - str. 16, Prv - str. 4, Aj - str. 9, Pís - str. 4 - dokončit


21.9.  M - str. 16/ 4,7,  Aj - nalepit kartičku do sešitu a správně vybarvit pastelky

Pro nemocné: M - str. 15/ 5,6 str. 16/ 1,2, Pís - str. 4 - první 4 řádky, Čít - str.5 -7, Aj - colours - PS - str. 6/2


18.9. Pro nemocné: Čj - procvičovali jsme psaní u,ú,ů, M - str.5, str.13/ 1,2,


17.9. M - str. 15 / cv.2 - růžový rámeček (přepsat a vypočítat do malého sešitu)

Pro nemocné: Čj - str.9 / cv. 1, 2, M - 15 / cv. 1 -4, Aj - str. 8  a PS str. 6/1


16.9. Čj - PL č.4/cv.5

Pro nemocné- M - str. 14 +opakovat násobky, Čj - opakovat abecedu a psaní tvrdých a měkkých slabik, Prv - bezpečná cesta do školy - PS - str. 1 - dokončit, Pís - str.4/ druhý úkol, Čít - str. 12 -15


15.9. M - str. 14/ cv.4,6

Pro nemocné: Čj - str. 7, M - str. 14/ 1,2,3, Prv - PS - str. 3/cv. 1,2, AJ - str. 7/1,2, str. 8/1 a PS - str.5


14.9.  Pís - str. 3 - dokončit

 Pro nemocné:

M - str. 12/ 6

Aj - učebnice - str.6, PS - 5/1

Pís - str. 3 celá

Čít - str. 12 - 1511.9. Čj - str.7/cv.1 - naučit básničku

Pro nemocné:

Čj - str.6/cv.1 - vyprávěj podle obrázků, procvičovat dělení hlásek, str.7 - abeceda

M -   str. 10/ cv.7 - na volný papír, procvičovali jsme orientaci na číselné ose do 100 a opět násobilky


10.9.  M - str. 12/ cv. 3,5 ( cv.6 - dobrovolný úkol )

Pro nemocné: M - str.11/4,6, str.12/1,2 a nadále procvičovat násobilky,

Čj - procvičovali jsme slova souřadná a k nim slova nadřazená, dále abecedu

Pís - str. 2 - piš jména spolužáku podle abecedy ( příjmení - jméno )

 Aj - opakovali jsme v učebnici na str. 4 - 5,

procvičovat výslovnost podle obrázků v učebnici str. 5/2, 3


9.9. Čj- str. 5/ cv.6 - napiš věty správně do sešitu

Pro nemocné:  Čj - str. 5 - procvičuj ústně, vyzkoušej hru ve cv. 8 :-)

M - str. 11/ cv.3, jinak jsme procvičovali násobení a dělení 6 a opakovali řady násobků

Prv - str. 3 - cesta do školy - procvičit rozdělení dopravních značek


8.9. Matematika - str. 11 /cv.5, je třeba procvičovat násobilku 2 - 6

Prvouka - str. 2 /cv.2,  Aj -PS - str.4/cv. 2
Vložte svůj text...