Co se děje ve škole

Pasování  na čtenáře


14.6. 2022

 V úterý 14.6. proběhlo v místní knihovně pasování malých čtenářů. Prvňáčci při zábavných hrách prokázali své čtenářské znalosti a za odměnu obdrželi šerpy čtenářů, průkazku do knihovny a malou pozornost.


Kreativní kroužek

Ohlednutí za školním rokem. Děti byly super .

Sportovní kroužek

Ohlednutí za školním rokem.

Smekám před nimi. Chodily děti ven za každého počasí a moc je to bavilo.

Mlýn Dřevíček

10.6.2022

Žáci 1. a 2. třídy se vypravili na exkurzi do Horního Dřevíče, kde navštívili mlýn. Pan mlynář Arne Šubrt je seznámil s prostory a provozem mlýna. Za čertův dukátek si vybrali odměnu. Akce se všem moc líbila.

Žáci 4.B si pro své spolužáky z prvního stupně připravili krátké vlastivědné divadelní představení. Se svou paní učitelkou a paní asistentkou nás provedli dějinami od pravěku po vrcholný středověk. I přes velkou nemocnost dětí a výpadek hlavních protagonistů, kdy se někteří museli novou roli naučit během jedné vyučovací hodiny a za nemocného tak...

Den naruby

26.04.2022

25.3.2022 ke Dni učitelů se naše škola vrátila k tradici projektového Dne naruby, kdy "děti učí děti". Žáci 8. a 9. třídy si vyzkoušeli roli učitelů, pana školníka, pana ředitele i pánů inspektorů. Většina se svého nového jednodenního zaměstnání zhostlia skvěle, ikdyž to mnohdy, zvlášť v 7. třídě při výuce zeměpisu a dalších předmětů, neměli zrovna...

V průběhu měsíce dubna se mnohé naše třídy vypravily do knihovny a vzdělávací besedy.

V pátek 1. dubna jsme se žáky 1., 2. a 3. třídy vynášeli Smrtku. Společně jsme ji odnesli k řece, kde jsme recitovali několik básniček, poté jsme Smrtku odstrojili, zapálili a hodili do vody. A teď už doufáme, že přijde jaro :-)

Žáci 6. a 9. třídy si v hodinách výtvarné výchovy vyzkoušeli práci s rydly a lisem.

V pondělí 28.2. jsme začali jezdit s 59 dětmi z 1.stupně do Olešnice v Orlických horách. Celý týden budou pokročilí lyžaři zlepšovat svoji techniku, začátečníci se naučí své první dovednosti a získají kladný vztah ke sportování. Děti jsou spokojené a veselé, instruktoři prima a lyžařské podmínky ideální, takže si to užíváme.

V učebnici Academy Stars pro 5.třídu je krásný zimní příběh "Lost in the snow", který všechny děti nacvičily jako divadelní hru a některé děti se nebály natočit video. Užijte si tuto povedenou prezentaci! I.Borsová

V lednu se žáci 4.A a 4.B v hodinách angličtiny učili slovíčka z tématu "clothes" zábavnou formou, např. se pořádala hodina v kostýmech nebo přehlídka modelů a modelek.

Paní učitelka Fialová informuje o dění ve sportovním a kreativním kroužku. K obrázkům ze sportovního kroužku dodává: "Pohybu nikdy není dost a nápadů taky. Děti se moc bavily. Skládání obrázků, novinový basket, pytloklouzani a procházka na letiště." Ke kreativnímu pak ještě toto: "Děti si vyzkoušely ubrouskovou metodu a moc jim to šlo. Je to parta...